Atbildes, kuras tu meklē

Spēlētāju tops

VietaVārds, uzvārdsRezultāts
1Ieva Eglīte

Baložu pilsētas bibliotēka

12.8
2Nils Šķepasts

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

12.8
3Dangole Grigalovičina

Neretas novada centrālā bibliotēka

12.8
4Edīte Grigalovičina

Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskola

12.79
5Iveta Šķepaste

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

12.78
6Ināra Liepkalīte

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

12.78
7Ligita Dimitrijeva

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

12.78
8Valda Šneidere

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

12.78
9Judīte Kaktiņa

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

12.77
10Valentīna Laizāne

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.77
11Gatis Dombrovskis

Baložu pilsētas bibliotēka

12.77
12Laura Ķemlere

Rubas pagasta bibliotēka

12.77
13Inita Ķemlere

Rubas pagasta bibliotēka

12.77
14Anna Lemeševska

Baložu pilsētas bibliotēka

12.77
15Santa Gudža

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.77
16Agrita Nagle

Baložu pilsētas bibliotēka

12.76
17Rasma Dombrovska

Baložu pilsētas bibliotēka

12.76
18Agita Skaistkalne

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

12.76
19Eve Ostrovska

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

12.76
20Māra Svārupe

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

12.76
21Jānis Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.76
22Evija Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.76
23Lidija Grāpīte

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.76
24Baiba Kvizikeviča

Grobiņas pilsētas bibliotēka

12.75
25Linards Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.75
26Līvija Kikuste

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.75
27Evita Erode- Kvizikevičiene

Priekules novada Virgas pagasta biblioteka Paplakā [ārējās apkalpošanas punkts]

12.75
28Madara Novika

Priekules novada Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka

12.75
29Viktorija Trukšina

Priekules novada Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka

12.74
30Liega Ermansone

Priekules novada Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka

12.74
31Solvita Jasa

Priekules novada Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka

12.74
32Ilga Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.74
33Kristiāna Linde

Jelgavas Valsts ģimnāzija

12.74
34Gunta Gudža

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.74
35Iveta Zemzariņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.74
36Tamāra Kablanova

Kaunatas pagasta 1. bibliotēka

12.74
37Zaiga Pulkstene

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.74
38Valentīns Brokāns

Kaunatas pagasta 1. bibliotēka

12.74
39Aļona Dukšta

Kaunatas pagasta 1. bibliotēka

12.74
40Mairis Kablanovs

Kaunatas pagasta 1. bibliotēka

12.73
41Indra Goba

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
42Santa Eversone

Priekules novada Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka

12.73
43Svetlana Zahareviča

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.72
44Aiga Delvere

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.72
45ilona driksne

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.72
46Tatjana Rjazanova

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.72
47ilmars driksnis

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.71
48Iluta Lūka

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.71
49Jana Šlapaka

Latvijas Neredzīgo bibliotēka

12.71
50Sanita Mažore

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.71
51Zane Strēle

Priekules novada Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka

12.71
52Ērika Trukšina

Priekules novada Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka

12.71
53Žanna Otersone

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.71
54Valērijs Kablanovs

Kaunatas pagasta 1. bibliotēka

12.71
55Justīne Kablanova

Kaunatas pagasta 1. bibliotēka

12.71
56Liene Skudra

Kaunatas pagasta 1. bibliotēka

12.71
57gunta zavele

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.71
58Alise Brokāne

Kaunatas pagasta 1. bibliotēka

12.71
59Maruta Orbidāne

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.7
60Andra Gaigala

Saldus novada pašvaldības iestāde Saldus pilsētas bibliotēka

12.7
61Līga Uļģe

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.7
62Līga Bērziņa

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.7
63Gaļina Sabļina

Ogres Centrālā bibliotēka

12.7
64Voldemārs Goba

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.69
65Mudīte Ruska

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.69
66Ilmārs Ruskis

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.69
67Jana Vozņesenska

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.69
68Jadviga Brokāne

Baložu pilsētas bibliotēka

12.69
69Ritvars Gasiņš

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.69
70Evija Cankale

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.69
71Ilga Gruntmane

Durbes pilsētas bibliotēka

12.69
72Aiva Grauduma

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.69
73Mirdza Cīrule

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.69
74Kaspars Romancans

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.69
75Anita Prodniece

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.68
76Ilona Lācīte

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.68
77Elīna Cakule

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.68
78raivis driksnis

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.68
79Dzintra Škapare

Zeltiņu bibliotēka

12.68
80Irīda Mizuka

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.68
81Agnija Kesenfelde

Durbes pilsētas bibliotēka

12.67
82Vilnis Žīgurs

Zeltiņu bibliotēka

12.67
83Iveta Gasiņa

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.67
84Aina Ķirse

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.67
85Andrejs Ivanovs

Jēkabpils Galvenā bibliotēka

12.67
86Dzintars Graudiņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.67
87Ivars Zitners

Durbes pilsētas bibliotēka

12.67
88Zane Zelča

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.67
89Agita Zuļģe

Priekules vidusskola

12.67
90Anta Klints

Jēkabpils Galvenā bibliotēka

12.67
91Ina Balaņuka

Annas bibliotēka

12.67
92Vineta Mikoviča

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.67
93Zane Cīrule

Baložu pilsētas bibliotēka

12.67
94Guna Bērziņa

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.67
95Lolita Ruško

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.67
96Ināra Cepurniece

Zeltiņu bibliotēka

12.67
97Sandra Magaziņa

Zeltiņu bibliotēka

12.66
98Līga Pjuse

Veclaicenes bibliotēka

12.66
99Jānis Dambis

Veclaicenes bibliotēka

12.66
100Mārtiņš Dubovskis

Daudzeses pamatskola

12.66
101Silvija Mūrniece

Alūksnes pilsētas bibliotēka

12.66
102Ziedītez Zitnere

Durbes pilsētas bibliotēka

12.66
103Elīza Puriņa

Apes bibliotēka

12.66
104Natālija Liepiņa

Baložu pilsētas bibliotēka

12.66
105Gints Vecziediņš

Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienība Lielvārdes pilsētas bibliotēka

12.66
106Gunta Rozīte

Annas bibliotēka

12.66
107Svetlana Bērziņa

Ogres Centrālā bibliotēka

12.66
108Elita Juberte

Ogres Centrālā bibliotēka

12.66
109Gunta Brauere

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.66
110Vera Rubule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.65
111Ineta Lesiņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.65
112Vija Jakubsone

Apes bibliotēka

12.65
113Agrita Leite

Apes bibliotēka

12.65
114Arturs Žīgurs

Zeltiņu bibliotēka

12.65
115Laine Otersone

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.65
116Iveta Mičule

Preiļu novada Līču bibliotēka

12.65
117Dace Dērica

Talsu novada Lubes bibliotēka

12.65
118Linda Cietvīra

Talsu novada Lubes bibliotēka

12.65
119Raivis Pjuss

Veclaicenes bibliotēka

12.65
120Rinalds Pjuss

Veclaicenes bibliotēka

12.65
121Anda Grauduma

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.65
122Līga Rudīte Kleina

Apes bibliotēka

12.64
123Anna Boičuka12.64
124Lindars Auznieks

Priekules novada Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka

12.64
125Krista Auzniece

Priekules novada Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka

12.64
126Liene Buka

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.64
127Zinta Zelča

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.64
128Arma Krecere

Ogres Centrālā bibliotēka

12.64
129Dita Žīgure

Zeltiņu bibliotēka

12.64
130Edmunds Eglīts

Baložu pilsētas bibliotēka

12.64
131Agita Žīgure

Zeltiņu bibliotēka

12.64
132Sintija Vanaga

Apes bibliotēka

12.63
133Diāna Matuļone

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.63
134Elizabete Trušule

Jelgavas Valsts ģimnāzija

12.63
135Ruta Jankovska

Daudzeses pamatskola

12.63
136Irita Pjuse

Veclaicenes bibliotēka

12.63
137Sanda Binane

Veclaicenes bibliotēka

12.63
138Inuta Klaipa-Daukste

Veclaicenes bibliotēka

12.63
139Strauta Klaipa

Veclaicenes bibliotēka

12.63
140Rita Platpīre

Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienība Lielvārdes pilsētas bibliotēka

12.63
141Lilita Matvejeva

Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienība Lielvārdes pilsētas bibliotēka

12.63
142Dzintra Vikmane

Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienība Lielvārdes pilsētas bibliotēka

12.63
143Liliana Balode

Veclaicenes bibliotēka

12.62
144Gunta Vanaga

Zeltiņu bibliotēka

12.62
145Gunita Draveniece

Jelgavas Valsts ģimnāzija

12.62
146Maija Vītola

Vaidavas pagasta bibliotēka

12.62
147Dace Vecziediņa

Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienība Lielvārdes pilsētas bibliotēka

12.62
148Maija Vanaga

Pļaviņu novada bibliotēka

12.62
149Dainuvīte Markelova

Baložu pilsētas bibliotēka

12.62
150Lidija Peiseniece

Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienība Lielvārdes pilsētas bibliotēka

12.61
151Marta Vecziediņa

Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienība Lielvārdes pilsētas bibliotēka

12.61
152Viktorija Silvestrova

Pļaviņu novada bibliotēka

12.61
153Lidija Kozlova

Pļaviņu novada bibliotēka

12.61
154Dzintra Dērica

Talsu novada Lubes bibliotēka

12.61
155Jevgenija Lancmane

Vīksnas pagasta bibliotēka

12.61
156ieva pučinska

Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienība Lielvārdes pilsētas bibliotēka

12.61
157Maija Bleiferte

Veclaicenes bibliotēka

12.6
158Zoja Goršanova

Feimaņu pagasta bibliotēka

12.6
159Anita Zača

Jaunalūksnes bibliotēka

12.6
160Inga Lapiņa

Jelgavas pilsētas bibliotēka

12.6
161Jolanta Vonda

Rendas pagasta bibliotēka

12.6
162Antra Krauze

Piltenes pilsētas bibliotēka

12.6
163Gunta Rozenberga

Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienība Lielvārdes pilsētas bibliotēka

12.6
164Valdis Lesiņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.6
165Ruta Lejiņa

Pļaviņu novada bibliotēka

12.59
166Lauris Lipenitis

Pļaviņu novada bibliotēka

12.59
167Aldis Ancāns

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

12.59
168Rita Vecvagare

Durbes pilsētas bibliotēka

12.59
169Evija Mūrniece

Ogres Centrālā bibliotēka

12.59
170Ināra Valpētere

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12.59
171Egils Puriņš

Apes bibliotēka

12.59
172Maija Rozīte

Veclaicenes bibliotēka

12.59
173Dainis Mockus

Priekules novada Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka

12.58
174Irisa Volkevica

Durbes pilsētas bibliotēka

12.58
175Solvita Erta

Preiļu Galvenā bibliotēka

12.58
176Valentīna Medne

Pļaviņu novada bibliotēka

12.58
177Ingūna Kļaviņa

Valles pagasta Valles bibliotēka

12.58
178Aija Zolmane

Grobiņas pilsētas bibliotēka

12.58
179Kristīne Vidže

Pļaviņu novada bibliotēka

12.58
180Andra Barkoviča

Pļaviņu novada bibliotēka

12.58
181Irēna Vorza

Balvu Centrālā bibliotēka

12.58
182Agita Leontjeva

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

12.58
183Inese Rubule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.58
184Lilita Jermacāne

Vectilžas pagasta bibliotēka

12.57
185Brigita Mālniece

Pļaviņu novada bibliotēka

12.57
186Iveta Gureviča

Pļaviņu novada bibliotēka

12.57
187Gita Petrova

Vīksnas pagasta bibliotēka

12.57
188Zane Vaļule

Latgales Centrālā bibliotēka

12.57
189Velga Podniece

Alūksnes pilsētas bibliotēka

12.57
190Lilija Kirilova

Jēkabpils Galvenā bibliotēka

12.57
191Antoņina Benjava

Daudzeses pamatskola

12.57
192Maija Ozola

Zeltiņu bibliotēka

12.57
193Inguna Baško

Preiļu novada Līču bibliotēka

12.56
194Dzintra Goldberga

Rendas pagasta bibliotēka

12.56
195Sarmīte Vorza

Balvu Centrālā bibliotēka

12.56
196Ineta Zvirgzdiņa

Bērzaunes pagasta bibliotēka

12.56
197Zigrīda Bikmane

Valles pagasta Valles bibliotēka

12.55
198Ilona Tjarva

Feimaņu pagasta bibliotēka

12.55
199Ineta Lesina

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.55
200Rita Ose

Rendas pagasta bibliotēka

12.55
201Vēsma Strautniece

Rendas pagasta bibliotēka

12.55
202Zelma Tuče

Viļānu pilsētas bibliotēka

12.55
203Anita Katiņa

Jēkabpils Galvenā bibliotēka

12.55
204Indra Broka

Varakļānu tautas bibliotēka

12.55
205Ināra Reinika

Feimaņu pagasta bibliotēka

12.55
206Pārsla Ēberliņa

Nīgrandes pagasta bibliotēka

12.55
207Mairita Gipsere

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

12.54
208Valentīna Pancerko

Kalkūnes pagasta bibliotēka

12.54
209Emma Malahovska

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.54
210Janīna Safranoviča

Dobeles novada Centrālā bibliotēka

12.54
211Anda Skrindževska

Viļānu pilsētas bibliotēka

12.54
212Ineta Grandāne

Pļaviņu novada bibliotēka

12.54
213Agnija Murāne

Pļaviņu novada bibliotēka

12.54
214Agnessa Murina

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.54
215Benita Štrausa

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.54
216Marita Treijere

Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēka

12.54
217Māris Pugačs

Tilžas pagasta bibliotēka

12.54
218Silvija Assare

Feimaņu pagasta bibliotēka

12.54
219Māra Taranda

Feimaņu pagasta bibliotēka

12.54
220Līva Valpētere

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12.53
221Aigars Zemzariņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.53
222Zanda Šlegelmilha

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

12.53
223Aivis Vaļulis

Latgales Centrālā bibliotēka

12.53
224Arnolds Taranda

Feimaņu pagasta bibliotēka

12.53
225Ingrīda Rieksta

Bērzaunes pagasta bibliotēka

12.53
226Arkadijs Tjarvja

Feimaņu pagasta bibliotēka

12.53
227Kaspars Ēberliņš

Nīgrandes pagasta bibliotēka

12.53
228Irēna Tjarvja

Feimaņu pagasta bibliotēka

12.52
229Tatjana Rosovska

Kalkūnes pagasta bibliotēka

12.52
230Dita Zemzariņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.52
231Zanda Zemzariņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.52
232Teika Millere

Pļaviņu novada bibliotēka

12.52
233Krists Safranovičs

Dobeles novada Centrālā bibliotēka

12.52
234Velga Maslobojeva

Sunākstes pagasta bibliotēka

12.51
235Armands STRODS

Sunākstes pagasta bibliotēka

12.51
236Matīss Kormis

Dobeles novada Šķibes bibliotēka

12.51
237Igors Gurevičs

Pļaviņu novada bibliotēka

12.51
238Dzintars Silvestrovs

Pļaviņu novada bibliotēka

12.51
239Marta Vanaga

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.51
240Maruta Opoļska

Rubas pagasta bibliotēka

12.51
241Anita Dakule

Viļānu pilsētas bibliotēka

12.5
242Anna. Ancāne

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

12.5
243Mudīte Rusakova

Bejas bibliotēka

12.5
244Tamāra Nolmane

Rendas pagasta bibliotēka

12.5
245Vita Jundzīte

Kārķu pagasta bibliotēka

12.5
246Karīna Boļšakova

Feimaņu pagasta bibliotēka

12.5
247Ligita pušpure

Balvu Centrālā bibliotēka

12.5
248Anita Dage

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.5
249Dagnija Lemeševska

Baložu pilsētas bibliotēka

12.5
250Ērika Kiseļova

Vīksnas pagasta bibliotēka

12.5
251Vita Ameļko

Feimaņu pagasta bibliotēka

12.49
252Vilma Tjarvja

Feimaņu pagasta bibliotēka

12.49
253Rasma Mūze

Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēka

12.49
254Zinaīda Persa

Feimaņu pagasta bibliotēka

12.49
255Jānis Zaharevičs

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.49
256Ženija Pauniņa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.49
257Vija Sjadro

Indras pamatskola

12.49
258Aina Daize

Grobiņas pilsētas bibliotēka

12.48
259Ineta Sūniņa

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāle - "Zaļās birzs" bibliotēka

12.48
260Dace Circene

Bērzgales pagasta bibliotēka

12.48
261Arnita Jermacāne

Vectilžas pagasta bibliotēka

12.48
262artūrs jermacāns

Vectilžas pagasta bibliotēka

12.48
263Valentīna Bartkeviča

Feimaņu pagasta bibliotēka

12.47
264Ilze Pugača

Tilžas pagasta bibliotēka

12.47
265Anita Rozenberga

Valmieras bibliotēka

12.47
266Kristīne Mockus

Priekules novada Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka

12.47
267Ingars Neimanis

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

12.46
268Inese Šarkovska

Rendas pagasta bibliotēka

12.46
269Lilita Ikale

Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēka

12.46
270Dina Šmaukstele

Feimaņu pagasta bibliotēka

12.46
271Valentīns Jermakovs

Feimaņu pagasta bibliotēka

12.45
272Ligita Bērziņa

Apes bibliotēka

12.45
273Dace Mikasenoka

Maltas pagasta bibliotēka

12.45
274INITA PODKALNE

Jaunalūksnes bibliotēka

12.45
275Gaida Strazdiņa

Grobiņas novada Gaviezes pagasta bibliotēka

12.45
276Irēna Vadapāla

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.45
277Vita Silvestrova

Pļaviņu novada bibliotēka

12.44
278Zinaīda Leščinska

Feimaņu pagasta bibliotēka

12.44
279Pāvels Rosovskis

Kalkūnes pagasta bibliotēka

12.44
280Irēna Jančevska

Viesītes novada Viesītes bibliotēka

12.44
281Inga Trabo

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.44
282Marija Zahareviča

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.44
283Lelde Namniece

Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēka

12.44
284Vineta Pētersone

Nītaures pagasta bibliotēka

12.44
285Olga Kiviļša

Feimaņu pagasta bibliotēka

12.44
286Madara Pugača

Tilžas pagasta bibliotēka

12.43
287ineta namniece

Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēka

12.43
288Rasma Siliniece

Balvu pamatskola

12.43
289Ina Skrima

Vectilžas pagasta bibliotēka

12.42
290HARITA DZENE

Zeltiņu bibliotēka

12.42
291Aigars Magass

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

12.42
292Anita Ligere

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.41
293Laura Stabulniece

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.41
294Inese Leimane

Alūksnes pilsētas bibliotēka

12.41
295Marija Ivanova

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.41
296Erna Ulase

Feimaņu pagasta bibliotēka

12.41
297Gunita Kiseļova

Vīksnas pagasta bibliotēka

12.4
298Vija Tašiņa

Gulbenes novada bibliotēka

12.4
299Zigrīda Kleģere

Dobeles novada Centrālā bibliotēka

12.4
300Indra Grandava

Rendas pagasta bibliotēka

12.4
301Ina Rusiņa

Preiļu Galvenā bibliotēka

12.4
302Maija Jasinska

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

12.4
303Kristīne STRODE

Sunākstes pagasta bibliotēka

12.4
304Ilga Āboliņa

Apes bibliotēka

12.39
305Ināra Svilāne

Viļānu pilsētas bibliotēka

12.39
306Andis Zemzariņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.38
307valda rusinska

Durbes pilsētas bibliotēka

12.38
308Lilita Kalniņa

Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēka

12.38
309Evija Opaļko

Nītaures pagasta bibliotēka

12.38
310Jānis Zalāns

Zeltiņu bibliotēka

12.37
311Zaiga Stankevica

Vecsaules pagasta Ozolaines bibliotēka

12.37
312Ojārs Bērziņš

Preiļu novada Līču bibliotēka

12.37
313Olga Ribinicka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.37
314Vita Romanovska

Balvu Centrālā bibliotēka

12.37
315Maira Prikule

Nītaures pagasta bibliotēka

12.37
316Ilze Jodgude

Viesītes novada Viesītes bibliotēka

12.36
317Deniss Boļšakovs

Feimaņu pagasta bibliotēka

12.36
318Arvis Sūniņš

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāle - "Zaļās birzs" bibliotēka

12.36
319genovefa jermacāne

Vectilžas pagasta bibliotēka

12.35
320Evita Arule

Balvu Centrālā bibliotēka

12.35
321Aivars Grīnbergs

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

12.35
322Kristīne Ževņenko

Dobeles novada Centrālā bibliotēka

12.33
323Agate Krista Kriņicka

Pļaviņu novada bibliotēka

12.33
324Inese Rubule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.33
325Inta Krišjāne

Feimaņu pagasta bibliotēka

12.32
326Vineta Grīnīte

Rendas pagasta bibliotēka

12.32
327Inga Janīte

Beverīnas novada Trikātas pagasta bibliotēka

12.31
328Gita Treijere

Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēka

12.31
329Dana Lipenite

Pļaviņu novada bibliotēka

12.29
330Inga MaslobojevaMaa

Sunākstes pagasta bibliotēka

12.27
331Marija Rivča

Feimaņu pagasta bibliotēka

12.27
332Irma Grīnberga

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

12.27
333Lilita Rudzāte

Rudzātu vidusskola

12.26
334Vija Tihomirova

Rubenes bibliotēka

12.24
335Ērika Gigorjeva

Maltas pagasta bibliotēka

12.24
336Anita Koniševa

Rekavas vidusskola

12.21
337Jolanta Lipska

Rendas pagasta bibliotēka

12.2
338Amanda Klindžāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.2
339Rita Žagata12.19
340Harijs Griboniks

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.18
341Ilze Veide

Ogres novada Ciemupes bibliotēka

12.18
342DACE RIŅĶE

Malienas bibliotēka

12.18
343Flora Čubarova

Alūksnes pilsētas bibliotēka

12.18
344Dzintra Savitska

Aglonas novada centrālā bibliotēka

12.17
345Ilma Elsberga

Rīgas Centrālās bibliotēkas Pļavnieku filiābibliotēka

12.17
346Sigita Freimane

Rendas pagasta bibliotēka

12.17
347Alberts Smans

Feimaņu pagasta bibliotēka

12.17
348Ināra Borovska

Seces pagasta bibliotēka

12.16
349Aira Brizga

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāle - bibliotēka "Libris"

12.15
350Dzidra Kalvāne

Līvānu novada Centrālā bibliotēka

12.15
351Evelīna Upeniece

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.15
352Paula Lamberga

Pļaviņu novada bibliotēka

12.13
353Matīss Grandāns

Pļaviņu novada bibliotēka

12.12
354Zinaīda Rabša

Jēkabpils Galvenā bibliotēka

12.1
355Andra Jauniņa

Jaunalūksnes bibliotēka

12.09
356Ināra Valaine

Aglonas novada centrālā bibliotēka

12.07
357Ginta Jostsone

Rūjienas pilsētas bibliotēka

12.06
358Rita Cvetkova

Preiļu Galvenā bibliotēka

12.06
359Gundega Kalniņa

Jēkabpils pilsētas bibliotēka

12.06
360Vilhelmīne Jakimova

Preiļu Galvenā bibliotēka

12.04
361Matīss Kormis

Dobeles novada Šķibes bibliotēka

12.02
362Gunta Grundmane

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

11.96
363Maija Lasmane

Bebrenes pagasta bibliotēka

11.94
364Valentīna Struka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

11.87
365Viktorija Pauniņa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

11.85
366Lolita Vainiņa

Preiļu novada Līču bibliotēka

11.81
367Elīna Stariņa

Talsu novada Sabiles bērnu bibliotēka

11.8
368Andis Briedis

Pļaviņu novada bibliotēka

11.77
369Maruta Arule

Vectilžas pagasta bibliotēka

11.77
370Aija Žilvinska

Ogres Centrālā bibliotēka

11.76
371Haralds Goldbergs

Rendas pagasta bibliotēka

11.71
372Zane Steprāne

Pļaviņu novada bibliotēka

11.71
373Juris Iljins

Feimaņu pagasta bibliotēka

11.7
374Vita Vīgante

Rendas pagasta bibliotēka

11.69
375Mārtiņš Lagzdons

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

11.66
376Līga Korme

Dobeles novada Šķibes bibliotēka

11.61
377Malda Rācene

Pļaviņu novada bibliotēka

11.61
378Ārija Jurčonoka

Nīgrandes pagasta bibliotēka

11.58
379Daniela Cēberga

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

11.58
380Ilzīte Griķe

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

11.58
381Brigita Poobusa

Pļaviņu novada bibliotēka

11.56
382Diāna Berovska

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

11.55
383Evelīna Nagliša

Mežotnes pagasta Mežotnes bibliotēka

11.55
384Elga Ziediņa

Mežotnes pagasta Mežotnes bibliotēka

11.55
385Elīna Nagliša

Mežotnes pagasta Mežotnes bibliotēka

11.5
386Elvita Budreviča

Ludzas pilsētas ģimnāzija

11.49
387Linda Šņore

Vecsaules pagasta Jaunsaules bibliotēka

11.48
388Maksims Bondarevs

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

11.48
389Laila Budreviča

Ludzas pilsētas ģimnāzija

11.46
390Eva Valpētere

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

11.38
391Vaira Avota

Jelgavas pilsētas bibliotēka

11.38
392Juris STRODS

Sunākstes pagasta bibliotēka

11.37
393Anna Karole

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

11.36
394Dagnija Avota

Jelgavas pilsētas bibliotēka

11.35
395Kristers Raiens

Dobeles novada Centrālā bibliotēka

11.35
396Mareks STRODS

Sunākstes pagasta bibliotēka

11.33
397Laimdota Ostrovska

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

11.32
398Raitis Priede

Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēka

11.26
399Dzintra Miezīte

Rendas pagasta bibliotēka

11.25
400Renārs Sveķis

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

11.18
401Līga Pjuse

Veclaicenes bibliotēka

11.16
402Ināra Osīte

Pļaviņu novada bibliotēka

11.13
403Gita Skadiņa

Kurmenes pagasta bibliotēka

11.12
404Ralfs Kiseļovs

Vīksnas pagasta bibliotēka

11.11
405Agnis Griķis

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

11.09
406Iveta Cēbure

Baldones novada bibliotēka

11.08
407Andris Kurigs

Dobeles novada Šķibes bibliotēka

11.08
408Anastasija Leitāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

11.03
409Sintija Verza

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

11
410Maksims Kolesnikovs

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

11
411Sandra Kazimiraite-Eglīte

Dobeles novada Aizstrautnieku bibliotēka

10.98
412Anna Cakule

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.96
413Erika Bricika

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka

10.96
414Maira Saliete

Pļaviņu novada bibliotēka

10.93
415Dace Frīdenberga-Samete

Ventspils bibliotēka. Galvenā bibliotēka

10.93
416Sebastians Mihaļskis

Skrundas pilsētas bibliotēka

10.92
417Elīna Kļaviņa

Valles pagasta Valles bibliotēka

10.88
418elvira baltina

Nīgrandes pagasta bibliotēka

10.88
419Ligita Ķekare

Valgundes bibliotēka

10.88
420Zane Zvirgzdiņa

Bērzaunes pagasta bibliotēka

10.87
421Rudīte Matisone

Talsu novada Sabiles bērnu bibliotēka

10.84
422Agnija Jemeļjanova

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.82
423Rita Hamstere

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

10.81
424Sandis Sparāns

Riebiņu vidusskola

10.79
425Kitija Jerane

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

10.77
426Ingrīda Groskaufmane

Rendas pagasta bibliotēka

10.73
427Jūlija Vaivode

Riebiņu vidusskola

10.68
428Elvīra Pinka

Maltas pagasta bibliotēka

10.68
429Maija Jostsone

Rūjienas pilsētas bibliotēka

10.65
430Inese Lindermane

Rendas pagasta bibliotēka

10.61
431Žanna Meluškāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.53
432Ināra Valaine

Jēkabpils novada Zasas bibliotēka

10.46
433Deina Daniela Dzirko

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

10.41
434Aiva Ozola

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

10.38
435Daniela Freiberga

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

10.36
436Rebeka Rozenberga

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

10.35
437Anastaija Jerohina

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

10.33
438Kitija Mazmača

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

10.32
439Ligita Iesalniece

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Jaunsilavu bibliotēka

10.32
440Marija Kruglauža

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

10.32
441Iveta Asne

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

10.3
442Sanija Rjačenska

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

10.3
443Natālija Kvedova

Kalnciema pagasta bibliotēka

10.29
444Elīna Baltina

Nīgrandes pagasta bibliotēka

10.26
445Kristīne Daugaviete

Kurmenes pagasta bibliotēka

10.23
446Gatis Pokšāns

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.22
447Annija Šmite

Pļaviņu novada bibliotēka

10.22
448Sarmīte Šlikaite

Vecumnieku pagasta Misas bibliotēka

10.12
449Sarmīte Krūza

Zilākalna pagasta bibliotēka

10.11
450Edgars Saršūns

Dobeles novada Šķibes bibliotēka

10.1
451Aija Kārkliņa

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

10.09
452Iveta Boldāne

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

10.07
453Mērija Erlate10.06
454Inese Beķere

Limbažu Galvenā bibliotēka

10.03
455Ilze Grigule

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.02
456Ilga Marejeva

Feimaņu pagasta bibliotēka

10.01
457Irēna Andžāne

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka

10
458Svetlana Onufrijeva

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka

10
459Jans Alens Berševics

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

10
460Zita Gucane

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

10
461Ivars Lunders

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

9.98
462Niks Veinbergs

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

9.98
463Beate Boguža

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

9.97
464Inese Misiņa

Vadakstes pagasta bibliotēka

9.97
465Inga Janaite

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāle - Valtera bibliotēka

9.91
466Selga Cimermane

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka

9.8
467Jefrosinija Vaščenko

Bebrenes pagasta bibliotēka

9.71
468Ilga Kaupuža

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka

9.68
469Taisija loginova

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka

9.61
470Viktorija Dokukina

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

9.61
471Rolands Naglis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

9.59
472Emīls Smukkalns

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

9.54
473Anita No bibliotēkas

Krapes pagasta bibliotēka

9.53
474Andris Lapiņš

Dobeles novada Šķibes bibliotēka

9.51
475Lita Plūme

Kurmāles pagasta Priedaines bibliotēka

9.48
476Biruta Rudgalve9.46
477Maruta Zālīte

Pļaviņu novada bibliotēka

9.38
478Evelīna Šaliņa

Dobeles novada Šķibes bibliotēka

9.37
479Ārija Murāne

Ogres Centrālā bibliotēka

9.36
480Ilze Saršūna

Dobeles novada Šķibes bibliotēka

9.36
481Anita Zaļaiskalne

Rīgas Angļu ģimnāzija

9.27
482Kate Luīze Kaša

Rūjienas vidusskola

9.25
483Ilja Lavrenovs

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

9.23
484kristīne strode

Sunākstes pagasta bibliotēka

9.19
485 Alvis Rītiņš9.17
486Darja Komlačeva

Riebiņu vidusskola

9.14
487Kārlis Kokins

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

9.13
488Vita Stepanoviča

Durbes pilsētas bibliotēka

9.12
489Laine Krēta

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

9.08
490Agita Zalte

Burtnieku novada pašvaldības Matīšu pagasta bibliotēka

9.07
491Sarmīte Praudiņa

Naukšēnu pagasta bibliotēka

9
492Ināra Petrokaite

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka

9
493Laima Mirdza Ostele

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

9
494Svetlana Jodo

Valmieras bibliotēka

9
495Kristīne Kīne

Valmieras bibliotēka

9
496Skaidrīte Blūma

Vērgales pagasta Ziemupes bibliotēka

9
497Sonora Benefelde

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

9
498Anastasija Pisarenko

Ņukšu pagasta bibliotēka

8.98
499Ainārs Šaliņš

Dobeles novada Šķibes bibliotēka

8.94
500Kristers Rjačenskis

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

8.93