Atbildes, kuras tu meklē

Jāņa Ziemeļnieka dzeja

19 gadu vecumā "Dzimtenes Vēstnesī" publicēts Jāņa Kraukļa pirmais dzejolis, un avīzes redaktors Āronu Matīss devis viņam pseidonīmu - Ziemeļnieks. Jānis Ziemeļnieks - dzejnieks, mīlestības apdziedātājs, romantiķis. Pagājušā gadsimta divdesmitajos gados dzejnieks baudīja nedalītu jaunatnes pielūgsmi. Ziemeļnieka dzīves laikā izdoti četri viņa dzejas krājumi : "Aizejošais" , "Nezināmai" (abi 1923), "Skūpsts" (1928),"Naktis" (1929, Kultūras fonda balva). Dzejai raksturīgs formas ziņā kanonisks, izteikti melodisks pants, galvenokārt četrrindes, romantisks "Zilās puķes" sapņotāja vientuļnieka pasaules redzējums, izjustas sirsnības, atklātības un vienkāršības caurausta mīlas lirika. Ziemeļnieks līdz pilnībai izkopis četrrindu panta lakoniskumu. Daudzi no Ziemeļnieka labākajiem dzejoļiem tapuši Valmierā, viesojoties pie māsas Alīdas. 1921-1930 rakstījis daudz recenziju un jubilejas rakstu. Sacerējis arī humoristiskus dzejoļus karikatūru ilustrēšanai žurnālos "Atpūta" un laikrakstā "Jaunākās Ziņas", rakstījis tekstus bērnu bilžu grāmatām.
Izdotas arī "Kopotas dzejas" (1931), "Raksti" 2 sējumos (1933-34), "Kopoti raksti" 2 sējumos (ASV, 1960), izlases "Dzeja" (1960), "Tev padots neprāts man..." , "Divi gudrie satiekas" (abas 2002), "Vīzija naktī" (2003).