Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Skalbe -Arvīds -Sibīrijas
Atrasto rezultātu skaits: 15

Skalbe Kārlis Klasiķu autoru šķirkļi
... Skalbe ... simpātijām revolūcijai žurnāls tiks slēgts un pret Skalbi ierosināta prāva. 1906. gadā kopā ar K. Jēkabsonu J. Akurateru, J. Jaunsudrabiņu, K. Štrālu u. c. K. Skalbe parakstīja žurnālā "Dzelme" publicēto manifestu "Mūsu mākslas motīvi", kurā aizstāvēti mākslas ... Skalbes ... ...

Klusie ciemiņi Grīns Aleksandrs, Epika
... Vai tās nenāk lejā kā sniedziņš? Kārlis Skalbe „Veļu laikā.” Pa mana kioska logu var labi pārredzēt apstādījumu koku rindas, un no tā laika, kopš pats esmu kļuvis kā vientuļš koks, man palikušas tuvas kastaņu un liepu pazemīgās dvēseles. Pavasarī, kad līdz ar sniega nokušanu un maigi iezilganām ...

Piemineklis kazai Bērziņš Uldis, Lirika
... Skalbes ... Es gribu atpakaļ pasakā. — Kārlim Skalbem ir vajadzīgs miers. Brālis Skalbe debesu dārzā rozes griež. Un tu, vērdiņ, ej vien pasaulē. Bum! (Klusums. Tikai vārtu sargs paceļ asti un ausās.) Bumm! — Kas tur, pie velna, dauzās? — Taisi vaļā! Es gribu elles ugunī ieripot! Kas es par ...

Jaunromantisms Klasiķu literatūras virzieni
... sākuma jaunromantiķi ir J.Poruks, K.Skalbe (dzeja un lit. pasakas), J. Akuraters, Rainis ar krāj. Tālas noskaņas zilā vakarā (1903), Aspazija, J.Jaunsudrabiņš, F. Bārda. Jaunromantisms sazarojas un modificētā veidā turpinās arī 1920.- 30. gados. (J. Grots, V.Grēviņš, A.Skujiņa u.c.). Jaunromantismu teorētiski ...

Centrifūga Priede Gunārs, Dramaturģija
... kad pretī nāk Kārlis Skalbe, sirdī ielīst «Kaķīša dzirnavu» mīļums un aicinājums nevis naidoties, bet saprast citam citu, atbalstīt, būt palīdzīgiem... Vienvakar kinoteātrī dziedāja Alīda Vāne, galvenokārt no Verdi operām itāļu valodā, tas bija kas neaizmirstams. Pēc viņas, otrajā daļā, ...

Dievišķīgās rotaļas Virza Edvarts, Lirika
... nelzbursl dziesmas, kādas viņi bur. Ir Eglīts, Rainis, Skalbe, Akurāters tur. Un Fallijs, Veidenbaums, kas kalpoja man bijā, Nu bauda nemirstību saldu Ellzijā. Bet tu ej atpakaļ, kur lejā kustas bars! Papriekšu topi meistars un tad tiesā, gars! Ik latviets acis bola, dzirdot tavus metrus! Tev mūžam pieminēt ...

Jaunsaimnieks un velns Jaunsudrabiņš Jānis, Epika
... viņi ir piekusuši mūsu šaurībā, kur, kā Skalbe kādreiz teicis, griesti tik zemi, ka var bāzt aiz sijām karotes. Drīz to pašu ceļu būs jāiet arī citiem māksliniekiem, kam iegribēsies lielāku plašumu. Latvija ir kā jauna, nabadzīga māte, kas laiž pasaulē bērnus, nemaz nedomādama par to, vai varēs ...

Kliedzošie korpusi Laicens Linards, Epika
... Jaunie rakstnieki — Akuraters, Skalbe, Vēsmiņu Kārlis, Jākobsons u. d. c. — bija pirms piektā gada un piektajā gadā rakstījuši straujas revolucionari romantiskas dziesmas gan par neapturamiem pavasara paliem un plūdiem, gan par vētras kumeļiem, gan pret varmāku uz troņa; viņi bija ne tikvien rakstījuši ...

Aija Jaunsudrabiņš Jānis, Epika
... kad papūta vējš vai kur straume stiprāk vilka. Skalbes bija kļuvušas sarkani dzeltenas, stiebri — pelēki, visas ūdenszāles samazinājušas savus apmērus. Tikai zāļu gļotu šķiesnas locījās ap akmeņiem bagātīgi. Līčos tumšais zāles zaļums bija pārklājies kā ar rūsu. To bija darījušas stiprās ...

Jaunsaimnieks un velns Jaunsudrabiņš Jānis, Epika
... aizsedza visādi augi, bet jo sevišķi vilku vāļu skalbes, kas cēlās strīpainas šī gada zaļumā un pērnajā pelēkumā augstu pār horizontu. Te jau ar laivu nevarēja nekā iesākt. Krasts tomēr bij jau ziemā nodomājis taisīt laivu, un nu viņam gribējās to dabūt par katru cenu. Viņam bija arī nodoms ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (2)

Billes skaistā jaunība Belševica Vizma, Epika
... skaistais, neparastais ir tālu projām. Lai pārlasa Skalbes "Labuma meklētāju". Ka visur, lai arī tā būtu zeme, kur mūžam zilas debesis un pilni koki apelsīnu, ikdiena tāpat ir tikai ikdiena ar visu tās vienmuļību. Ja skolotāja būtu rakstījusi "bērnībā" vai "jaunībā", vismaz uz vienu jautājumu būtu ...

Baltā grāmata Jaunsudrabiņš Jānis, Epika
... satinušās mazos ripulīšos kā resni tārpi. Un ko tad skalbes dara? - O, arĪ tās dur savus zilganos zobenus zemei cauri. Un lupstāji pie loga? - Kas jau par spēcīgiem krūmiem! Vai tad viss tas vienā naktī radies? Plaukstas man sasitās, un es iekliedzos. - Ērkšķu krūmiem jau bij zaļi pumpuri. Nē, ne pumpuri ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (2)

Epika | pasaka Klasiķu literatūras žanri
... Latviešu literatūrā populāras ir Kārļa Skalbes, Annas Sakses, Skaidrītes Kaldupes, Imanta Ziedoņa u.c. pasakas.

Skroderdienas Silmačos Blaumanis Rūdolfs, Dramaturģija
... Pičuks ar klēpi meiju vai skalbu nāk no kreisās puses un nozūd saimes galā. Divdesmit pirmais skats Elīna. Aleksis. (uztraukts). Elīn, mums šovakar jātiekas. Man ar tevi jārunā. Ej projām! Viņa tūliņ nāks atpakaļ. Kas par to! Lai viņa nāk! Es negribu, ka viņa mūs redz divatā vien! Smiekli! Lai redz ...

Dzīvais ūdens Blaumanis Rūdolfs, Dramaturģija
... viņiem sludināsi, nestāstīsi vairs, Kāds labums skalbju saknēs, druvas skostās Un deviņvīruspēku ziedu dzirā; Tu mācīsi, ka zāles vienīgās Ir dzīvais ūdens un ka paklausība Ir glābiņš vienīgais pret dievu dusmām Un manu bārdzību. Un lai tev atkal No vecām rokām groži neizšļūk, Tad došu biedri ...