Atbildes, kuras tu meklē

Par "Indulis un Ārija"

Luga sarakstīta 1911. gadā.

1905. gada 31. decembrī Rainis un Aspazija emigrēja uz Šveici. Emigrācijas laikā Rainis aktīvi sazinās ar draugiem un domubiedriem, daudz strādā un ilgojas pēc dzimtenes. Sadarbībā ar Jauno Rīgas teātri tapa un teātrī tika izrādītas lugas "Zelta zirgs" (1909), "Indulis un Ārija" (1912), "Spēlēju, dancoju" (1915). Visās lugās caur folklorā rastiem tēliem risinātas tautas vienotības, neatkarības cīņu un cilvēka brīvības, ētikas tēmas un runāts par atbildību nākotnes priekšā.

"Indulis un Ārija" tapusi Kastaņolā 1911. gadā. Visu darba lielākā daļa sarakstīta gandrīz divos mēnešos, strādājot ļoti intensīvi, jo luga kopskaitā aptver ne mazāk kā 4010 pantus. Par "Induļa un Ārijas" sākumu Rainis savā dienasgrāmatā rakstījis: „Viss svars uz skaistumu cauri caur pienākumu uz mīlas vienību. Visa dzinējs spēks mīla. Vēlāk piezīme: jaunības traģēdija”. Viela lugai ņemta no pazīstamas vēsturiskas teikas. "Induli un Āriju" Rainis iecerējis kā atsevišķu drāmu veselā latviešu vēsturisko drāmu virknē, kur būtu attēlota visa latviešu vēsture. Nodoms gan nav ticis īstenots.

"Indulis un Ārija" iznākusi tūlīt pēc sacerēšanas – uz Ziemassvētkiem un jau drīz pēc Jaunā gada uzvesta Jaunajā Rīgas teātrī. Izrādei skaistas J. Kugas dekorācijas, galvenajās lomās Amtmanis Briedītis – Indulis, Tija Banga – Ārija, Mirdza Šmithene – Vizbulīte.