Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Upīts
Atrasto rezultātu skaits: 6

Zaļā zeme Upīts Andrejs, Epika
... Upīts,... visi viņi paliek ar to, kas mugurā, pat svārku Upītim vairs nav. Viņiem ierāda citu māju, katrs kaimiņā iedod kaut ko dzīves sākumam. Andrejs Upīts sēstas pie galda, lai sāktu plašo darbu no gala. Jaunais, galīgais «Zaļās zemes» manuskripts datēts ar 1943. gada ... Upīša ... Upīšu ...

Pirmā nodaļa Upīts Andrejs, Epika
... Upīšu ... manus vārdus, reiz jūs rakstīsiet paši... Kad Upīšu Mār­tiņš sāks rakstīt      Upīšu Mārtiņš — kas tikai ar pūlēm dziesmu grāmatā varēja saburtot un trīs ķeburīgus krustiņus vilka paraksta vietā. Tas nu pārāk jocīgi, to vairs nevarēja izturēt!... ! An­drām mute vairs ...

Otrā nodaļa Upīts Andrejs, Epika
... Upīšu ... Atpakaļbraucot vairs nekāda kārtība nebij jāietur. Upīšu Mārtiņš pirmais apgrieza savu divjūga ori un sē­dināja tur virsū visus, kas bij ieradušies kājām tieši uz ka­piem vai kam pēc pārkārtošanās ratos vairs neiznāca tel­pas. Preimanis uzrāpās pats bez ... aicināšanas un atspieda ...

Trešā nodaļa Upīts Andrejs, Epika
... Upīšu ... viņam iekniebis, Osiene iz­brīnā nodvesās, bet Upīšu Mārtiņš saņēma kāšus vienā rokā, ar tukšo atbīdīja brūno matu šķipsnu no pieres un apbrīnodams noteica: — Ak tu! melo tavu melošanu! Tā bij stāstam lielākā uzslava, ko viņš mācēja pateikt. Nodaļu ... starpās lasīšana ...

Piektā nodaļa Upīts Andrejs, Epika
... Upīšu ... kad trijkanšu grīsli viegli velk caur pirkstiem. Upīšu Mārtiņš cēlās žigli, lai gan redzams bij, ka labprāt vēl pasēdētu. An­drejs pameklēja kabatā, kur vēl vajadzēja būt kādai ķeizarbonbongai. Puika uzkrita kā zvērēns, Līze tikko pa­guva nolobīt papīrīti,... , lai ar visu neiegrūž ...

Ceturtā nodaļa Upīts Andrejs, Epika
... Upīšu ... iedomāja, ka tepat aiz upes Krastos Zeltiņu Līze, Upīšu Mārtiņa sieva, ar kuru savā laikā bijušas diezgan labi pazīstamas. Bet Līzei pa­šai savas bēdas: Mārtiņš palaidies dzeršanā un nemaz ne­bij valdāms. Citādi zelta cilvēks, pretim jau ne vārda ne­runāja,... , pat par to daudz ...