Atbildes, kuras tu meklē

Spēlētāju tops

VietaVārds, uzvārdsRezultāts
1Ričards Edijs Štibe

Valmieras bibliotēka

10.96
2Artis Baidekalns

Jaunalūksnes bibliotēka

10.95
3Ludmila Borisova

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Piekrastes bibliotēka

10.95
4Maruta Orbidāne

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

10.94
5Lāsma Zariņa

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.94
6Katerina Borisova10.94
7Juta Roga

Jelgavas bērnu bibliotēka "Zinītis"

10.94
8Boriss Borisovs10.94
9Justīne Kļava

Jaunalūksnes bibliotēka

10.94
10Jolanta Kļava

Jaunalūksnes bibliotēka

10.94
11Evelīna Pitāne

Balvu Valsts ģimnāzija

10.94
12Liene Laiškone

Bauskas Valsts ģimnāzija

10.94
13Keita Kondore

Bauskas Valsts ģimnāzija

10.94
14Karīna Kondore

Bauskas Valsts ģimnāzija

10.94
15Raisa Markova

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.94
16Ralfs Bondars

Jaunalūksnes bibliotēka

10.94
17Sandra Stiene

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.93
18Vivita Armanoviča

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.93
19Gundega Kalniņa

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.93
20Ainis Zariņš

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.93
21Jana Čākure

Valkas novada Centrālā bibliotēka

10.93
22Dace Bondare

Jaunalūksnes bibliotēka

10.93
23Maija Godele

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.93
24Ansis Brūvers

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.93
25Elīza Puriņa

Apes bibliotēka

10.93
26Ivars Zitners

Durbes pilsētas bibliotēka

10.93
27Dairis Zariņš

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.92
28Elvita Budreviča

Ludzas pilsētas ģimnāzija

10.92
29Karīna Kondore

Bauskas Centrālā bibliotēka

10.92
30Baiba Īvāne

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.92
31Inita Daube

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.92
32Guntis Bondars

Jaunalūksnes bibliotēka

10.92
33Jolanta Kļava

Jaunalūksnes bibliotēka

10.92
34Zane Pastere

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.92
35Raimonds Pastars

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.91
36Ervīns Domulāns

Rudzātu vidusskola

10.91
37Andris Domulāns

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.91
38Inese Gulbe

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.91
39Inita Zitnere

Durbes pilsētas bibliotēka

10.91
40Inese Zeltiņa

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.91
41Skaidrīte Brūvere

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.91
42Ziedītez Zitnere

Durbes pilsētas bibliotēka

10.91
43Ritvars Gasiņš

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

10.91
44Irisa Volkevica

Durbes pilsētas bibliotēka

10.91
45Vija Jakubsone

Apes bibliotēka

10.91
46Agrita Leite

Apes bibliotēka

10.91
47Evija Mūrniece

Ogres Centrālā bibliotēka

10.91
48Ēriks Orbidāns

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

10.91
49Ivars Lunders

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

10.9
50Iveta Gasiņa

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

10.9
51Laila Budreviča

Ludzas pilsētas ģimnāzija

10.9
52Alvis Budrevičs

Lubānas pilsētas bibliotēka

10.9
53Vita Ozollapa

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.9
54Egils Puriņš

Apes bibliotēka

10.9
55Anna Kalniņa

Apes bibliotēka

10.9
56Indra Bērziņa

Apes bibliotēka

10.9
57Dace Labdzere

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.9
58Dmitrijs Markovs

Jelgavas Pārlielupes bibliotēka

10.9
59Regīna Rožkova

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.89
60Gundars Pihlis

Apes bibliotēka

10.89
61Svetlana Zahareviča

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.89
62Aija Kārkliņa

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

10.89
63Līga Rudīte Kleina

Apes bibliotēka

10.89
64Ilga Āboliņa

Apes bibliotēka

10.89
65Inita Lejiņa

Aknīstes novada Gārsenes pagasta bibliotēka

10.89
66Valdis Meluškāns

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.88
67Janina Osipova

Apes bibliotēka

10.88
68Līva Valpētere

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

10.88
69Iveta Zemzariņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.88
70Līga Solosteja

Apes bibliotēka

10.88
71Rolands Paeglis

Alojas pilsētas bibliotēka

10.88
72Guna Sīle

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.88
73Marika Girdo

Jelgavas Pārlielupes bibliotēka

10.88
74Renāte Kārkliņa

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

10.88
75Antra Meluškāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.88
76Artūrs Meluškāns

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.88
77Ligita Domulāne

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.88
78Ruta Klibiķe

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.88
79Raivis Domulāns

Rudzātu vidusskola

10.87
80Liene Apsīte

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

10.87
81Ārija Ozola

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.87
82Žanete Kaufmane

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.87
83Zanda Zemzariņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.87
84Maija Jasinska

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.87
85Sintija Vanaga

Apes bibliotēka

10.87
86Mārcis Goba

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.87
87Arvīds Čodars

Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka

10.87
88Ina Balaņuka

Annas bibliotēka

10.86
89Gaļina Sabļina

Ogres Centrālā bibliotēka

10.86
90Inese Rubule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.86
91Aiga Delvere

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.86
92Aldis Ancāns

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.86
93Indra Goba

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.86
94Evelīna Nagliša

Mežotnes pagasta Mežotnes bibliotēka

10.86
95Elza Jakobstante

Apes bibliotēka

10.86
96Ritvars Ancāns

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.86
97Līga Kozule

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.86
98Marija Vaivode

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.85
99Tija Mukāne

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.85
100VERONIKA ZAĶE

Rīgas Centrālā bibliotēka

10.85
101Haralds Bukšs

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.85
102Inga Lapiņa

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.85
103Elita Juberte

Ogres Centrālā bibliotēka

10.85
104Anna. Ancāne

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.85
105Ināra Valpētere

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

10.85
106Linards Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.85
107Mirdza Cīrule

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.85
108Alvis Ancāns

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.85
109Anna Meluškāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.84
110Dita Zemzariņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.84
111Elga Ziediņa

Mežotnes pagasta Mežotnes bibliotēka

10.84
112Zane Bondare

Rīgas Centrālā bibliotēka

10.84
113Ligita Pujiņa

Apes bibliotēka

10.84
114Spīdola Vaivode

Rožupes pamatskola

10.84
115Jānis Pauniņš

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.84
116Sanita Bogdanova

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.83
117Ingūna Kļaviņa

Valles pagasta Valles bibliotēka

10.83
118Žanna Otersone

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.83
119Anna Cakule

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.83
120Jānis Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.83
121Evija Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.83
122Anda Krima

Gulbenes novada bibliotēka

10.83
123Māris Kļaviņš

Valles pagasta Valles bibliotēka

10.83
124Ināra Nikolajeva

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.83
125Iveta Čodare

Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka

10.83
126Voldemārs Goba

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.83
127Žanna Meluškāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.83
128Valdis Lesiņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.83
129Eva Valpētere

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

10.83
130JĀNIS BONDARS

Rīgas Centrālā bibliotēka

10.83
131Juris Vaivods

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.83
132Ineta Lesiņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.82
133Tatjana Rjazanova

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.82
134Aija Žilvinska

Ogres Centrālā bibliotēka

10.82
135Vera Rubule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.82
136Aigars Zemzariņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.82
137Elīna Nagliša

Mežotnes pagasta Mežotnes bibliotēka

10.82
138Anta Klints

Jēkabpils Galvenā bibliotēka

10.82
139Vendija Volosovska

Bauskas Valsts ģimnāzija

10.82
140Vija Cerusa

Bauskas Valsts ģimnāzija

10.81
141Ārija Bergmane-Sprūdža

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.81
142Andra Struka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.81
143Inese Pujiņa

Apes bibliotēka

10.81
144Ilze Vecrumba

Jelgavas bērnu bibliotēka "Zinītis"

10.81
145Dzintars Graudiņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.81
146Aija Zolmane

Grobiņas pilsētas bibliotēka

10.8
147Lilija Kirilova

Jēkabpils Galvenā bibliotēka

10.8
148Raimonds Jasinskis

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.8
149Aldis Krūmiņš

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

10.8
150Dzintra Punga

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.8
151Irina Piterāne

Apes bibliotēka

10.8
152Marija Giluče

Riebiņu novada Pieniņu bibliotēka

10.8
153Ričards Ceruss

Bauskas pilsētas pamatskola

10.8
154Santa Gudža

Bauskas Centrālā bibliotēka

10.79
155Antra Komarova

Sēmes pagasta bibliotēka

10.79
156Arnolds Pjuss10.79
157Arturs Žīgurs

Zeltiņu bibliotēka

10.79
158Rinalds Pjuss

Veclaicenes bibliotēka

10.78
159Jūlija Vaivode

Riebiņu vidusskola

10.78
160Vilnis Žīgurs

Zeltiņu bibliotēka

10.78
161Einārs Čodars

Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka

10.78
162Anda Vaivode

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.78
163Linda Pūpola

Ventspils bibliotēka. Galvenā bibliotēka

10.77
164Raivis Pjuss

Veclaicenes bibliotēka

10.77
165Amanda Balode

Veclaicenes bibliotēka

10.77
166Vitālijs Ribinickis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.76
167Dita Žīgure

Zeltiņu bibliotēka

10.76
168Agita Žīgure

Zeltiņu bibliotēka

10.76
169Rita Ose

Rendas pagasta bibliotēka

10.76
170Vēsma Strautniece

Rendas pagasta bibliotēka

10.76
171Lilita Rudzāte

Rudzātu vidusskola

10.76
172Janis Bebris

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Kauguru bibliotēka

10.76
173Tālis Koskevičs

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.76
174Vija Māsāne

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.76
175Agita Jasinska

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.76
176Krista Nātiņa

Talsu 2. vidusskola

10.76
177Zigrīda Rubine

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.75
178Anta Bojane

Umurgas bibliotēka

10.75
179Līga Pjuse

Veclaicenes bibliotēka

10.75
180Irita Pjuse

Veclaicenes bibliotēka

10.75
181Dāvis Krūmiņš

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

10.75
182Larisa Selecka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.74
183Sarmīte Dreiblate

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.74
184Māra Kuļikauska

Bauskas Centrālā bibliotēka

10.74
185Jāzeps Šaršūns

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

10.74
186Inga Brikmane

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.74
187Terezija Rubene

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.74
188Liene Pīlēģe

Līgatnes pilsētas bibliotēka

10.74
189Rita Riekstiņa

Jūrmalas Centrālā bibliotēka

10.73
190Eva Simanoviča10.73
191Inga Kūkusiliņa

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.73
192Olga Šaršūne

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

10.73
193Jānis Zariņš

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.73
194Everita Rasčevska

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

10.73
195Valentīna Laizāne

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.73
196Līvija Kikuste

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.71
197sindija batarāga

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.71
198Laima Timermane

Līgatnes pilsētas bibliotēka

10.7
199Asnāte Jansone

Rudzātu vidusskola

10.7
200Liene Vespere

Jelgavas Miezītes bibliotēka

10.7
201Ženija Pauniņa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.69
202Solveiga Sāre

Aronas pagasta Kusas bibliotēka

10.68
203Jolanta Vonda

Rendas pagasta bibliotēka

10.68
204Zane Justīne Jasinska

Rožupes pamatskola

10.68
205Valērija Trabo

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.68
206Matīss Ķēniņš

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.67
207Linda Vilcāne

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.67
208Inga Gedžūne

Latgales Centrālā bibliotēka

10.66
209Elīna Ķēniņa

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.66
210Silvija Kurme

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

10.65
211Zane Berga

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

10.65
212Inta Aistere10.64
213Katrīna Kate Jansone

Rudzātu vidusskola

10.63
214Vija Priedniece10.62
215Ingars Neimanis

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

10.62
216Olga Ribinicka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.61
217Inese Okonova

Līgatnes pilsētas bibliotēka

10.61
218Elita Romanovska

Ludzas pilsētas ģimnāzija

10.6
219Indra Grandava

Rendas pagasta bibliotēka

10.59
220Paula Putina

Rudzātu vidusskola

10.58
221Alma Denisova

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.57
222Agita Leontjeva

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

10.56
223Teodors Romanovskis

Ludzas pilsētas ģimnāzija

10.56
224Regīna Vonda

Nirzas pagasta bibliotēka

10.54
225Aivis Vaļulis

Latgales Centrālā bibliotēka

10.52
226Ance Celmiņa

Bēnes vidusskola

10.51
227Iveta Rīvāne

Ventspils bibliotēka. Galvenā bibliotēka

10.51
228Aina Zonenberga

Grobiņas pilsētas bibliotēka

10.51
229Jeļena Panteļejeva

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Ceriņu bibliotēka

10.5
230Tomass Galvāns

Uzvaras pamatskola

10.49
231Sanita Rudzate

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.48
232Reinis Rēķis

Liezēres pagasta bibliotēka

10.42
233Inga Trabo

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.41
234Ilga Pētersone

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

10.34
235Asnāte Jansone

Rudzātu vidusskola

10.33
236Anna Ziediņa

Talsu 2. vidusskola

10.31
237Rūdolfs Gabranovs

Ludzas pilsētas ģimnāzija

10.22
238Vija Tihomirova

Rubenes bibliotēka

10.19
239Jeļena Smutova

Zaļesjes pagasta bibliotēka

10.19
240Inta Jurča

Kārsavas pilsētas bibliotēka

10.14
241INITA PODKALNE

Jaunalūksnes bibliotēka

10.14
242Indra Rone

Ērgļu vidusskola

9.9
243Megija Upesjozupa

Talsu 2. vidusskola

9.86
244Katrīna Bikerniece

Rudzātu vidusskola

9.82
245sintija batarāga

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

9.79
246Vita Krauze

Saldus novada Zaņas pagasta bibliotēka

9.79
247Anita Zača

Alūksnes pilsētas bibliotēka

9.76
248aivis batarags

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

9.76
249Mairis Rasčevskis

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

9.75
250Gana Rošāne

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

9.71
251Kaspars Kurmis

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

9.68
252aivis batarags

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

9.68
253Amanda Konovalova

Ludzas pilsētas ģimnāzija

9.65
254Indra Troska

Apes bibliotēka

9.64
255janis zarins

Jēkabpils pilsētas bibliotēka

9.62
256Artūrs Puks

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

9.61
257Rihards Čerņavskis

Ludzas pilsētas ģimnāzija

9.56
258Sandra Nikolajeva

Ogres Centrālā bibliotēka

9.51
259Terēza Vāgentroca

Talsu 2. vidusskola

9.51
260Anastasija Pisarenko

Ņukšu pagasta bibliotēka

9.47
261Iveta Šķepaste

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

9.44
262Iveta Rācināja9.44
263Iveta Mičule

Preiļu novada Līču bibliotēka

9.4
264Gundega Kalniņa

Jēkabpils pilsētas bibliotēka

9.36
265Anna. Ancāne

Rožupes pamatskola

9.33
266Iveta Cēbure

Baldones novada bibliotēka

9.3
267Saiva Ķuzule Jansone

Rudzātu vidusskola

9.29
268Raivis Pudenko

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

9.27
269Ilga Baziļeviča

Ciblas novada Pušmucovas pagasta bibliotēka

9.25
270Viktorija Agafonova

Jelgavas pilsētas bibliotēka

9.25
271Inta Vīksna

Nākotnes bibliotēka

9.24
272Juris Cikota9.2
273Valdis Aleksandrovs

Ābeļu pamatskola

9.09
274Mihails Pietkevičs

Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka "Zemgale"

9.06
275Sandra Bērziņa

Talsu 2. vidusskola

9.04
276Sarmīte Gerta

Jelgavas pilsētas bibliotēka

9.02
277Dace Madalāne

Liezēres pagasta bibliotēka

9.01
278jana dulberga

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

9
279Alīna Pūce

Valmieras bibliotēka

9
280Ivita Dorofejeva

Jaunalūksnes bibliotēka

9
281Virgīnija Novikova

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka

9
282Artūrs Brūveris

Talsu 2. vidusskola

9
283Edīte Kuzmiča

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Jaunbūves bibliotēka

9
284Elīna ILgaža

Jūrmalas Centrālā bibliotēka

9
285Līga Vilciņa8.95
286Evita Marija Aizpuriete

Rudzātu vidusskola

8.87
287Vita Ozola

Ventspils bibliotēka. Pārventas bibliotēka

8.81
288Anita Maksima

Zeltiņu bibliotēka

8.68
289Velga Birkenšteine

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

8.62
290Anna Kaže

Pāvilostas vidusskola

8.51
291Ilze Pugača

Tilžas pagasta bibliotēka

8.44
292Gunta Avotina8.32
293Guntis Rasa8.21
294Ilze Trumpele8.18
295Dace Jakovele

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Bērnu bibliotēka "Zīlīte"

8.17
296Viktors Džeriņš

Preiļu novada Aizkalnes bibliotēka

8.16
297Jurijs Golubevs8.16
298Olga Tinkuse

Ogres Centrālā bibliotēka

8.12
299Margarita Marcinkeviča

Ventspils 2. vidusskola

8.06
300Zane Balode

Limbažu Galvenā bibliotēka

8.01
301Lelde Lukševica

Talsu 2. vidusskola

8
302Elans Grinfogels

Talsu 2. vidusskola

8
303Aina Mūrniece

Bauskas Centrālā bibliotēka

8
304Emils Rolands Bērziņš

Talsu 2. vidusskola

8
305Laura Leinberga-Lemberga

Talsu 2. vidusskola

8
306Alise Nikolajeva

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

8
307Santa Litinska

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

8
308Kristaps Otersons

Stalbes pagasta bibliotēka

8
309Aija Rudīte

Valkas novada Centrālā bibliotēka

8
310ARMANDS KRAUZE8
311Sergejs Kacanovskis

Rīgas 33. vidusskola

8
312Dzintra Savitska

Aglonas novada centrālā bibliotēka

8
313Vilhelmīne Jakimova

Preiļu Galvenā bibliotēka

8
314Mārīte Purmale

Viļķenes bibliotēka

8
315Zaiga Pulkstene

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

8
316Inta Kušnere

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka

8
317Andžella Nartiša

Kalupes pagasta bibliotēka

7.68
318Santa Eglīte

Cēsu Valsts ģimnāzija

7.61
319Mariss Zaharovs

Ludzas pilsētas ģimnāzija

7.52
320Vita Gaile

Jelgavas pilsētas bibliotēka

7.5
321Ņikita Prikuļs

Ludzas pilsētas ģimnāzija

7.39
322Signija Detkova

Rudzātu vidusskola

7.28
323Laimdota Ostrovska

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

7.28
324Tatjana Lazdiņa

K.Valdemāra Ainažu pamatskola

7.26
325Emilija Fedotova

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

7.02
326Elita Zirne

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka

7
327Airita Kikuste

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

7
328Ilze Pīpkalēja

Jēkabpils 3. vidusskola

7
329Irbe Zvirgzda

Pilsrundāles vidusskola

7
330Valentīna Tarvide

Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēka

7
331Nadežda Vovere

Kalnciema pagasta bibliotēka

7
332Sandra Silmane

Jelgavas pilsētas bibliotēka

7
333Jūlija Lukjanova

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

7
334Gita Elksnīte

Krustpils pagasta bibliotēka

7
335Justīne Kozule

Rudzātu vidusskola

7
336daniels pastars

Rudzātu vidusskola

7
337Bruno Goldbergs

Talsu 2. vidusskola

7
338Ēvalds Miglāns

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

7
339Laura Loboda

Talsu 2. vidusskola

7
340Maruta Opočkina

Pilsrundāles vidusskola

6.91
341Ilze Saršūna

Dobeles novada Šķibes bibliotēka

6.7
342Emīls Grintāls

Talsu 2. vidusskola

6.51
343Madara Ovčarenko

Nākotnes bibliotēka

6.48
344Linda Misiņa

Ziru bibliotēka

6.39
345Inga Romuša

Jelgavas pilsētas bibliotēka

6.32
346Martins Bergšteins

Jelgavas 3. sākumskola

6.17
347Daniela Borisanova

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

6
348Eva Reimane

Rumbas pagasta bibliotēka

6
349Aivars Felšaus

Rumbas pagasta bibliotēka

6
350Evija Stikute6
351Alise Uča

Kurmāles pagasta Priedaines bibliotēka

6
352ritvars luksis6
353Baiba Jaunzeme

Jelgavas bērnu bibliotēka "Zinītis"

6
354Baiba Altena

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Bulduru bibliotēka

6
355Lauris Žubulis

Ciblas vidusskola

6
356Dāvis Pužulis

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

6
357Santa Odina

Rudzātu vidusskola

6
358Daniels Pudulis

Rudzātu vidusskola

6
359Inga Taraseviča

Isnaudas pagasta Isnaudas bibliotēka

5.69
360Kristīne Pušpure

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

5.68
361Egons Rebainis

J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

5.27
362Matīss Matisons

Talsu 2. vidusskola

5
363Viktorija Norkus

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

5
364Daniels Driviņš

Rudzātu vidusskola

5
365Santa Šarka

Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēka

5
366Solvita Babule

Rīgas Centrālās bibliotēkas Jaunciema filiālbibliotēka

5
367Laima Skrastiņa

Valmieras bibliotēka

5
368Maksims ivanovs

Daugavpils 11. pamatskola

5
369Irita Leinasare

Alojas pilsētas bibliotēka

5
370Vineta Meistere

Madonas novada bibliotēka

4.63
371Elita Lāce

Talsu novada Laidzes bibliotēka

4
372Skaidrīte Blūma

Vērgales pagasta Ziemupes bibliotēka

4
373Ērika Pelcere

Bauskas Centrālā bibliotēka

4
374elvis nalivaiko

Ludzas pilsētas ģimnāzija

4
375Ilvars Vjakse

Rudzātu vidusskola

4
376Kaspars Krīviņš

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka

4
377Daina Novika

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka

4
378Evita Šroma

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka

3.88
379Evelīna Litavniece

Rudzātu vidusskola

3.17
380Jūlija Trojanovska

Lubānas pilsētas bibliotēka

3
381Arvils Dāvis Adamāns

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka

3
382Diāna Čiževska

Naujenes tautas bibliotēka

3
383Ināra Sagalata

Glūdas pagasta Bramberģes bibliotēka

3
384Inta Meļihova

Līvānu novada Centrālā bibliotēka

3
385Laura Mortuzāne

Ludzas pilsētas ģimnāzija

2.66
386Zane Tomsone

Ventspils bibliotēka. Galvenā bibliotēka

2