Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Latvju dainas
Atrasto rezultātu skaits: 6

Dzejas krājumi Bārda Fricis, Lirika
... Latvju ... dainas ... tur varavīksnas krāsu bagātību kā rotādamies latvju dvēsle pin. Ak, acis — tālās, senās, izdzisušās! jūs pazināt bez sāpju asarām vēl skaistumasaras! Kā puķes, pielijušas ar spožu rasu, tā ir palikušas — — šais dainās visas lietas apslacītas ... tām. Tautas dvēsele ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (2)

Dzeijas, poēma, prātulas, teikas, stāsts un raksti Auseklis, Epika
... Latvju ... dainām ... sveštautas laiklapa, kas priekš gadu desmitiem noliedza latvjiem visu iespējienu attīstīties, tagad mūs pacēla uz tāda stāvokļa, ka cittautieši uz mums raudzījās ar godbijību. Šie tautas svētki izrādīja, ka latvieši ir tauta, tāda tauta, kas aizvien ... Latvji ... gan cienī ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (2)

Dzeltu laiks Belševica Vizma, Lirika
... dainu ... gaitu, Būsi zvaigžņu labais gans, kopā turēt dainu klaidu. Zvaigžņu jērus, kamēr skan, kamēr daino sievas vecās, Paglābtus no nebūtības, pacelt gana stiprā plecā. Būt tev zvaigžņu kalējam — ik uz vienu dainas vairogs tautas nebūtībai pret. Niknā ērgļa četrās ... acīs vairogs ...

Gadu gredzeni Belševica Vizma, Lirika
... Un tauta arī viena. Es latvju zemi redzu krusta naglām sistu Pie tavas svētās lēnprātības sienas. Nu ko tev, maigais, mūsu sērās dainas, Ko jāņuzāļu raibums gauži dara? Ne ziedu − ērkšķu kronim asiņainam Ap galvu būt... Ar pīķu smailēm arams Tā Kunga vīna lauks pār mūsu kauliem Un smadzenēm ...

Nozagtā gliemežnīca Čaklais Māris, Epika
... Skalbe, Jānis Akuraters, Leons Paegle, dzīvo arī Latvju Dainu tēvs Krišjānis Barons. Jaunsudrabiņš šo laiku atceras romantiskā gaismā: “Aiz lielā loga šūpojās tumšas priežu galotnes vai arī mirdzēja ugunīm izrobotā Daugava, pa kuru nereti gāja cēli kuģi gan augšup, gan ... daina”) Kastiņš ...

Epika | aforismi Klasiķu literatūras žanri
... rakstīti gan prozā, gan saistītā valodā . Jau latvju dainās ir daudz aforismu, bet par pirmo aforismu jeb "domu izteikumu" žanra aizsācēju latviešu literatūrā uzskata rakstnieku, publicistu, skolotāju Reini Kaudzīti . "Filozofs zemnieku svārkos", tā viņu nodēvējis Atis Kronvalds. R. Kaudzīte sarakstījis ...