Atbildes, kuras tu meklē

Noteikumi

Spēle ilgst no 2017. gada 13. februāra līdz 30. aprīlim
SVARĪGI: Reģistrējoties spēlei, neaizmirsti norādīt savu skolu un klasi! Balvu izspēlē piedalās tikai skolēni!!!

Spēles norises laiks un formāts
Spēle norisinās virtuālajā vidē portālā www.letonika.lv.
Spēle risinās trīs kārtās - februārī, martā un aprīlī.
Katra kārta sākas attiecīgā mēneša 13.datumā plkst. 15:00 un noslēdzas mēneša pēdējā dienā plkst. 24:00.
Pirmā kārta sākas 13. februārī 15:00 un ilgst līdz 28. februāra plkst. 24:00.
Otrā kārta sākas 13. martā 15:00 un ilgst līdz 31. marta plkst. 24:00.
Trešā kārta sākas 13. aprīlī 15:00 un ilgst līdz 30. aprīļa plkst. 24:00.

Dalība spēlē
Spēlē var piedalīties ikviens interesents, bet balvu izcīņā piedalās tikai skolēni.
Lai piedalītos spēlē, dalībniekiem ir jāreģistrējas.
Reģistrējoties ir jānorāda reāla e-pasta adrese (e-pasta adreses netiks publiskotas), kas tiks prasīta katru reizi, kad spēlētājs vēlēsies spēlēt. Lai sāktu spēli, ir jāievada reģistrācijas laikā norādītā e-pasta adrese un parole.
Spēles balvas —gan individuālajā, gan klašu, gan skolu konkurencē — savā starpā izcīnīs tikai tie spēles dalībnieki, kas reģistrējoties būs norādījuši savu skolu un klasi. Tie, kas nepārstāv kādu skolu, spēlēt var, bet balvu izcīņā nepiedalās.

Spēles gaita
Spēlē ir 10 jautājumi, kas sadalīti 6 tematiskajos blokos. Spēle sākas ar pirmo jautājumu, jautājumi tiek izspēlēti pa vienam — viens aiz otra. Pēc atbildes ievadīšanas notiek atbildes automātiska izvērtēšana, un tiek uzdots nākamais jautājums. Katram jautājumam var būt atšķirīgs atbildes ievadīšanas princips.
Spēles gaitā ir redzams spēles laiks un iegūto punktu skaits. Ja uz jautājumu ir atbildēts pareizi, par to tiek piešķirts viens punkts, kas pie nākamā jautājuma uzdošanas uzreiz atspoguļojas kopējā punktu skaitā.
Pabeidzot spēli, dalībnieks redz savu rezultātu un pārskatu par to, uz kuriem jautājumiem ir atbildēts pareizi, bet uz kuriem ne.
Atbildes uz vairumu spēles jautājumu ir atrodamas tepat — letonika.lv saturā.

Spēles žetoni
Katrs spēlētājs dienā var spēlēt vairākas reizes.
Spēles sākumā spēlētājs savā virtuālajā spēles kontā saņem 3 spēles žetonus. Par katru spēlēšanas reizi ir "jāmaksā" viens žetons. Katru dienu tieši pusnaktī virtuālais konts automātiski tiek papildinās, lai tajā būtu 3 žetoni. Konts tiek papildināts līdz 3 žetoniem neatkarīgi no tā, cik žetonu spēlētājam kontā tobrīd ir. Šos 3 žetonus dienas gaitā katrs spēlētājs drīkst tērēt jebkurā viņam ērtā laikā.
Spēli ikviens dalībnieks varēs izspēlēt atkārtoti, jo jautājumi katrā spēlē būs atšķirīgi, dodot iespēju uzzināt daudz jauna, sacensties ar citiem un daudzpusīgi iepazīt latviešu valodu un literatūru.

Rezultātu aprēķins
Rezultāts tiek aprēķināts un reģistrēts automātiski.
Punktus piešķir par pareizajām atbildēm un par spēlei patērēto laiku. Par katru pareizu atbildi tiek piešķirts 1 punkts. Ja tiek atbildēts pareizi uz visiem spēles jautājumiem, spēlētājs par to saņem 10 punktus. Papildu punkti tiek piešķirti arī par ātrumu. Par katru sekundi, kas netiek patērēta līdz 200 sekunžu laika robežai, spēlētājs saņem 0,01 bonusa punktu. Šādi var iegūt līdz pat 2 bonusa punktiem. Šie bonusa punkti tiek summēti ar pareizo atbilžu punktiem, tādējādi iegūstot dalībnieka spēles rezultātu.
Vienai klasei rezultāts summējas no visu attiecīgas klases spēles dalībnieku rezultātiem. Vienai skolai rezultāts summējas no visu attiecīgas skolas spēles dalībnieku rezultātiem.
Dalībniekiem rezultāti tiek vērtēti katrā kārtā atsevišķi un visā spēlē kopā - summējot visu trīs kārtu rezultātus.

Uzvarētāji
Individuālie dalībnieki
Katras kārtas noslēgumā tiek noteikti 3 mēneša vingrotāji jeb 3 augstāko rezultātu īpašnieki - atbilstoši spēlētāju topam. 3 februāra kārtas, 3 marta kārtas un 3 aprīļa kārtas uzvarētāji katrs saņems dāvanu karti kinoteātra Multikino apmeklējumam 2 personām. Vienādu rezultātu gadījumā veiksim izlozi.
Spēles noslēgumā maijā apbalvosim labāko skolēnu, klasi un skolu. Vingrošanas lielmeistars ir viens skolēns, kurš 3 kārtu kopvērtējumā būs ieguvis lielāko punktu skaitu. Tātad katram dalībniekam tiks sasummēti viņa februāra, marta un aprīļa kārtas rezultāti. Uzvarētājs saņems Tildes Biroja gada abonementu un studijas Jump in apmeklējuma dāvanu karti 5 personām. Vienādu rezultātu gadījumā veiksim izlozi. Erudītākā skola iegūs letonika.lv, žurnālu Ilustrētā Junioriem un Ilustrētā Pasaules Vēsture gada abonementus.
Spēles noslēgumā tiks noteikta erudītākā skola, tas ir, tā skola, kura iegūs augstāko dalības reitingu jeb punktu skaitu. Skolu punktu skaitu veido to pārstāvēto spēlētāju rezultātu kopsumma trīs kārtās. Katram spēlētājam katrā kārtā tiek ieskaitīts viens vislabākais rezultāts, un šie rezultāti tiek summēti pa visiem spēlētājiem, trijās kārtās kopā. Kopsumma tiek dalīta ar skolas skolēnu skaitu (2015./2016. mācību gada IZM dati), tādējādi iegūstot skolas reitingu. Uzvarēs tā skola, kurai būs visaugstākais reitings.
Aktīvākajai un gudrākajai klasei dāvināsim lielu kasti ar gardo Karl Fazer Travel šokolādi.
Līdzīgi kā erudītāko skolu, noteiksim arī aktīvāko klasi. Klases punktu skaitu veido tās spēlētāju rezultātu kopsumma trīs kārtās. Katram spēlētājam katrā kārtā tiek ieskaitīts viens vislabākais rezultāts, un šie rezultāti tiek summēti pa visiem spēlētājiem, trijās kārtās kopā. Kopsumma tiek dalīta ar klases skolēnu skaitu - kā skolēni reģistrējoties būs uzrādījuši. Uzvarēs tā klase, kurai būs visaugstākais reitings.

Balvas
Katras kārtas uzvarētājus paziņosim un apbalvosim nākamā mēneša sākumā, Vingrošanas lielmeistaru, Aktīvāko klasi un Erudītāko skolu paziņosim un apbalvosim maijā.

Atbalstītāji

Papildinformācija par spēli:
Baiba Altena, 67605001, letonika@tilde.lv,

SVARĪGI
Reģistrējoties spēlei, neaizmirsti norādīt savu skolu un klasi! Balvu izspēlē piedalās tikai skolēni!!!