Atbildes, kuras tu meklē

Spēlētāju tops

VietaVārds, uzvārdsRezultāts
1Sebastians Žudiē

Rīgas Purvciema vidusskola

12.84
2Gvido Krūmiņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.84
3Linards Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.84
4Janis Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.82
5Evija Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.82
6Ingūna Žurevska

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.8
7Aiga Delvere

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.8
8Tatjana Rjazanova

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.8
9Kristers Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
10Sandra Bērziņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
11Artis Brauers

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.79
12Otilija Birina

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
13Ilga Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
14Ļubova Šubņikova

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
15Iveta Zemzariņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
16Ilze Delvere

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
17Laine Otersone

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.78
18edijs krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.78
19Anna Volkovicka

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
20Ināra Anspoka

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.78
21Jānis Pavārnieks

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
22Gaida Pavārniece

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
23Livija Kikuste

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
24larisa ļeonova

Apes bibliotēka

12.78
25Lidija Grāpīte

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
26Mudīte Ruska

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.77
27vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.77
28ervins berzs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.77
29Indra Goba

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.77
30Justīne Kalniņa

Apes bibliotēka

12.77
31Māra Troska

Apes bibliotēka

12.77
32Mārtiņš Lagzdons

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.77
33Andis Zemzariņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.77
34Ilmārs Ruskis

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
35Jurģis Brauers

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
36Velta Onzule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.76
37Kristaps Pastars

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.76
38Rihards Striks

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.76
39Dace Karlsone

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.76
40Anita Prodniece

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
41Mārcis Goba

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

Vecpiebalgas vidusskola

12.76
42Stepans Trabo

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.76
43Ritvars Gasiņš

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.76
44Žanete Kaufmane

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.76
45Zinta Zelča

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
46Elizabete Marta Bērziņa

Apes bibliotēka

12.76
47Aelita Biķerniece

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.76
48niks krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.76
49laura gangnusa

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.76
50Guna Bramane

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.76
51Kārlis Brusbārdis

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
52Biruta Apsīte

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
53Zigmunds Zeltiņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
54Lolita Ruško

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
55Andra Kaktiņa

Apes bibliotēka

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

12.75
56Madara Maslova

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.75
57Elza Elksnīte

Apes bibliotēka

12.75
58kristaps Jakovļevs

Apes bibliotēka

12.75
59Ivars Zitners

Durbes pilsētas bibliotēka

12.75
60Mudīte Kaktiņa

Apes bibliotēka

12.75
61Gunita Grauda

Apes bibliotēka

12.75
62Maruta Brice

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
63Aīda Bēziniņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.75
64Rolands Sergēvičs

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.75
65Dzintars Graudiņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
66Ievina Lūse

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.75
67Jeļena Kreminska

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
68Adriāns Bergmans

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
69alma kore

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
70Janīna Dzene

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
71Santa Litinska

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
72Marija Indāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
73Olga Ribinicka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
74Rita Vecvagare12.75
75agris deks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
76Agrita Leite

Apes bibliotēka

12.75
77Dzintars Bērziņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
78Līga Bērziņa

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
79velga Strupka

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
80Monvids Danenbergs

Apes bibliotēka

12.75
81Varvara Jegorova

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
82peteris pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
83Mārtiņš Pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
84Ilva Sāre

Apes bibliotēka

12.74
85Irēna Vadapāla

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.74
86Dace Madalāne

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
87Janīna Metlāne

Ogres Centrālā bibliotēka

12.74
88Maruta Orbidāne

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.74
89Zane Zelča

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
90Gunta Brauere

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
91Agnese Cekule

Apes bibliotēka

12.74
92Sintija Buša

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

Liezēres pamatskola

12.74
93Laimdota Ozolina

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.74
94agris reva

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.74
95Evita Žvinkle

Durbes pilsētas bibliotēka

12.74
96Fredis Bergmans

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
97Pēteris Brauers

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
98Ineta Miklucāne

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.74
99Sarmīte Anspoka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
100Aina Mūrniece

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.74
101Diāna Matuļone

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.74
102Žanna Otersone

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
103Aiva Grauduma

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
104Ernests Zalāns

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Riebiņu vidusskola

12.74
105Jānis Bērziņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
106Dzintars Dzenis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
107Lelde Gabranova

Apes bibliotēka

12.74
108Dzintra Balode

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.74
109Irīda Mizuka

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
110Gunta Tola

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
111Vita Stepanoviča

Durbes pilsētas bibliotēka

12.74
112Ineta Lesina

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.74
113Guntars Valainis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
114Inese Rubule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.74
115Līva Brauere

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
116Ērmane Anita

Apes bibliotēka

12.74
117Līva Luriņa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
118Vera Rubule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.73
119Ziedīte Zitnere

Durbes pilsētas bibliotēka

12.73
120Jana Vozņesenska

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
121zane smilga

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
122Aigars Zemzariņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.73
123Andis Saulītis

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
124Laima Podvinska

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.73
125Inga Strauta

Apes bibliotēka

12.73
126Emma Ritiņa

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
127Guna Bērziņa

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
128Guntars Lācītis

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.73
129Eliza Puriņa

Apes bibliotēka

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

12.73
130Anita Harju

Apes bibliotēka

12.73
131Ārija Ozola

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.73
132Goba Voldemārs

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
133Mirdza Cīrule

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
134Selga Liepkāja

Apes bibliotēka

12.73
135baiba reva

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
136Edgars Smirnovs

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
137Andris Miklucāns

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
138Evija Mūrniece

Ogres Centrālā bibliotēka

12.73
139Līga Uļģe

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
140rita burbo

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
141Ludis Ruško

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.72
142Anita Cakule

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.72
143Evija meluškāne12.72
144artis cielava

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
145Andris Matvejenko

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
146Maksims Bondarevs

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Riebiņu vidusskola

12.72
147Marko Krūmiņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.72
148Irēna Meistere

Apes bibliotēka

12.72
149Ieva Sarma

Apes bibliotēka

12.72
150Ivars Peterlevics

Zaņas pagasta bibliotēka

12.72
151raivis toms

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
152Elita Dūmiņa

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.72
153Imants Kuziks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
154Imants Bunga

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.72
155Solvita Pormale

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.72
156Irēna Pavlova

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
157Svetlana Bērziņa

Ogres Centrālā bibliotēka

12.71
158Kārlis Marks Konoščenoks

Apes bibliotēka

12.71
159Armando Zujevs

Apes bibliotēka

12.71
160Ilzīte Griķe

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.71
161Alise Broka

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.71
162armands birskis

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
163Gita Jermoļenko

Zaņas pagasta bibliotēka

12.71
164Gita Pilecka

Zaņas pagasta bibliotēka

12.71
165Ilga Kodore

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.71
166Dainis Mihailovs

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.71
167Ilona Lacite

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.71
168Irina Piterāne

Apes bibliotēka

12.71
169Jegors Gorbans

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Riebiņu vidusskola

12.71
170Kristīne Gangnusa

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.71
171Aija Brante

Apes bibliotēka

12.71
172Sanita Lavrinoviča

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
173MARUTA VEINBERGA

Apes bibliotēka

12.71
174Mareks Cakuls

Rīgas Centrālā bibliotēka

12.71
175Dagnija Sadovska

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
176Elita Ozola

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.71
177Jana Čākure

Valkas novada Centrālā bibliotēka

12.71
178Anita Ormane

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.71
179Andris Matuļonis

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.71
180Ilze Jakobsone

Apes bibliotēka

12.7
181renārs Jakovļevs

Apes bibliotēka

12.7
182Iveta Gasiņa

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.7
183Iveta Ratsepa

Apes bibliotēka

12.7
184ugis juhnevic

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
185Olga Kunceviča

Rēzeknes pilsētas centrālā bibliotēka

12.7
186raivis anspoks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.7
187Agris Trukšāns

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.7
188Dzintars Mažors

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.7
189Valda Rusinska12.7
190Lāsma Mazjāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.7
191Diāna Berovska

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.7
192sandra peterlevica

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
193Daiga Golubeva

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.7
194Arturs Kaufmanis

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.7
195Evija Cankale

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.7
196Zaiga Roze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
197Vita Soikāne

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.7
198Ilma Kamkovska

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
199santa pilskalne

Apes bibliotēka

12.7
200Līga - Rudīte Kleina

Apes bibliotēka

12.7
201Anda Krima

Daukstu pagasta bibliotēka

12.69
202Ilona Miezīte

Apes bibliotēka

12.69
203Ligita Gulbe

Apes bibliotēka

12.69
204Aina Pabērza

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.69
205vera otiņa

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
206Laura Otsone

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
207Ance Grauda

Apes bibliotēka

12.69
208Elīza Kabakova

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
209Ļubova Laputa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
210Zanete Kaufmane

Aizputes pilsētas bibliotēka

12.69
211Daiga Bojāre

Apes bibliotēka

12.69
212Elīna Cakule

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
213Raivis Meluškāns

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
214Selga Kauliņa

Apes bibliotēka

12.69
215toms birsaks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
216Maija Dzene

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
217Ārijs Ormanis

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.69
218Ligita Ilgavize

Apes bibliotēka

12.69
219Ingrīda Liepiņa

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.69
220Eva Jankovska12.69
221Rudīte Valtere

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
222Gunta Staško

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
223Lilita Grietane

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
224vIKTORIJA Trabo

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
225Dita Laicena

Apes bibliotēka

12.69
226Dairis Smirnovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
227Kristaps Kaktiņš

Apes bibliotēka

12.69
228Sandis Staško

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
229Līga Sondore

Varakļānu tautas bibliotēka

12.69
230Zinaīda Proško

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
231Anastasija Jerohina

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.69
232Arnis Cankalis

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.69
233Liene Ābolkalne

Apes bibliotēka

12.69
234Viktorija Paunina12.68
235Aija Pīrāga

Zaņas pagasta bibliotēka

12.68
236Laura Stabulniece12.68
237Gunta Ļuļe

Apes bibliotēka

12.68
238Madara Jakobsone

Apes bibliotēka

12.68
239ilgonis lūsa

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
240larisa Tuvikene

Apes bibliotēka

12.68
241Jānis Ērmanis

Apes bibliotēka

12.68
242Inga Skutele

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.68
243Sigita Lavrinoviča

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
244Viktors Maslabojevs

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.68
245Juris Pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
246Inese Muižniece

Apes bibliotēka

12.68
247Sanita Mažore

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.68
248Liene Buka

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.68
249Aldis Zalgauckis

Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka

12.68
250Anatolijs Indāns

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.68
251Zinaīda Pavlova

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
252Natālija Arsenoviča

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
253Maija Timčenko

Apes bibliotēka

12.68
254Ritvars Anspoks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
255Sāra Staško

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
256Zaiga Pulkstene

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.68
257Inese Virse

Ogres Centrālā bibliotēka

12.67
258Iveta Ikauniece

Ogres Centrālā bibliotēka

12.67
259Dzidra Birkule

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.67
260kaspars Rieksts

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

Amatas novada Drabešu sākumskola

12.67
261Raivo Kesenfelds

Durbes pilsētas bibliotēka

12.67
262Juris Kaktiņš

Apes bibliotēka

12.67
263Valdis Lesiņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.67
264Sandra Oto

Apes bibliotēka

12.67
265Sarmīte Lāce

Ogres Centrālā bibliotēka

12.67
266Aleksandrs Sablins

Ogres Centrālā bibliotēka

12.67
267Dzintra Kremere

Zaņas pagasta bibliotēka

12.67
268Emīls Bramanis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.67
269Gita Tauriņa

Durbes pilsētas bibliotēka

12.67
270Janina Osipova

Apes bibliotēka

12.67
271Dina Meistere

Apes bibliotēka

12.67
272Mārtiņš Laizāns

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.67
273Egija Gailīte

Apes bibliotēka

12.67
274Astra Pope

Apes bibliotēka

12.67
275Lidija Soboļeva

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.67
276Sintija Vanaga

Apes bibliotēka

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

12.67
277Anete Zacesta

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.67
278Kristine Karamiševa

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.66
279Reinis Anspoks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.66
280Līga Zaķe

Apes bibliotēka

12.66
281Alise Stulpāne

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.66
282Diana Eriņa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.66
283Baiba Vadone

Apes bibliotēka

12.66
284Laura Golubeva

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.66
285inese meija

Zaņas pagasta bibliotēka

12.66
286Aivars Krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.66
287Galina Sablina

Ogres Centrālā bibliotēka

12.66
288Indra Cimdiņa

Apes bibliotēka

12.66
289Zane Caune

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.66
290Aigars Gasiņš

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.66
291Iveta Gasiņa12.66
292Maija Anspoka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Preiļu 1. pamatskola

12.66
293Ligita Krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.66
294valija Miezīte

Apes bibliotēka

12.66
295Elīna Ķēniņa

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.65
296Rita Peipiņa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.65
297janis orlovs

Zaņas pagasta bibliotēka

12.65
298astra rubezniece

Zaņas pagasta bibliotēka

12.65
299Laimdota Ostrovska

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.65
300Vineta Meļihova

Apes bibliotēka

12.65
301Ēriks Orbidāns

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.65
302Eduards Grandavs

Rendas pagasta bibliotēka

12.65
303Kristīne Rulle

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.65
304Jānis Paegle

Durbes pilsētas bibliotēka

Ata Kronvalda Durbes vidusskola

12.65
305Kate Kaktiņa

Apes bibliotēka

12.65
306Inga Zalgaucka

Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka

12.65
307Kristīne Kristīne

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.65
308Alens Kaklvāns

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.65
309adolfs vaitkus

Zaņas pagasta bibliotēka

12.65
310Elīza Zalgacka

Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka

12.65
311kaspars vinsteins

Zaņas pagasta bibliotēka

12.65
312Elīna Zalgaucka

Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka

12.65
313Rita Ose

Rendas pagasta bibliotēka

12.64
314Andrejs Cirmans

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.64
315Dita Pilecka

Zaņas pagasta bibliotēka

12.64
316Ilga Āboliņa

Apes bibliotēka

12.64
317Edgars Vidzis

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.64
318Kristers Rjačenskis

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

Stāķu pamatskola

12.64
319Ivars Lavrinovičs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.64
320Liksma Dzelme

Ogres Centrālā bibliotēka

12.64
321Rita Bronka

Zaņas pagasta bibliotēka

12.64
322Inga Litinska

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.64
323Līga Gūtmane

Durbes pilsētas bibliotēka

12.64
324Oksana Spirka

Zeltiņu bibliotēka

12.64
325Aiva Zaķe

Apes bibliotēka

12.64
326lauma Zālīte

Apes bibliotēka

12.64
327Maruta Cankale

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.64
328Kārlis Pops

Apes bibliotēka

12.63
329Daiga Elksnīte

Apes bibliotēka

12.63
330Līva Valpētere

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12.63
331Aiga Smule

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.63
332Indra Grandava

Rendas pagasta bibliotēka

12.63
333valda niedola

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
334Evelīna Rence

Apes bibliotēka

12.63
335Virgenijs Pileckis

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
336valda bulina

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
337Kristīne Gruznova

Apes bibliotēka

12.63
338Iveta Indriksone

Apes bibliotēka

12.63
339Ilona Kaktiņa

Apes bibliotēka

12.63
340Lauma Palkavniece

Apes bibliotēka

12.63
341peters veretelniks

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
342Gaļina Sabļina

Ogres Centrālā bibliotēka

12.63
343Einārs Čodars

Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka

12.62
344Ivars Novožilovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.62
345Edīte Dauškane

Apes bibliotēka

12.62
346marite fjodorova

Zaņas pagasta bibliotēka

12.62
347Emīls Elksnītis

Apes bibliotēka

12.62
348Inga Gluzge

Zaņas pagasta bibliotēka

12.62
349darta baumane

Zaņas pagasta bibliotēka

12.62
350ilmars driksnis

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.62
351Dina Semjonova

Apes bibliotēka

12.62
352Sanita Pavlova

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.62
353Eriks Pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.62
354Inna Ribinicka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.62
355inese taure

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.62
356mairis pujiņš

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.62
357Gunta Lavrinoviča

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.61
358Eva Valpētere12.61
359kristers zāģeris

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

Gulbenes 2. vidusskola

12.61
360Svetlana Zahareviča

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.61
361Einārs Lavrovs

Apes bibliotēka

12.61
362Dita Žīgure

Zeltiņu bibliotēka

12.61
363raivis driksnis

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.61
364Anda Šneidere

Zeltiņu bibliotēka

12.61
365Agita Žīgure

Zeltiņu bibliotēka

12.61
366Sabīne Šuhrati

Rīgas Centrālās bibliotēkas Imantas filiālbibliotēka

Eiropas Tālmācības vidusskola

12.61
367Eva Kondavniece

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.61
368Alīna Zīle

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

12.61
369Vilnis Žīgurs

Zeltiņu bibliotēka

12.6
370liga znatnaja

Zaņas pagasta bibliotēka

12.6
371Aivars Štrauss

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.6
372arturs žīgurs

Zeltiņu bibliotēka

12.6
373Laura Smirnova

Umurgas bibliotēka

12.59
374inars puce

Zaņas pagasta bibliotēka

12.59
375Aira Bumbiere

Rendas pagasta bibliotēka

12.59
376Anna Liepa

Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka "Pārdaugava"

12.59
377voldemars zepolds

Zaņas pagasta bibliotēka

12.59
378Madars Tjukša

Apes bibliotēka

12.59
379inta andersone

Zaņas pagasta bibliotēka

12.59
380zigrida puce

Zaņas pagasta bibliotēka

12.59
381Ruta Cecere

Apes bibliotēka

12.59
382irena kepule

Zaņas pagasta bibliotēka

12.59
383haris vinsteins

Zaņas pagasta bibliotēka

12.58
384Jānis Sīlis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.58
385Sintija Staško

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.58
386Silvija Balana

Rendas pagasta bibliotēka

12.58
387Zigurds Konovalovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.58
388daiga gredzena

Zaņas pagasta bibliotēka

12.58
389Madara Matute

Rendas pagasta bibliotēka

12.58
390Vija Staune

Daukstu pagasta bibliotēka

12.58
391Uldis Ķēniņš

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.58
392Laura Dūna

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.57
393Laura Ose

Ogres Centrālā bibliotēka

12.57
394Dana Lipenite

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.57
395janis garbens

Zaņas pagasta bibliotēka

12.57
396Igors Dzedonis

Apes bibliotēka

12.57
397Dzintra Goldberga

Rendas pagasta bibliotēka

12.57
398SILVIJA KURME

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

12.57
399Biruta Varslavāne

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.57
400Lauris Rapkausks

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.57
401Inga Grūnvalde

Rendas pagasta bibliotēka

12.57
402ilona driksne

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.57
403Ilze Bojane12.57
404Benita Štrausa

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.57
405Laura Pope

Apes bibliotēka

12.57
406Maija Tehnenko

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.57
407Guntars Udrass

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

12.57
408Iveta Šķepaste

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

12.56
409JĀNIS Šurma

Skrundas pilsētas bibliotēka

12.56
410Inese Ķeviša

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12.56
411Roberts Kaktiņš

Apes bibliotēka

12.56
412Agnessa Murina

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.56
413Kristaps Gasiņš

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.56
414Madara Vītola12.56
415Inta Guļevska

Rendas pagasta bibliotēka

12.56
416Mārtiņš Cīrulis

Zeltiņu bibliotēka

12.56
417Evelīna Nagliša

Mežotnes pamatskola

12.56
418Ausma Guļevska

Rendas pagasta bibliotēka

12.56
419Inguna Baško

Preiļu novada Līču bibliotēka

12.56
420Iveta Gureviča

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.56
421Anta Klints12.56
422Agita Opincāne

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

12.56
423liga zemīte12.55
424Emma Malahovska

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.55
425Vineta Grīnīte

Rendas pagasta bibliotēka

12.55
426Guntis Zvejnieks12.55
427Jana Balode

Rendas pagasta bibliotēka

12.55
428Jevģenijs Dmitrijevs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.55
429Līga Štokmane

Rendas pagasta bibliotēka

12.55
430Māris Kļaviņš

Valles pagasta Valles bibliotēka

12.55
431Elita Juberte

Ogres Centrālā bibliotēka

12.55
432elga freimane

Zaņas pagasta bibliotēka

12.55
433Dzintra Cepuríte

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.55
434Aija Rubļevska

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.55
435Elīna Šneidere

Zeltiņu bibliotēka

12.55
436Karmena Ulpe

Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka

12.54
437Ināra Valpētere

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12.54
438Ērika Purviņa

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

12.54
439Inese Lindermane

Rendas pagasta bibliotēka

12.54
440Ingūna Kļaviņa

Valles pagasta Valles bibliotēka

12.54
441Elga Ziediņa12.54
442Dace Bergmane

Rendas pagasta bibliotēka

12.54
443Mirdza Grablovska

Rendas pagasta bibliotēka

12.54
444Ilja Piskunovs

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.54
445Miervaldis Feldmanis

Skrundas pilsētas bibliotēka

12.54
446janis jonus12.54
447JOLANTA LIPSKA

Rendas pagasta bibliotēka

12.54
448Marta Vanaga

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.54
449Juris Kalniņš

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.54
450Uģis Vīgants

Rendas pagasta bibliotēka

12.54
451Vita Frijāre

Rendas pagasta bibliotēka

12.53
452Zigrīda Bikmane

Valles pagasta Valles bibliotēka

12.53
453Aldis Tribockis

Ogres sākumskola

12.52
454Indulis Pētersons

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

12.52
455Jolanta Barovska

Ogres sākumskola

12.52
456Kristīne Vidže

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.52
457Didzis Kaktiņš

Apes bibliotēka

12.52
458Iveta Jēkabsone

Rendas pagasta bibliotēka

12.52
459Marija Bitāne

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.52
460zigmars ronis

Zaņas pagasta bibliotēka

12.52
461Gita Imangulova

Rendas pagasta bibliotēka

12.52
462Sarmīte Apine

Apes bibliotēka

12.51
463Ints Guļevskis

Rendas pagasta bibliotēka

12.51
464Elīna Nagliša12.51
465Iveta Čodare

Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka

12.51
466Inara Ose

Ogres Centrālā bibliotēka

12.51
467Artūrs Areščenko

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.5
468Tomass Galvāns

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

12.5
469Valentīna Laizāne

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.5
470daiga kramina

Zaņas pagasta bibliotēka

12.5
471Ilze Rudlapa

Rendas pagasta bibliotēka

12.5
472liga krausa

Zaņas pagasta bibliotēka

12.5
473Vēsma Strautniece

Rendas pagasta bibliotēka

12.49
474Jāzeps Šaršūns

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12.49
475Marīte Daukste

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.49
476agnese kuba

Zaņas pagasta bibliotēka

12.49
477Aija Ozola

Ogres Centrālā bibliotēka

12.49
478Inese Krima

Daukstu pagasta bibliotēka

12.48
479Iveta Mičule

Preiļu novada Līču bibliotēka

12.48
480alans meskauskis

Zaņas pagasta bibliotēka

12.48
481Jolanta Vonda

Rendas pagasta bibliotēka

12.48
482Jefrosinija Vaščenko

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.48
483Sigita Freimane

Rendas pagasta bibliotēka

12.48
484marite formulevica

Zaņas pagasta bibliotēka

12.47
485Raivis Rasčevskis

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

12.47
486Ilga Pētersone

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

12.47
487astrida rone

Zaņas pagasta bibliotēka

12.47
488Ilmārs Lauskis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.45
489Valentīna Muižniece

Rendas pagasta bibliotēka

12.45
490Inese Šteinerte

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12.45
491Mairis Rascevskis

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

12.45
492ilga erlecka

Zaņas pagasta bibliotēka

12.44
493Igors Gurevičs

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.44
494Dace Skaboviča

Rendas pagasta bibliotēka

12.43
495Andra Vīgante

Rendas pagasta bibliotēka

12.43
496Inta Freiberga

Rendas pagasta bibliotēka

12.43
497Iveta Rācināja

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

12.43
498Alekss Apsītis

Jēkabpils galvenā bibliotēka

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

12.43
499Baiba Šņore

Rendas pagasta bibliotēka

12.42
500Anna Karole

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.42