Atbildes, kuras tu meklē

Par spēli

Erudīcijas spēle "Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!"

"Latvijas gada monēta 2018" - kura no aizvadītajā gadā tapušajām eiro kolekcijas monētām ir visizcilākā?

Latvijas Banka sadarbībā ar partneriem no 2019. gada 25. marta līdz 7. aprīlim rīkoja ikgadējo sabiedrības aptauju "Latvijas gada monēta", kas ir gada notikums Latvijas monētu mākslā.
Zinību resursā letonika.lv ikviens varēja iesaistīties erudīcijas spēlē, izzināt Latvijas monētas un sacensties par balvu.

UZVARĒTĀJI
500 dalībnieki, kuri bija norādījuši bibliotēku/skolu un pareizi atbildējuši uz spēles jautājumiem, piedalījās izlozē.
Izloze noteica spēles uzvarētājus: Velta Onzule, Aizkraukles pilsētas bibliotēka, Baiba Šurma, Skrundas pilsētas bibliotēka, Irina Piterāne, Apes bibliotēka, Kaspars Kurmis, Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka, Agrita Ķeirāne, Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka.
Apsveicam! Uzvaretāji balvā saņem kolekcijas monētu "Kuršu ķoniņi" (mākslinieki Arvīds Priedīte, Ligita Franckeviča).

26. aprīlī Latvijas Banka zināšanu centrā "Naudas pasaule" tika sveiktas bibliotēkas, kuras visaktīvāk iesaistīja savus lasītājus erudīcijas spēlē. Balvas - kolekcijas monētas "Likteņdārzs" - par aktivitāti un lasītāju rosināšanu dalībā aptaujā un spēlē saņēma 5 bibliotēkas: Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka (vadītāja Indra Goba), Veclaicenes bibliotēka (vadītāja Līga Pjuse), Apes Bibliotēka (vadītāja Mudīte Kaktiņa), Riebiņu novada centrālā bibliotēka (vadītāja Olga Ribinicka) un Aizkraukles Pilsētas Bibliotēka (vadītāja Valentīna Laizāne). Apsveicam!

(foto: Ilma Elsberga)
Lasīt vairāk par noslēguma pasākumu

Erudīcijas spēli rīko sabiedrība Tilde, Kultūras informācijas sistēmu centrs un Latvijas Banka.