Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Upīts
Atrasto rezultātu skaits: 5

Upīts Andrejs Klasiķu autoru šķirkļi
Andrejs Upīts (1877‒1970) Rakstnieks, literatūrzinātnieks, literatūrkritiķis Andrejs Upīts ir visražīgākais rakstnieks latviešu literatūrā, viņš sarakstījis 20 romānus, 12 stāstu un noveļu krājumus, virkni dramaturģijas sacerējumu - vēsturiskas traģēdijas, drāmas, komēdijas,... , visu mūžu darbojies ...

Zaļā zeme Upīts Andrejs, Epika
... ugunsgrēkā nodeg mājiņa, kurā Kstiņinā dzīvo Andrejs Upīts, un kopā ar visu iedzīvi, dokumentiem un grāmatām liesmās aiziet bojā jau iesāktais romāna manuskripts. Sieva, mazdēls, rakstnieks — visi viņi paliek ar to, kas mugurā, pat svārku Upītim vairs nav. Viņiem ierāda ... citu māju, katrs kaimiņā ...

Reālisms Klasiķu literatūras virzieni
... Blaumanis, J.Purapuķe, A.Upīts). Neoreālisms literatūrā ienāca 20. gs. 40. gados. Neoreālisma vēstījums tiecas pēc dokumentālas precizitātes, cilvēka dzīves tēlojumā netiek pieļauta nekāda estetizācija. Šis reālisma virziens attīstījās galvenokārt itāliešu literatūrā un kino. Mītiskais jeb ...

Naturālisms Klasiķu literatūras virzieni
... Deglavs ( Zeltenīte , 1896, daļēji arī Rīga ), A. Upīts (romānu virkne Robežnieki ), Zeiboltu Jēkabs (romāni Ūdens burbuļi , 1900; Caurie zied i, 1913), daļēji arī J. Purapuķe, A. Saulietis.

Grīziņš Jānis Klasiķu autoru šķirkļi
... Par autoritāti viņam kļuvis Andrejs Upīts, kura vadītajā žurnālā „Domas", sākot ar 1925. gadu, tika publicēti Jāņa Grīziņa dažādu žanru darbi. Mākslinieciski nozīmīgākais un pazīstamākais Jāņa Grīziņa darbs ir Vārnu ielas republika, kura darbība risinās Grīziņkalnā - Rīgas nomalē, ...