Atbildes, kuras tu meklē

Spēlētāju tops

VietaVārds, uzvārdsRezultāts
1Gvido Krūmiņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.84
2Linards Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.84
3Sebastians Žudiē

Rīgas Purvciema vidusskola

12.84
4Evija Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.82
5Janis Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.82
6Aiga Delvere

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.8
7Ingūna Žurevska

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.8
8Tatjana Rjazanova

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.8
9Sandra Bērziņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
10Artis Brauers

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.79
11Otilija Birina

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
12Iveta Zemzariņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
13Ļubova Šubņikova

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
14Kristers Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
15Ilga Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
16Laine Otersone

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.78
17edijs krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.78
18Gaida Pavārniece

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
19Livija Kikuste

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
20Lidija Grāpīte

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
21larisa ļeonova

Apes bibliotēka

12.78
22Ināra Anspoka

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.78
23Ilze Delvere

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
24Anna Volkovicka

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
25Jānis Pavārnieks

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
26Mārtiņš Lagzdons

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.77
27Andis Zemzariņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.77
28Indra Goba

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.77
29vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.77
30ervins berzs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.77
31Mudīte Ruska

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.77
32Justīne Kalniņa

Apes bibliotēka

12.77
33Māra Troska

Apes bibliotēka

12.77
34Anita Prodniece

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
35Dace Karlsone

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.76
36Mārcis Goba

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

Vecpiebalgas vidusskola

12.76
37Stepans Trabo

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.76
38Aelita Biķerniece

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.76
39niks krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.76
40laura gangnusa

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.76
41Guna Bramane

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.76
42Kārlis Brusbārdis

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
43Zinta Zelča

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
44Rihards Striks

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.76
45Ritvars Gasiņš

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.76
46Žanete Kaufmane

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.76
47Elizabete Marta Bērziņa

Apes bibliotēka

12.76
48Ilmārs Ruskis

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
49Biruta Apsīte

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
50Velta Onzule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.76
51Jurģis Brauers

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
52Kristaps Pastars

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.76
53Dzintars Bērziņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
54Līga Bērziņa

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
55Agrita Leite

Apes bibliotēka

12.75
56Gunita Grauda

Apes bibliotēka

12.75
57Zigmunds Zeltiņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
58velga Strupka

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
59Andra Kaktiņa

Apes bibliotēka

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

12.75
60Aīda Bēziniņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.75
61Rolands Sergēvičs

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.75
62Maruta Brice

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
63alma kore

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
64agris deks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
65Rita Vecvagare12.75
66Madara Maslova

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.75
67Dzintars Graudiņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
68Jeļena Kreminska

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
69Ievina Lūse

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.75
70Ivars Zitners

Durbes pilsētas bibliotēka

12.75
71Mudīte Kaktiņa

Apes bibliotēka

12.75
72Adriāns Bergmans

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
73Janīna Dzene

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
74Lolita Ruško

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
75Monvids Danenbergs

Apes bibliotēka

12.75
76peteris pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
77Varvara Jegorova

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
78Mārtiņš Pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
79Olga Ribinicka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
80Marija Indāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
81Santa Litinska

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
82Elza Elksnīte

Apes bibliotēka

12.75
83kristaps Jakovļevs

Apes bibliotēka

12.75
84Līva Brauere

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
85Ērmane Anita

Apes bibliotēka

12.74
86Līva Luriņa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
87Irīda Mizuka

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
88Gunta Tola

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
89Laimdota Ozolina

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.74
90agris reva

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.74
91Aina Mūrniece

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.74
92Guntars Valainis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
93Ineta Lesina

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.74
94Vita Stepanoviča

Durbes pilsētas bibliotēka

12.74
95Dzintars Dzenis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
96Dzintra Balode

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.74
97Agnese Cekule

Apes bibliotēka

12.74
98Sintija Buša

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

Liezēres pamatskola

12.74
99Gunta Brauere

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
100Ineta Miklucāne

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.74
101Fredis Bergmans

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
102Pēteris Brauers

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
103Sarmīte Anspoka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
104Evita Žvinkle

Durbes pilsētas bibliotēka

12.74
105Žanna Otersone

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
106Diāna Matuļone

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.74
107Aiva Grauduma

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
108Ernests Zalāns

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Riebiņu vidusskola

12.74
109Lelde Gabranova

Apes bibliotēka

12.74
110Irēna Vadapāla

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.74
111Ilva Sāre

Apes bibliotēka

12.74
112Inese Rubule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.74
113Jānis Bērziņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
114Janīna Metlāne

Ogres Centrālā bibliotēka

12.74
115Dace Madalāne

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
116Zane Zelča

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
117Maruta Orbidāne

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.74
118Edgars Smirnovs

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
119Ziedīte Zitnere

Durbes pilsētas bibliotēka

12.73
120Evija Mūrniece

Ogres Centrālā bibliotēka

12.73
121Andris Miklucāns

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
122Inga Strauta

Apes bibliotēka

12.73
123Andis Saulītis

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
124Emma Ritiņa

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
125Laima Podvinska

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.73
126zane smilga

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
127Guna Bērziņa

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
128Guntars Lācītis

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.73
129Jana Vozņesenska

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
130Aigars Zemzariņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.73
131Goba Voldemārs

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
132Selga Liepkāja

Apes bibliotēka

12.73
133Mirdza Cīrule

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
134Vera Rubule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.73
135Līga Uļģe

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
136Eliza Puriņa

Apes bibliotēka

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

12.73
137Anita Harju

Apes bibliotēka

12.73
138Ārija Ozola

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.73
139baiba reva

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
140artis cielava

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
141Andris Matvejenko

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
142Imants Bunga

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.72
143Solvita Pormale

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.72
144Elita Dūmiņa

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.72
145Maksims Bondarevs

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Riebiņu vidusskola

12.72
146raivis toms

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
147Ivars Peterlevics

Zaņas pagasta bibliotēka

12.72
148Ieva Sarma

Apes bibliotēka

12.72
149Imants Kuziks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
150rita burbo

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
151Marko Krūmiņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.72
152Irēna Meistere

Apes bibliotēka

12.72
153Anita Cakule

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.72
154Evija meluškāne12.72
155Ludis Ruško

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.72
156Mareks Cakuls

Rīgas Centrālā bibliotēka

12.71
157Irina Piterāne

Apes bibliotēka

12.71
158Jegors Gorbans

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Riebiņu vidusskola

12.71
159Ilona Lacite

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.71
160MARUTA VEINBERGA

Apes bibliotēka

12.71
161Dainis Mihailovs

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.71
162Ilzīte Griķe

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.71
163Elita Ozola

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.71
164Gita Jermoļenko

Zaņas pagasta bibliotēka

12.71
165Dagnija Sadovska

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
166Andris Matuļonis

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.71
167Anita Ormane

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.71
168Armando Zujevs

Apes bibliotēka

12.71
169Gita Pilecka

Zaņas pagasta bibliotēka

12.71
170Ilga Kodore

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.71
171Irēna Pavlova

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
172Svetlana Bērziņa

Ogres Centrālā bibliotēka

12.71
173Kārlis Marks Konoščenoks

Apes bibliotēka

12.71
174armands birskis

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
175Alise Broka

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.71
176Jana Čākure

Valkas novada Centrālā bibliotēka

12.71
177Aija Brante

Apes bibliotēka

12.71
178Kristīne Gangnusa

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.71
179Sanita Lavrinoviča

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
180Dzintars Mažors

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.7
181renārs Jakovļevs

Apes bibliotēka

12.7
182Iveta Gasiņa

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.7
183sandra peterlevica

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
184Ilma Kamkovska

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
185Arturs Kaufmanis

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.7
186Ilze Jakobsone

Apes bibliotēka

12.7
187Līga - Rudīte Kleina

Apes bibliotēka

12.7
188santa pilskalne

Apes bibliotēka

12.7
189Evija Cankale

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.7
190Zaiga Roze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
191Vita Soikāne

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.7
192ugis juhnevic

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
193Olga Kunceviča

Rēzeknes pilsētas centrālā bibliotēka

12.7
194Iveta Ratsepa

Apes bibliotēka

12.7
195Daiga Golubeva

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.7
196Diāna Berovska

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.7
197Valda Rusinska12.7
198Lāsma Mazjāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.7
199raivis anspoks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.7
200Agris Trukšāns

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.7
201Ārijs Ormanis

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.69
202Ligita Ilgavize

Apes bibliotēka

12.69
203Raivis Meluškāns

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
204Selga Kauliņa

Apes bibliotēka

12.69
205Dairis Smirnovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
206Dita Laicena

Apes bibliotēka

12.69
207vIKTORIJA Trabo

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
208Daiga Bojāre

Apes bibliotēka

12.69
209Kristaps Kaktiņš

Apes bibliotēka

12.69
210Anastasija Jerohina

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.69
211Arnis Cankalis

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.69
212Zinaīda Proško

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
213Līga Sondore

Varakļānu tautas bibliotēka

12.69
214Sandis Staško

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
215Elīza Kabakova

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
216Ance Grauda

Apes bibliotēka

12.69
217Ļubova Laputa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
218Ligita Gulbe

Apes bibliotēka

12.69
219vera otiņa

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
220Anda Krima

Daukstu pagasta bibliotēka

12.69
221Ilona Miezīte

Apes bibliotēka

12.69
222Aina Pabērza

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.69
223Laura Otsone

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
224Elīna Cakule

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
225Zanete Kaufmane

Aizputes pilsētas bibliotēka

12.69
226toms birsaks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
227Maija Dzene

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
228Liene Ābolkalne

Apes bibliotēka

12.69
229Gunta Staško

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
230Lilita Grietane

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
231Ingrīda Liepiņa

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.69
232Rudīte Valtere

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
233Eva Jankovska12.69
234ilgonis lūsa

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
235Liene Buka

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.68
236larisa Tuvikene

Apes bibliotēka

12.68
237Madara Jakobsone

Apes bibliotēka

12.68
238Zaiga Pulkstene

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.68
239Sigita Lavrinoviča

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
240Viktors Maslabojevs

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.68
241Inga Skutele

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.68
242Zinaīda Pavlova

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
243Natālija Arsenoviča

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
244Inese Muižniece

Apes bibliotēka

12.68
245Juris Pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
246Ritvars Anspoks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
247Sāra Staško

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
248Sanita Mažore

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.68
249Viktorija Paunina12.68
250Maija Timčenko

Apes bibliotēka

12.68
251Aija Pīrāga

Zaņas pagasta bibliotēka

12.68
252Anatolijs Indāns

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.68
253Aldis Zalgauckis

Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka

12.68
254Laura Stabulniece12.68
255Jānis Ērmanis

Apes bibliotēka

12.68
256Gunta Ļuļe

Apes bibliotēka

12.68
257Emīls Bramanis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.67
258Gita Tauriņa

Durbes pilsētas bibliotēka

12.67
259Lidija Soboļeva

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.67
260Anete Zacesta

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.67
261Juris Kaktiņš

Apes bibliotēka

12.67
262Valdis Lesiņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.67
263Sintija Vanaga

Apes bibliotēka

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

12.67
264Iveta Ikauniece

Ogres Centrālā bibliotēka

12.67
265Dzidra Birkule

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.67
266Sarmīte Lāce

Ogres Centrālā bibliotēka

12.67
267Aleksandrs Sablins

Ogres Centrālā bibliotēka

12.67
268Dzintra Kremere

Zaņas pagasta bibliotēka

12.67
269Raivo Kesenfelds

Durbes pilsētas bibliotēka

12.67
270Inese Virse

Ogres Centrālā bibliotēka

12.67
271kaspars Rieksts

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

Amatas novada Drabešu sākumskola

12.67
272Janina Osipova

Apes bibliotēka

12.67
273Dina Meistere

Apes bibliotēka

12.67
274Sandra Oto

Apes bibliotēka

12.67
275Egija Gailīte

Apes bibliotēka

12.67
276Astra Pope

Apes bibliotēka

12.67
277Mārtiņš Laizāns

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.67
278Zane Caune

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.66
279Baiba Vadone

Apes bibliotēka

12.66
280inese meija

Zaņas pagasta bibliotēka

12.66
281Aivars Krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.66
282Maija Anspoka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Preiļu 1. pamatskola

12.66
283valija Miezīte

Apes bibliotēka

12.66
284Ligita Krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.66
285Galina Sablina

Ogres Centrālā bibliotēka

12.66
286Reinis Anspoks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.66
287Kristine Karamiševa

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.66
288Aigars Gasiņš

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.66
289Iveta Gasiņa12.66
290Alise Stulpāne

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.66
291Līga Zaķe

Apes bibliotēka

12.66
292Laura Golubeva

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.66
293Diana Eriņa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.66
294Indra Cimdiņa

Apes bibliotēka

12.66
295Kristīne Rulle

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.65
296Kristīne Kristīne

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.65
297Inga Zalgaucka

Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka

12.65
298kaspars vinsteins

Zaņas pagasta bibliotēka

12.65
299adolfs vaitkus

Zaņas pagasta bibliotēka

12.65
300Alens Kaklvāns

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.65
301Elīza Zalgacka

Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka

12.65
302Kate Kaktiņa

Apes bibliotēka

12.65
303Elīna Zalgaucka

Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka

12.65
304Rita Peipiņa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.65
305janis orlovs

Zaņas pagasta bibliotēka

12.65
306astra rubezniece

Zaņas pagasta bibliotēka

12.65
307Eduards Grandavs

Rendas pagasta bibliotēka

12.65
308Elīna Ķēniņa

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.65
309Jānis Paegle

Durbes pilsētas bibliotēka

Ata Kronvalda Durbes vidusskola

12.65
310Ēriks Orbidāns

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.65
311Laimdota Ostrovska

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.65
312Vineta Meļihova

Apes bibliotēka

12.65
313Dita Pilecka

Zaņas pagasta bibliotēka

12.64
314Inga Litinska

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.64
315Aiva Zaķe

Apes bibliotēka

12.64
316lauma Zālīte

Apes bibliotēka

12.64
317Liksma Dzelme

Ogres Centrālā bibliotēka

12.64
318Rita Bronka

Zaņas pagasta bibliotēka

12.64
319Maruta Cankale

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.64
320Oksana Spirka

Zeltiņu bibliotēka

12.64
321Rita Ose

Rendas pagasta bibliotēka

12.64
322Līga Gūtmane

Durbes pilsētas bibliotēka

12.64
323Edgars Vidzis

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.64
324Andrejs Cirmans

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.64
325Ivars Lavrinovičs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.64
326Kristers Rjačenskis

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

Stāķu pamatskola

12.64
327Ilga Āboliņa

Apes bibliotēka

12.64
328Lauma Palkavniece

Apes bibliotēka

12.63
329valda bulina

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
330Kristīne Gruznova

Apes bibliotēka

12.63
331Iveta Indriksone

Apes bibliotēka

12.63
332Virgenijs Pileckis

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
333peters veretelniks

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
334valda niedola

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
335Gaļina Sabļina

Ogres Centrālā bibliotēka

12.63
336Aiga Smule

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.63
337Līva Valpētere

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12.63
338Kārlis Pops

Apes bibliotēka

12.63
339Evelīna Rence

Apes bibliotēka

12.63
340Daiga Elksnīte

Apes bibliotēka

12.63
341Indra Grandava

Rendas pagasta bibliotēka

12.63
342Ilona Kaktiņa

Apes bibliotēka

12.63
343Inga Gluzge

Zaņas pagasta bibliotēka

12.62
344Eriks Pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.62
345darta baumane

Zaņas pagasta bibliotēka

12.62
346Dina Semjonova

Apes bibliotēka

12.62
347ilmars driksnis

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.62
348inese taure

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.62
349Inna Ribinicka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.62
350mairis pujiņš

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.62
351Edīte Dauškane

Apes bibliotēka

12.62
352Emīls Elksnītis

Apes bibliotēka

12.62
353marite fjodorova

Zaņas pagasta bibliotēka

12.62
354Sanita Pavlova

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.62
355Einārs Čodars

Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka

12.62
356Ivars Novožilovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.62
357raivis driksnis

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.61
358Eva Kondavniece

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.61
359Alīna Zīle

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

12.61
360Agita Žīgure

Zeltiņu bibliotēka

12.61
361Anda Šneidere

Zeltiņu bibliotēka

12.61
362Svetlana Zahareviča

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.61
363Sabīne Šuhrati

Rīgas Centrālās bibliotēkas Imantas filiālbibliotēka

Eiropas Tālmācības vidusskola

12.61
364kristers zāģeris

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

Gulbenes 2. vidusskola

12.61
365Gunta Lavrinoviča

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.61
366Eva Valpētere12.61
367Dita Žīgure

Zeltiņu bibliotēka

12.61
368Einārs Lavrovs

Apes bibliotēka

12.61
369Aivars Štrauss

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.6
370arturs žīgurs

Zeltiņu bibliotēka

12.6
371Vilnis Žīgurs

Zeltiņu bibliotēka

12.6
372liga znatnaja

Zaņas pagasta bibliotēka

12.6
373Ruta Cecere

Apes bibliotēka

12.59
374Laura Smirnova

Umurgas bibliotēka

12.59
375inars puce

Zaņas pagasta bibliotēka

12.59
376Aira Bumbiere

Rendas pagasta bibliotēka

12.59
377inta andersone

Zaņas pagasta bibliotēka

12.59
378irena kepule

Zaņas pagasta bibliotēka

12.59
379zigrida puce

Zaņas pagasta bibliotēka

12.59
380Madars Tjukša

Apes bibliotēka

12.59
381voldemars zepolds

Zaņas pagasta bibliotēka

12.59
382Anna Liepa

Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka "Pārdaugava"

12.59
383Zigurds Konovalovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.58
384Silvija Balana

Rendas pagasta bibliotēka

12.58
385Uldis Ķēniņš

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.58
386Sintija Staško

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.58
387haris vinsteins

Zaņas pagasta bibliotēka

12.58
388daiga gredzena

Zaņas pagasta bibliotēka

12.58
389Madara Matute

Rendas pagasta bibliotēka

12.58
390Vija Staune

Daukstu pagasta bibliotēka

12.58
391Jānis Sīlis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.58
392Biruta Varslavāne

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.57
393Laura Ose

Ogres Centrālā bibliotēka

12.57
394Laura Dūna

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.57
395janis garbens

Zaņas pagasta bibliotēka

12.57
396Dana Lipenite

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.57
397Guntars Udrass

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

12.57
398ilona driksne

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.57
399Lauris Rapkausks

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.57
400Inga Grūnvalde

Rendas pagasta bibliotēka

12.57
401Laura Pope

Apes bibliotēka

12.57
402Dzintra Goldberga

Rendas pagasta bibliotēka

12.57
403SILVIJA KURME

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

12.57
404Benita Štrausa

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.57
405Maija Tehnenko

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.57
406Ilze Bojane12.57
407Igors Dzedonis

Apes bibliotēka

12.57
408Kristaps Gasiņš

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.56
409Madara Vītola12.56
410Inta Guļevska

Rendas pagasta bibliotēka

12.56
411Mārtiņš Cīrulis

Zeltiņu bibliotēka

12.56
412Agita Opincāne

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

12.56
413Anta Klints12.56
414Iveta Gureviča

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.56
415Inguna Baško

Preiļu novada Līču bibliotēka

12.56
416JĀNIS Šurma

Skrundas pilsētas bibliotēka

12.56
417Evelīna Nagliša

Mežotnes pamatskola

12.56
418Iveta Šķepaste

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

12.56
419Ausma Guļevska

Rendas pagasta bibliotēka

12.56
420Inese Ķeviša

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12.56
421Roberts Kaktiņš

Apes bibliotēka

12.56
422Agnessa Murina

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.56
423Dzintra Cepuríte

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.55
424Guntis Zvejnieks12.55
425Elīna Šneidere

Zeltiņu bibliotēka

12.55
426Jevģenijs Dmitrijevs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.55
427Aija Rubļevska

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.55
428Māris Kļaviņš

Valles pagasta Valles bibliotēka

12.55
429Līga Štokmane

Rendas pagasta bibliotēka

12.55
430Elita Juberte

Ogres Centrālā bibliotēka

12.55
431Emma Malahovska

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.55
432Jana Balode

Rendas pagasta bibliotēka

12.55
433Vineta Grīnīte

Rendas pagasta bibliotēka

12.55
434elga freimane

Zaņas pagasta bibliotēka

12.55
435liga zemīte12.55
436Miervaldis Feldmanis

Skrundas pilsētas bibliotēka

12.54
437Inese Lindermane

Rendas pagasta bibliotēka

12.54
438Elga Ziediņa12.54
439Ilja Piskunovs

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.54
440Ingūna Kļaviņa

Valles pagasta Valles bibliotēka

12.54
441Juris Kalniņš

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.54
442Marta Vanaga

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.54
443JOLANTA LIPSKA

Rendas pagasta bibliotēka

12.54
444Mirdza Grablovska

Rendas pagasta bibliotēka

12.54
445Karmena Ulpe

Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka

12.54
446Ērika Purviņa

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

12.54
447Dace Bergmane

Rendas pagasta bibliotēka

12.54
448Ināra Valpētere

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12.54
449Uģis Vīgants

Rendas pagasta bibliotēka

12.54
450janis jonus12.54
451Zigrīda Bikmane

Valles pagasta Valles bibliotēka

12.53
452Vita Frijāre

Rendas pagasta bibliotēka

12.53
453zigmars ronis

Zaņas pagasta bibliotēka

12.52
454Aldis Tribockis

Ogres sākumskola

12.52
455Iveta Jēkabsone

Rendas pagasta bibliotēka

12.52
456Indulis Pētersons

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

12.52
457Gita Imangulova

Rendas pagasta bibliotēka

12.52
458Jolanta Barovska

Ogres sākumskola

12.52
459Kristīne Vidže

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.52
460Marija Bitāne

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.52
461Didzis Kaktiņš

Apes bibliotēka

12.52
462Inara Ose

Ogres Centrālā bibliotēka

12.51
463Iveta Čodare

Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka

12.51
464Sarmīte Apine

Apes bibliotēka

12.51
465Ints Guļevskis

Rendas pagasta bibliotēka

12.51
466Elīna Nagliša12.51
467Valentīna Laizāne

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.5
468liga krausa

Zaņas pagasta bibliotēka

12.5
469Tomass Galvāns

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

12.5
470Ilze Rudlapa

Rendas pagasta bibliotēka

12.5
471Artūrs Areščenko

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.5
472daiga kramina

Zaņas pagasta bibliotēka

12.5
473agnese kuba

Zaņas pagasta bibliotēka

12.49
474Aija Ozola

Ogres Centrālā bibliotēka

12.49
475Vēsma Strautniece

Rendas pagasta bibliotēka

12.49
476Marīte Daukste

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.49
477Jāzeps Šaršūns

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12.49
478Jefrosinija Vaščenko

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.48
479Sigita Freimane

Rendas pagasta bibliotēka

12.48
480Iveta Mičule

Preiļu novada Līču bibliotēka

12.48
481Jolanta Vonda

Rendas pagasta bibliotēka

12.48
482alans meskauskis

Zaņas pagasta bibliotēka

12.48
483Inese Krima

Daukstu pagasta bibliotēka

12.48
484Ilga Pētersone

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

12.47
485marite formulevica

Zaņas pagasta bibliotēka

12.47
486Raivis Rasčevskis

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

12.47
487astrida rone

Zaņas pagasta bibliotēka

12.47
488Mairis Rascevskis

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

12.45
489Ilmārs Lauskis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.45
490Valentīna Muižniece

Rendas pagasta bibliotēka

12.45
491Inese Šteinerte

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12.45
492Igors Gurevičs

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.44
493ilga erlecka

Zaņas pagasta bibliotēka

12.44
494Alekss Apsītis

Jēkabpils galvenā bibliotēka

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

12.43
495Andra Vīgante

Rendas pagasta bibliotēka

12.43
496Dace Skaboviča

Rendas pagasta bibliotēka

12.43
497Inta Freiberga

Rendas pagasta bibliotēka

12.43
498Iveta Rācināja

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

12.43
499Austra Ausmane

Rendas pagasta bibliotēka

12.42
500Baiba Šņore

Rendas pagasta bibliotēka

12.42