Atbildes, kuras tu meklē

Nolikums

Izzini Latvijas Gada monētās iekaltās kultūrzīmes kopā ar letonika.lv!

Spēle ilgst no 2017. gada 7. aprīļa līdz 27. aprīlim

Virtuālo spēli "Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes kopā ar letonika.lv!" organizē sabiedrība "Tilde" un Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Latvijas Banku. Spēle norit vienlaikus ar Latvijas Bankas organizēto balsojumu par Latvijas "Gada monētu 2016" - nobalso savā bibliotēkā vai interneta vietnē www.bank.lv/aptauja.

Spēles norises laiks, vieta un formāts
Spēle sākas 7. aprīlī un turpinās līdz ceturtdienai, 2017.gada 27. aprīlim (plkst. 24:00). Spēle norisinās virtuālajā vidē portālā www.letonika.lv.
Visās Latvijas publiskajās bibliotēkās ir nodrošināta brīvpieeja letonika.lv portālam.

Dalība spēlē
Spēlē var piedalīties ikviens interesents. Lai piedalītos spēlē, dalībniekiem ir jāreģistrējas.
Reģistrējoties ir jānorāda reāla e-pasta adrese (e-pasta adreses netiks publiskotas), kas tiks prasīta katru reizi, kad spēlētājs vēlēsies spēlēt. Lai sāktu spēli, ir jāievada reģistrācijas laikā norādītā e-pasta adrese un parole.
Spēles balvas — 2016. gadā izlaistās sudraba monētas — savā starpā izcīnīs tikai tie spēles dalībnieki, kas reģistrējoties būs norādījuši savu bibliotēku. Tie, kas nepārstāv kādu bibliotēku, balvu izcīņā nepiedalās.

Spēles gaita
Spēlē ir 10 jautājumi - 1 jautājums par katru no monētām, 2 Latvijas Bankas sagatavotie jautājumi un viens aptaujas jautājums. Spēles gaitā ir redzams spēles laiks un iegūto punktu skaits. Par katru pareizi atbildēto jautājumu tiek piešķirts viens punkts.
Pabeidzot spēli, dalībnieks redz savu rezultātu un pārskatu par to, uz kuriem jautājumiem ir atbildēts pareizi, bet uz kuriem ne. Uz pēdējo, aptaujas, jautājumu visas atbildes ir pareizas.
Papildu punkti tiek piešķirti arī par ātrumu. Par katru sekundi, kas netiek patērēta līdz 5 minūšu laika robežai, spēlētājs saņem 0,01 bonusa punktu. Šādi var iegūt līdz pat 3 bonusa punktiem.
Būtiski ir pareizi atbildēt uz visiem spēles jautājumiem, jo tikai tie dalībnieki, kas vismaz vienreiz ir izspēlējuši spēli, pareizi atbildot uz visiem jautājumiem, piedalās balvu izlozē. Uzrādītais laiks dalībai izlozē nav būtisks, tad ir vienīgi sacensību garam un izaicinājumam.

Spēles žetoni
Spēles sākumā spēlētājs savā virtuālajā spēles kontā saņem 3 spēles žetonus. Par katru spēlēšanas reizi ir "jāmaksā" viens žetons. Katru dienu tieši pusnaktī virtuālais konts automātiski tiek papildinās, lai tajā būtu 3 žetoni. Konts tiek papildināts līdz 3 žetoniem neatkarīgi no tā, cik žetonu spēlētājam kontā tobrīd ir. Šos 3 žetonus dienas gaitā katrs spēlētājs drīkst tērēt jebkurā viņam ērtā laikā.
Spēli ikviens dalībnieks varēs izspēlēt atkārtoti, jo jautājumi katrā spēlē būs atšķirīgi, dodot iespēju uzzināt daudz jauna, sacensties ar citiem un daudzpusīgi iepazīt kā monētas, tā arī tajās iekaltās kultūrzīmes.

Uzvarētāji
Individuālie dalībnieki
Izlozes veidā tiks noteikti pieci spēles uzvarētāji. Uzvarētāji ir visi spēles dalībnieki, kas kaut vienā spēlē ir pareizi atbildējuši uz visiem spēles jautājumiem (pēdējā jautājuma visas atbildes tiek uzskatītas par pareizām) un reģistrējoties norādījuši savu bibliotēku. Visi uzvarētāji piedalīsies izlozē un sacentīsies par galveno balvu - monētu "Ziemassvētku kaujas".
Bibliotēku sacensība
Bibliotekāri tiek aicināti veidot Gada monētas balsošanas kampaņas un erudīcijas konkursa publicitāti, un rezultātā tiks noteiktas piecas uzvarētājas bibliotēkas, kuras būs visaktīvāk un radošāk reklamējušas Gada monētas pasākumus un aicinājušas piedalīties gan balsošanas kampaņā, gan erudīcijas konkursā bibliotēkas apmeklētājus un vietējās sabiedrības pārstāvjus. Par katru publicitātes veidošanas aktivitāti bibliotēka saņems vienu punktu, un uzvarēs tās bibliotēkas, kurām būs visaugstākais punktu skaits. Punktus varēs iegūt par sekojošām aktivitātēm:
• Ziņa par Gada monētas pasākumiem bibliotēkas mājaslapā (+1 punkts). Ja tiks sagatavotas un publicētas vairākas dažādas ziņas, tad par katru nākamo ziņu tiks piešķirts papildu punkts;
• Informācija par Gada monētas pasākumiem bibliotēkas profilā sociālajos tīklos (+1 punkts). Par katru nākamo informāciju tiks piešķirts papildu punkts;
• Bibliotēkas mājaslapā atsevišķi ievietots Gada monētas reklāmas banneris (+1 punkts);
• Ziņa par Gada monētas pasākumiem vietējā avīzē vai ziņu portālā (+1 punkts);
• Bibliotēkā izvietots Gada monētas reklāmas plakāts (+1 punkts);
• Cits bibliotekāra radīts Gada monētas reklāmas materiāls, informācija vai informatīvs pasākums (+1 punkts). Radošā izdoma un oriģinalitāte tiks ņemtas vērā;
• Bibliotēkas lasītāju iesaiste erudīcijas spēlē (TOP 50 bibliotēkām spēles Bibliotēku sacensības reitingā +1 punkts).
Bibliotēkām, kuras piedalās sacensībā, informācija par savu dalību jāsūta uz e-pastu ilma.elsberga@kis.gov.lv ar norādi vēstules nosaukumā "Gada monēta – bibliotēku sacensība" līdz šī gada 5. maijam plkst. 17.00. sekojošā veidā:
• Saites uz tīmekļa lapās vai sociālajos medijos ievietoto informāciju;
• Fotogrāfijas par fiziski izvietotajiem materiāliem vai sarīkotajiem pasākumiem un īss apraksts par fotogrāfijās redzamo.
Lai izvērtētu bibliotēku sacensības rezultātus, tiks izveidota speciāla žūrijas komisija. Katrs žūrijas komisijas loceklis, izvērtējot iesūtītos materiālus, var piešķirt papildu punktu (+1) kādai no bibliotēkām.
Bibliotēkas sacentīsies trijās grupās: pagastu bibliotēkas (tiks apbalvotas 2 aktīvākās bibliotēkas šajā grupā), mazpilsētu bibliotēkas (tiks apbalvotas 2 aktīvākās bibliotēkas šajā grupā) un reģionālās bibliotēkas (tiks apbalvota 1 bibliotēka šajā grupā).

Balvas
Balvu fondā individuālajiem dalībniekiem ir piecas Latvijas Bankas 2015. gada kolekcijas monētas "Ziemassvētku kaujas". Izlozes veidā tiks noteikts, kuri no spēles dalībniekiem monētu saņems. Iegūtās balvas spēles dalībniekiem pa pastu nosūtīs Latvijas Banka. Pirms tam organizatori sazināsies ar uzvarētāju, rakstot uz viņa norādīto e-pasta adresi.
Bibliotēku sacensības uzvarētājus paziņos un balvas pasniegs "Gada monētas" noslēguma pasākumā maijā.

Papildinformācija par konkursu:
Anita Vasiļjeva, 67605001, letonika@tilde.lv,
Ilma Elsberga, 67844902, ilma.elsberga@kis.gov.lv,