Atbildes, kuras tu meklē

Spēlētāju tops

VietaVārds, uzvārdsRezultāts
1Gvido Krūmiņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.84
2Linards Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.84
3Sebastians Žudiē

Rīgas Purvciema vidusskola

12.84
4Janis Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.82
5Evija Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.82
6Ingūna Žurevska

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.8
7Aiga Delvere

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.8
8Tatjana Rjazanova

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.8
9Sandra Bērziņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
10Ļubova Šubņikova

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
11Iveta Zemzariņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
12Artis Brauers

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.79
13Otilija Birina

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
14Kristers Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
15Ilga Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
16Laine Otersone

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.78
17edijs krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.78
18Jānis Pavārnieks

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
19larisa ļeonova

Apes bibliotēka

12.78
20Lidija Grāpīte

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
21Ināra Anspoka

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.78
22Livija Kikuste

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
23Ilze Delvere

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
24Anna Volkovicka

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
25Gaida Pavārniece

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
26Mudīte Ruska

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.77
27Indra Goba

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.77
28ervins berzs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.77
29Māra Troska

Apes bibliotēka

12.77
30Justīne Kalniņa

Apes bibliotēka

12.77
31Mārtiņš Lagzdons

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.77
32vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.77
33Andis Zemzariņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.77
34Ilmārs Ruskis

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
35Velta Onzule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.76
36Mārcis Goba

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

Vecpiebalgas vidusskola

12.76
37Dace Karlsone

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.76
38Anita Prodniece

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
39Stepans Trabo

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.76
40Žanete Kaufmane

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.76
41Ritvars Gasiņš

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.76
42Elizabete Marta Bērziņa

Apes bibliotēka

12.76
43Jurģis Brauers

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
44Guna Bramane

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.76
45Kārlis Brusbārdis

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
46Zinta Zelča

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
47Rihards Striks

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.76
48Biruta Apsīte

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
49Aelita Biķerniece

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.76
50niks krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.76
51laura gangnusa

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.76
52Kristaps Pastars

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.76
53Andra Kaktiņa

Apes bibliotēka

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

12.75
54Madara Maslova

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.75
55Lolita Ruško

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
56Elza Elksnīte

Apes bibliotēka

12.75
57kristaps Jakovļevs

Apes bibliotēka

12.75
58Monvids Danenbergs

Apes bibliotēka

12.75
59Varvara Jegorova

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
60peteris pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
61Mārtiņš Pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
62Zigmunds Zeltiņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
63alma kore

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
64Rita Vecvagare12.75
65Adriāns Bergmans

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
66Santa Litinska

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
67Dzintars Graudiņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
68Ievina Lūse

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.75
69Jeļena Kreminska

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
70Dzintars Bērziņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
71Līga Bērziņa

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
72Gunita Grauda

Apes bibliotēka

12.75
73Maruta Brice

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
74Aīda Bēziniņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.75
75Rolands Sergēvičs

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.75
76agris deks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
77Janīna Dzene

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
78Marija Indāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
79Olga Ribinicka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
80Agrita Leite

Apes bibliotēka

12.75
81velga Strupka

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
82Ivars Zitners

Durbes pilsētas bibliotēka

12.75
83Mudīte Kaktiņa

Apes bibliotēka

12.75
84Ilva Sāre

Apes bibliotēka

12.74
85Irēna Vadapāla

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.74
86Janīna Metlāne

Ogres Centrālā bibliotēka

12.74
87Aina Mūrniece

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.74
88Laimdota Ozolina

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.74
89agris reva

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.74
90Fredis Bergmans

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
91Pēteris Brauers

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
92Ineta Miklucāne

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.74
93Diāna Matuļone

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.74
94Žanna Otersone

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
95Aiva Grauduma

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
96Ernests Zalāns

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Riebiņu vidusskola

12.74
97Sarmīte Anspoka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
98Jānis Bērziņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
99Dace Madalāne

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
100Dzintra Balode

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.74
101Vita Stepanoviča

Durbes pilsētas bibliotēka

12.74
102Ineta Lesina

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.74
103Guntars Valainis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
104Gunta Brauere

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
105Agnese Cekule

Apes bibliotēka

12.74
106Sintija Buša

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

Liezēres pamatskola

12.74
107Evita Žvinkle

Durbes pilsētas bibliotēka

12.74
108Inese Rubule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.74
109Irīda Mizuka

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
110Gunta Tola

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
111Dzintars Dzenis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
112Lelde Gabranova

Apes bibliotēka

12.74
113Līva Brauere

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
114Ērmane Anita

Apes bibliotēka

12.74
115Līva Luriņa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
116Maruta Orbidāne

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.74
117Zane Zelča

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
118Andis Saulītis

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
119Laima Podvinska

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.73
120Inga Strauta

Apes bibliotēka

12.73
121Emma Ritiņa

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
122Vera Rubule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.73
123Guna Bērziņa

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
124Guntars Lācītis

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.73
125Līga Uļģe

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
126Eliza Puriņa

Apes bibliotēka

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

12.73
127Anita Harju

Apes bibliotēka

12.73
128Ārija Ozola

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.73
129Ziedīte Zitnere

Durbes pilsētas bibliotēka

12.73
130Jana Vozņesenska

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
131zane smilga

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
132Edgars Smirnovs

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
133Aigars Zemzariņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.73
134Mirdza Cīrule

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
135Selga Liepkāja

Apes bibliotēka

12.73
136baiba reva

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
137Andris Miklucāns

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
138Evija Mūrniece

Ogres Centrālā bibliotēka

12.73
139Goba Voldemārs

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
140artis cielava

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
141Irēna Meistere

Apes bibliotēka

12.72
142Anita Cakule

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.72
143Evija meluškāne12.72
144rita burbo

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
145Marko Krūmiņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.72
146Ieva Sarma

Apes bibliotēka

12.72
147Ivars Peterlevics

Zaņas pagasta bibliotēka

12.72
148raivis toms

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
149Maksims Bondarevs

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Riebiņu vidusskola

12.72
150Andris Matvejenko

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
151Imants Kuziks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
152Ludis Ruško

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.72
153Elita Dūmiņa

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.72
154Imants Bunga

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.72
155Solvita Pormale

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.72
156Dagnija Sadovska

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
157Gita Pilecka

Zaņas pagasta bibliotēka

12.71
158Ilga Kodore

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.71
159Jana Čākure

Valkas novada Centrālā bibliotēka

12.71
160Mareks Cakuls

Rīgas Centrālā bibliotēka

12.71
161Dainis Mihailovs

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.71
162Kristīne Gangnusa

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.71
163Aija Brante

Apes bibliotēka

12.71
164Elita Ozola

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.71
165Irēna Pavlova

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
166Svetlana Bērziņa

Ogres Centrālā bibliotēka

12.71
167Kārlis Marks Konoščenoks

Apes bibliotēka

12.71
168Armando Zujevs

Apes bibliotēka

12.71
169armands birskis

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
170Gita Jermoļenko

Zaņas pagasta bibliotēka

12.71
171MARUTA VEINBERGA

Apes bibliotēka

12.71
172Ilzīte Griķe

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.71
173Anita Ormane

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.71
174Andris Matuļonis

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.71
175Ilona Lacite

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.71
176Irina Piterāne

Apes bibliotēka

12.71
177Jegors Gorbans

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Riebiņu vidusskola

12.71
178Alise Broka

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.71
179Sanita Lavrinoviča

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
180Dzintars Mažors

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.7
181sandra peterlevica

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
182Ilze Jakobsone

Apes bibliotēka

12.7
183Olga Kunceviča

Rēzeknes pilsētas centrālā bibliotēka

12.7
184Daiga Golubeva

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.7
185Valda Rusinska12.7
186Lāsma Mazjāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.7
187ugis juhnevic

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
188Arturs Kaufmanis

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.7
189Ilma Kamkovska

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
190Iveta Ratsepa

Apes bibliotēka

12.7
191Diāna Berovska

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.7
192santa pilskalne

Apes bibliotēka

12.7
193Līga - Rudīte Kleina

Apes bibliotēka

12.7
194raivis anspoks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.7
195Agris Trukšāns

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.7
196renārs Jakovļevs

Apes bibliotēka

12.7
197Iveta Gasiņa

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.7
198Evija Cankale

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.7
199Zaiga Roze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
200Vita Soikāne

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.7
201Ance Grauda

Apes bibliotēka

12.69
202Elīza Kabakova

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
203Sandis Staško

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
204Līga Sondore

Varakļānu tautas bibliotēka

12.69
205Zinaīda Proško

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
206Ļubova Laputa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
207Liene Ābolkalne

Apes bibliotēka

12.69
208Anda Krima

Daukstu pagasta bibliotēka

12.69
209Ilona Miezīte

Apes bibliotēka

12.69
210Ligita Gulbe

Apes bibliotēka

12.69
211Aina Pabērza

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.69
212vera otiņa

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
213Raivis Meluškāns

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
214Selga Kauliņa

Apes bibliotēka

12.69
215Eva Jankovska12.69
216Rudīte Valtere

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
217Laura Otsone

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
218toms birsaks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
219Maija Dzene

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
220Elīna Cakule

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
221Anastasija Jerohina

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.69
222Arnis Cankalis

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.69
223Ārijs Ormanis

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.69
224Zanete Kaufmane

Aizputes pilsētas bibliotēka

12.69
225Daiga Bojāre

Apes bibliotēka

12.69
226vIKTORIJA Trabo

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
227Dita Laicena

Apes bibliotēka

12.69
228Dairis Smirnovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
229Kristaps Kaktiņš

Apes bibliotēka

12.69
230Ingrīda Liepiņa

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.69
231Ligita Ilgavize

Apes bibliotēka

12.69
232Gunta Staško

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
233Lilita Grietane

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
234Madara Jakobsone

Apes bibliotēka

12.68
235larisa Tuvikene

Apes bibliotēka

12.68
236Inese Muižniece

Apes bibliotēka

12.68
237Aija Pīrāga

Zaņas pagasta bibliotēka

12.68
238Viktorija Paunina12.68
239Zinaīda Pavlova

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
240Laura Stabulniece12.68
241Natālija Arsenoviča

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
242Jānis Ērmanis

Apes bibliotēka

12.68
243Aldis Zalgauckis

Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka

12.68
244Anatolijs Indāns

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.68
245Juris Pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
246Inga Skutele

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.68
247Sigita Lavrinoviča

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
248Viktors Maslabojevs

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.68
249Ritvars Anspoks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
250Sāra Staško

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
251ilgonis lūsa

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
252Gunta Ļuļe

Apes bibliotēka

12.68
253Liene Buka

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.68
254Sanita Mažore

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.68
255Maija Timčenko

Apes bibliotēka

12.68
256Zaiga Pulkstene

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.68
257Inese Virse

Ogres Centrālā bibliotēka

12.67
258Sintija Vanaga

Apes bibliotēka

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

12.67
259Sarmīte Lāce

Ogres Centrālā bibliotēka

12.67
260Aleksandrs Sablins

Ogres Centrālā bibliotēka

12.67
261kaspars Rieksts

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

Amatas novada Drabešu sākumskola

12.67
262Sandra Oto

Apes bibliotēka

12.67
263Iveta Ikauniece

Ogres Centrālā bibliotēka

12.67
264Dzidra Birkule

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.67
265Mārtiņš Laizāns

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.67
266Egija Gailīte

Apes bibliotēka

12.67
267Astra Pope

Apes bibliotēka

12.67
268Anete Zacesta

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.67
269Juris Kaktiņš

Apes bibliotēka

12.67
270Valdis Lesiņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.67
271Emīls Bramanis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.67
272Lidija Soboļeva

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.67
273Raivo Kesenfelds

Durbes pilsētas bibliotēka

12.67
274Dina Meistere

Apes bibliotēka

12.67
275Dzintra Kremere

Zaņas pagasta bibliotēka

12.67
276Janina Osipova

Apes bibliotēka

12.67
277Gita Tauriņa

Durbes pilsētas bibliotēka

12.67
278Baiba Vadone

Apes bibliotēka

12.66
279Aivars Krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.66
280Kristine Karamiševa

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.66
281Reinis Anspoks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.66
282Laura Golubeva

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.66
283Maija Anspoka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Preiļu 1. pamatskola

12.66
284Galina Sablina

Ogres Centrālā bibliotēka

12.66
285Ligita Krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.66
286valija Miezīte

Apes bibliotēka

12.66
287inese meija

Zaņas pagasta bibliotēka

12.66
288Diana Eriņa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.66
289Indra Cimdiņa

Apes bibliotēka

12.66
290Zane Caune

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.66
291Līga Zaķe

Apes bibliotēka

12.66
292Alise Stulpāne

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.66
293Iveta Gasiņa12.66
294Aigars Gasiņš

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.66
295janis orlovs

Zaņas pagasta bibliotēka

12.65
296Laimdota Ostrovska

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.65
297Vineta Meļihova

Apes bibliotēka

12.65
298Rita Peipiņa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.65
299Ēriks Orbidāns

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.65
300Eduards Grandavs

Rendas pagasta bibliotēka

12.65
301Kristīne Rulle

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.65
302Kristīne Kristīne

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.65
303Kate Kaktiņa

Apes bibliotēka

12.65
304Jānis Paegle

Durbes pilsētas bibliotēka

Ata Kronvalda Durbes vidusskola

12.65
305astra rubezniece

Zaņas pagasta bibliotēka

12.65
306kaspars vinsteins

Zaņas pagasta bibliotēka

12.65
307Elīna Zalgaucka

Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka

12.65
308Elīna Ķēniņa

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.65
309Alens Kaklvāns

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.65
310adolfs vaitkus

Zaņas pagasta bibliotēka

12.65
311Elīza Zalgacka

Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka

12.65
312Inga Zalgaucka

Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka

12.65
313Kristers Rjačenskis

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

Stāķu pamatskola

12.64
314Inga Litinska

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.64
315Edgars Vidzis

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.64
316Ivars Lavrinovičs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.64
317Rita Ose

Rendas pagasta bibliotēka

12.64
318Līga Gūtmane

Durbes pilsētas bibliotēka

12.64
319Liksma Dzelme

Ogres Centrālā bibliotēka

12.64
320Rita Bronka

Zaņas pagasta bibliotēka

12.64
321Andrejs Cirmans

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.64
322Aiva Zaķe

Apes bibliotēka

12.64
323lauma Zālīte

Apes bibliotēka

12.64
324Oksana Spirka

Zeltiņu bibliotēka

12.64
325Ilga Āboliņa

Apes bibliotēka

12.64
326Dita Pilecka

Zaņas pagasta bibliotēka

12.64
327Maruta Cankale

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.64
328Kārlis Pops

Apes bibliotēka

12.63
329Indra Grandava

Rendas pagasta bibliotēka

12.63
330Lauma Palkavniece

Apes bibliotēka

12.63
331Līva Valpētere

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12.63
332Aiga Smule

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.63
333Evelīna Rence

Apes bibliotēka

12.63
334Daiga Elksnīte

Apes bibliotēka

12.63
335valda niedola

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
336Gaļina Sabļina

Ogres Centrālā bibliotēka

12.63
337Virgenijs Pileckis

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
338peters veretelniks

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
339Iveta Indriksone

Apes bibliotēka

12.63
340valda bulina

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
341Kristīne Gruznova

Apes bibliotēka

12.63
342Ilona Kaktiņa

Apes bibliotēka

12.63
343Inga Gluzge

Zaņas pagasta bibliotēka

12.62
344ilmars driksnis

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.62
345Dina Semjonova

Apes bibliotēka

12.62
346Edīte Dauškane

Apes bibliotēka

12.62
347Inna Ribinicka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.62
348inese taure

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.62
349mairis pujiņš

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.62
350Sanita Pavlova

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.62
351darta baumane

Zaņas pagasta bibliotēka

12.62
352Einārs Čodars

Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka

12.62
353Ivars Novožilovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.62
354marite fjodorova

Zaņas pagasta bibliotēka

12.62
355Emīls Elksnītis

Apes bibliotēka

12.62
356Eriks Pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.62
357Sabīne Šuhrati

Rīgas Centrālās bibliotēkas Imantas filiālbibliotēka

Eiropas Tālmācības vidusskola

12.61
358Gunta Lavrinoviča

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.61
359Eva Valpētere12.61
360kristers zāģeris

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

Gulbenes 2. vidusskola

12.61
361Anda Šneidere

Zeltiņu bibliotēka

12.61
362Svetlana Zahareviča

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.61
363Agita Žīgure

Zeltiņu bibliotēka

12.61
364Eva Kondavniece

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.61
365Alīna Zīle

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

12.61
366raivis driksnis

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.61
367Einārs Lavrovs

Apes bibliotēka

12.61
368Dita Žīgure

Zeltiņu bibliotēka

12.61
369liga znatnaja

Zaņas pagasta bibliotēka

12.6
370arturs žīgurs

Zeltiņu bibliotēka

12.6
371Vilnis Žīgurs

Zeltiņu bibliotēka

12.6
372Aivars Štrauss

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.6
373Madars Tjukša

Apes bibliotēka

12.59
374inars puce

Zaņas pagasta bibliotēka

12.59
375Laura Smirnova

Umurgas bibliotēka

12.59
376Aira Bumbiere

Rendas pagasta bibliotēka

12.59
377zigrida puce

Zaņas pagasta bibliotēka

12.59
378Anna Liepa

Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka "Pārdaugava"

12.59
379voldemars zepolds

Zaņas pagasta bibliotēka

12.59
380inta andersone

Zaņas pagasta bibliotēka

12.59
381irena kepule

Zaņas pagasta bibliotēka

12.59
382Ruta Cecere

Apes bibliotēka

12.59
383Jānis Sīlis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.58
384Zigurds Konovalovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.58
385Uldis Ķēniņš

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.58
386daiga gredzena

Zaņas pagasta bibliotēka

12.58
387Sintija Staško

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.58
388haris vinsteins

Zaņas pagasta bibliotēka

12.58
389Madara Matute

Rendas pagasta bibliotēka

12.58
390Vija Staune

Daukstu pagasta bibliotēka

12.58
391Silvija Balana

Rendas pagasta bibliotēka

12.58
392SILVIJA KURME

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

12.57
393Igors Dzedonis

Apes bibliotēka

12.57
394Maija Tehnenko

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.57
395Laura Dūna

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.57
396Laura Ose

Ogres Centrālā bibliotēka

12.57
397Dana Lipenite

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.57
398janis garbens

Zaņas pagasta bibliotēka

12.57
399Guntars Udrass

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

12.57
400Lauris Rapkausks

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.57
401Inga Grūnvalde

Rendas pagasta bibliotēka

12.57
402Laura Pope

Apes bibliotēka

12.57
403ilona driksne

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.57
404Dzintra Goldberga

Rendas pagasta bibliotēka

12.57
405Biruta Varslavāne

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.57
406Benita Štrausa

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.57
407Ilze Bojane12.57
408Iveta Gureviča

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.56
409Inguna Baško

Preiļu novada Līču bibliotēka

12.56
410Inese Ķeviša

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12.56
411Madara Vītola12.56
412Inta Guļevska

Rendas pagasta bibliotēka

12.56
413Ausma Guļevska

Rendas pagasta bibliotēka

12.56
414Anta Klints12.56
415Agita Opincāne

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

12.56
416JĀNIS Šurma

Skrundas pilsētas bibliotēka

12.56
417Evelīna Nagliša

Mežotnes pamatskola

12.56
418Mārtiņš Cīrulis

Zeltiņu bibliotēka

12.56
419Iveta Šķepaste

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

12.56
420Roberts Kaktiņš

Apes bibliotēka

12.56
421Agnessa Murina

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.56
422Kristaps Gasiņš

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.56
423elga freimane

Zaņas pagasta bibliotēka

12.55
424Jana Balode

Rendas pagasta bibliotēka

12.55
425liga zemīte12.55
426Elīna Šneidere

Zeltiņu bibliotēka

12.55
427Līga Štokmane

Rendas pagasta bibliotēka

12.55
428Māris Kļaviņš

Valles pagasta Valles bibliotēka

12.55
429Elita Juberte

Ogres Centrālā bibliotēka

12.55
430Aija Rubļevska

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.55
431Vineta Grīnīte

Rendas pagasta bibliotēka

12.55
432Guntis Zvejnieks12.55
433Dzintra Cepuríte

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.55
434Emma Malahovska

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.55
435Jevģenijs Dmitrijevs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.55
436Ērika Purviņa

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

12.54
437Mirdza Grablovska

Rendas pagasta bibliotēka

12.54
438Dace Bergmane

Rendas pagasta bibliotēka

12.54
439Ināra Valpētere

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12.54
440Ilja Piskunovs

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.54
441JOLANTA LIPSKA

Rendas pagasta bibliotēka

12.54
442Marta Vanaga

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.54
443Juris Kalniņš

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.54
444Inese Lindermane

Rendas pagasta bibliotēka

12.54
445Karmena Ulpe

Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka

12.54
446janis jonus12.54
447Miervaldis Feldmanis

Skrundas pilsētas bibliotēka

12.54
448Uģis Vīgants

Rendas pagasta bibliotēka

12.54
449Ingūna Kļaviņa

Valles pagasta Valles bibliotēka

12.54
450Elga Ziediņa12.54
451Zigrīda Bikmane

Valles pagasta Valles bibliotēka

12.53
452Vita Frijāre

Rendas pagasta bibliotēka

12.53
453Marija Bitāne

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.52
454zigmars ronis

Zaņas pagasta bibliotēka

12.52
455Jolanta Barovska

Ogres sākumskola

12.52
456Iveta Jēkabsone

Rendas pagasta bibliotēka

12.52
457Kristīne Vidže

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.52
458Indulis Pētersons

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

12.52
459Aldis Tribockis

Ogres sākumskola

12.52
460Gita Imangulova

Rendas pagasta bibliotēka

12.52
461Didzis Kaktiņš

Apes bibliotēka

12.52
462Sarmīte Apine

Apes bibliotēka

12.51
463Iveta Čodare

Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka

12.51
464Ints Guļevskis

Rendas pagasta bibliotēka

12.51
465Elīna Nagliša12.51
466Inara Ose

Ogres Centrālā bibliotēka

12.51
467daiga kramina

Zaņas pagasta bibliotēka

12.5
468liga krausa

Zaņas pagasta bibliotēka

12.5
469Valentīna Laizāne

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.5
470Tomass Galvāns

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

12.5
471Artūrs Areščenko

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.5
472Ilze Rudlapa

Rendas pagasta bibliotēka

12.5
473Jāzeps Šaršūns

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12.49
474Aija Ozola

Ogres Centrālā bibliotēka

12.49
475Vēsma Strautniece

Rendas pagasta bibliotēka

12.49
476Marīte Daukste

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.49
477agnese kuba

Zaņas pagasta bibliotēka

12.49
478alans meskauskis

Zaņas pagasta bibliotēka

12.48
479Jolanta Vonda

Rendas pagasta bibliotēka

12.48
480Inese Krima

Daukstu pagasta bibliotēka

12.48
481Iveta Mičule

Preiļu novada Līču bibliotēka

12.48
482Jefrosinija Vaščenko

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.48
483Sigita Freimane

Rendas pagasta bibliotēka

12.48
484Raivis Rasčevskis

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

12.47
485astrida rone

Zaņas pagasta bibliotēka

12.47
486marite formulevica

Zaņas pagasta bibliotēka

12.47
487Ilga Pētersone

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

12.47
488Valentīna Muižniece

Rendas pagasta bibliotēka

12.45
489Inese Šteinerte

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12.45
490Mairis Rascevskis

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

12.45
491Ilmārs Lauskis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.45
492Igors Gurevičs

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.44
493ilga erlecka

Zaņas pagasta bibliotēka

12.44
494Alekss Apsītis

Jēkabpils galvenā bibliotēka

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

12.43
495Dace Skaboviča

Rendas pagasta bibliotēka

12.43
496Inta Freiberga

Rendas pagasta bibliotēka

12.43
497Andra Vīgante

Rendas pagasta bibliotēka

12.43
498Iveta Rācināja

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

12.43
499Anna Karole

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.42
500Tamāra Nolmane

Rendas pagasta bibliotēka

12.42