Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Auseklis
Atrasto rezultātu skaits: 29

Auseklis Klasiķu autoru šķirkļi
Auseklis ... Auseklis ... drīz tam kļuva zināms par teātra spēlēšanu, un Ausekli no darba atbrīvoja. Auseklim Cimzes skolotāju seminārs bija iemācīts lūkoties savas tautas un zemes vēsturē. To Auseklis čakli lika lietā Lielvārdē, kur radās arī apcerējums par novada folkloru ... - "Vēstule iz ...

Dzeijas, poēma, prātulas, teikas, stāsts un raksti Auseklis, Epika
Ausekļa proza Līdumnieks (Stāsts iz latviešu senātnes). Bija svētdienas rīts. Ciematu ļaudis lieliem bariem devās pa šauru meža celiņu uz baznīcu dziesmu grāmatu vienā, pastalas otrā rokā nesdami. Kāju celiņš visapkārt bija apaudzis vīgriežiem, lēdzekšņiem un citām treknām zālēm; jo še bija kunga ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (14)

Dzeijas Klasiķu darbu apraksti
Ausekļa ... Ausekļa ... sastādījis kora dziesmu krājumu "Dziesmu vītols" (1877). Ausekļa proza Prozā Auseklis sarakstījis vienu stāstu, kā arī publicistiskus un pedagoģiskus rakstus. Ausekļa stāsts „Līdumnieks" iespiests viņa sastādītajā „Baltijas kalendārā" 1879. gadam.... . Tajā stāstīts ...

Raiņa publicistika Rainis, Epika
... Auseklīti.... Auseklītis ... spēja iznākt pirmais socialdemokratu laikraksts "Auseklis". Izdevējs bija prāvas dalībnieks Dāvids Bundža, kas bija emigrējis uz Ameriku. Toreiz bija piespiesti emigrēt vēl daudzi biedri un, kad beidzās "Auseklis", iznāca "Socialdemokrats" Šveicē. Kustība tapa dziļāka ...

Nozagtā gliemežnīca Čaklais Māris, Epika
... Ausekļa ... kļuvis nepieciešams un zīmīgs tikai pēdējos gados. Auseklis, Rainis, Blaumanis, Plūdonis, Čaks, Medenis — grūti nosaukt kādu no mūsu dzejas augstākajām virsotnēm, kurai nebūtu šis raksturs. Kāpēc dzeja atgūst savu normāltendenci? — te vērojama krietna porcija ... neizpratnes un juceklīgu ...

Zaļā zeme Upīts Andrejs, Epika
... Fricis Brīvzemnieks un kā savā laikā rakstīja Auseklis: Dar man, tēvis, pastaliņas     Nosmēja, nokliedza, nosvilpa ar visām pastaliņām. Katedrī uzskrēja jauneklis, gandrīz vēl pusaudzis, zem svār­kiem viņam bij izlaists, apjozts melns krekls, ar perla­mutra podziņām līdz ... pat zodam sapogāts ...

Dzeltu laiks Belševica Vizma, Lirika
... Solī Pumpurs, Solī Kronvalds, Auseklis šķiļ zilu liesmu. Slienas vējā krīvu karogs Jūsu varu Svērt ar dziesmu. Sadreb svari. Pelu sauja — Jūsu torņi, Jūsu zelts. Pārvelk dziesma, Vieglie soļi, Cīrulis no kumeļpēdas, Dziesmas augstē celts. * * * Ir 1879. gada 15. februāris.... . Rīgai cauri ved Ausekļa ...

Kurbads – senlatvju varonis Epika
... un atvēlēšu tik viņas īstajam līgavainim — Auseklim — pār Daugavu roku sniegt. Auseklis vakar to arī darīja. Tomēr, ko tas viss palīdz: bēdīgs tas man pačukstēja, ka Mēnesis, par dienu vairs neuzdrošinādamies, izlienot tagad par naktīm pēc Saulesmeitas lūkoties. Saki pats, tētiņ, vai tās nav ...

Romantisms Klasiķu literatūras virzieni
... Šim virzienam pieskaitāms gan Juris Alunāns, gan Auseklis, gan Pumpurs. Šī posma dzejnieki nenododas pašizziņai un neliek to veikt arī savas dzejas tēliem. Viņu nopelns ir nacionālās pašapziņas modināšana, folkloras, mitoloģijas un vēstures pētniecības aizsākumi, kā arī latviešu valodas kopšana ...

Jaunsaimnieks un velns Jaunsudrabiņš Jānis, Epika
... Šīs uzvaras iezvanīja Barons, Kronvalds, Auseklis. Tagad kareivji un dzejnieki liekas lieki. Tagad, kad viss ielikts klēpi, - tagad pirmā vietā izvirzās baudītāja tips. Tagad nevajag vairs ne cerēt, ne ticēt. Tagad vajag tikai pildīt savas kules, lai rītu, no miega pamozdamies, varētu vēl ko sataustīt. ...

Domu varavīksne Mauriņa Zenta, Epika
... teologs, filozofs 110 Aurēlijs, sk. Marks Aurēlijs Auseklis (īst. v. Miķelis Krogzemis, 1850—1879), latv. dzejnieks Bahs (Bach) Johans Sebastians (1685—1750), vācu komponists, ērģelnieks Bairons ( Byron) Džordžs Gordons (1788—1824), angļu dzejnieks Balzaks (Balzac) Onorē de (1799—1850), franču rakstnieks ...

Dzejas krājumi Bārda Fricis, Lirika
... Starp ciema meitām tomēr tā auseklis zvaigznājā, un viņu redzot prātā nāk līlija ezerā: ar balto dvēsles ziedu dzert debess svētumus, bet saknes dziļi, dziļi tumšzaļajās dzelmēs dus. Tā viņa: asins tveices ik nerva gals piezīdies, bet tomēr kā balta teika, kā eņģelis nomaldījies. Tik bāli dzidra ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (3)

Ārpuskrājumu dzeja Rainis, Lirika
... Jums tauta nodod savu jauno zvaigzni — To celiet: auseklis lēks debesīs! Jums tauta nodod visu savu dvēsli — To sargiet, audzējiet: tur nākotne! Un jaunā audze lielā gara jūsmā Mūs vedīs visu tautu saules plūsmā! Vētras sēja bija sēta * * * Vētras sēja bija sēta, Uzdīgst uguns raža, kas svēta. ...

Bandavā Janševskis Jēkabs, Epika
... — Mūsu lielie dzejnieki ir Pumpurs, Auseklis, Lautenbahs un smalkais liriķis Esenberģis, — droši noteica Ievalds Nedižans, bet Hellmanis, tikko manāmi pavīpsnādams, novērsās sānis. — Es, ja nemaldos, viņu vārdus pasaules literatūras vēsturē neesmu sastapuse un arī it nekā neesmu no latviešu dzejniekiem ...

Stāstu krājums Blaumanis Rūdolfs, Epika
... zemes krēsla saplūda nenoteiktā, smalkā krāsā. Auseklis nodzisa... Pirmā cīruļa dziesmai sekoja citas, ezeramalā, virs ezera, viņpus ezera atskanēdamas. Mežā iesvilpās strazds. Tam atbildēja otrs, trešs, visapkārt sāka svilpt, čirkstēt, trallināt... Un, kā gaišums auga, tā arī troksnis tapa arvien ...