Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Ziemassvētku kaujas
Atrasto rezultātu skaits: 3

Pirmā nodaļa Upīts Andrejs, Epika
... riebums, un vēl nebij beigas, un vēl nemira nost... Ap ziemassvētkiem domāja, nupat, nupat jau būs. Pavasara šķīdoni gaidīja, cerēja, to taču vairs neizturēs — nekā. Kauli, dzīslas un āda, bet milzeņa dzī­vība tur turējās kā iekodusies. Tikai kad vecis norima kraukāt un ... kaujas ... ziemassvētku ...

Ceturtā nodaļa Upīts Andrejs, Epika
... ziemassvētkiem ... ziemassvētki ... iespējas ska­ļāk klaudzinādamies. Bet brašums un kaujas gatavība neko nelīdzēja. Liena jau sēdēja pie galda un grieza maizi — puikām pa šķēlītei, Sveķāmuram divas un sev tāpat. Cukura biķeris bij galdā, puikām pa graudam, pa­šiem abiem divi. Kafijai pieliets ...

Piektā nodaļa Upīts Andrejs, Epika
... ne paši ķildojās, ne sievas bārās, ne bērni kāvās, it neko par viņiem ārienē nedzirdēja. Tagad Robežniekus bij iepircis vācietis Ibsens no Pļaviņām, pusgraudniekiem nākamos Jurģos jāizvācas. Kopā dzī­vots, kopā viņi taisījās izputēt. Jaunu robu atrast nevie­nam neizdevās,... ziemassvētkos ...