Atbildes, kuras tu meklē

Spēlētāju tops

VietaVārds, uzvārdsRezultāts
1Ieva Eglīte

Baložu pilsētas bibliotēka

10.99
2Anna Lemeševska

Baložu pilsētas bibliotēka

10.99
3Nauris Jurčonoks

Nīgrandes pagasta bibliotēka

10.99
4Inese Barone

Nīgrandes pagasta bibliotēka

10.99
5Gerda Poota

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.98
6Laila Viežauska

Nīgrandes pagasta bibliotēka

10.98
7Pārsla Ēberliņa

Nīgrandes pagasta bibliotēka

10.98
8Rasma Dombrovska

Baložu pilsētas bibliotēka

10.97
9Iveta Gasiņa

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

10.97
10Zanda Zemzariņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.97
11Ārija Ozola

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.97
12Inese Irbe

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.97
13Santa Skudra

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.97
14Inita Rozenbaka

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.97
15Inese Meire

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.97
16Lolita Zeidaka

Rīgas Centrālā bibliotēka

10.97
17Jolanta Girucka

Nīgrandes pagasta bibliotēka

10.97
18Lennijs Zeidaks

Rīgas Centrālā bibliotēka

10.96
19Kārlis Zeidaks

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

10.96
20Inga Zemzariņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.96
21Dzintra Cepure

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.96
22Līga Tamberga

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.96
23Uldis Pasters

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.96
24Paula Pastere

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.96
25Māra Bučkovska

Jēkabpils pilsētas bibliotēka

10.96
26Dace Labdzere

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.96
27Dmitrijs Markovs

Jelgavas Pārlielupes bibliotēka

10.96
28Aigars Zemzariņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.96
29Dita Zemzariņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.96
30Ritvars Gasiņš

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

10.96
31Indra Goba

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.96
32Maruta Orbidāne

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

10.96
33Lāsma Zariņa

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.96
34Tatjana Rjazanova

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.96
35Elīza Puriņa

Apes bibliotēka

10.95
36Ivars Lunders

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

10.95
37Iveta Zemzariņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.95
38Aiga Delvere

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.95
39Aija Kārkliņa

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

10.95
40Renāte Kārkliņa

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

10.95
41Janis Bebris

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Kauguru bibliotēka

10.95
42Jana Čākure

Valkas novada Centrālā bibliotēka

10.95
43Ēriks Orbidāns

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

10.95
44Gita Gaisa

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.95
45Raivo Poots

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.95
46Alvils Poots

Jēkabpils pilsētas bibliotēka

10.95
47Dace Auriņa

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.95
48Aldis Auriņš

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.95
49Ainis Zariņš

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.94
50Juta Roga

Jelgavas bērnu bibliotēka "Zinītis"

10.94
51Baiba Īvāne

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.94
52Inita Daube

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.94
53Alise Broka-Kutra

Bauskas Centrālā bibliotēka

10.94
54Gunta Gudža

Bauskas Centrālā bibliotēka

10.94
55Ilga Gruntmane

Durbes pilsētas bibliotēka

10.94
56Ivars Zitners

Durbes pilsētas bibliotēka

10.94
57Līvija Kikuste

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.94
58Mārcis Goba

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.94
59Ilga Āboliņa

Apes bibliotēka

10.94
60Voldemārs Goba

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.93
61Agrita Leite

Apes bibliotēka

10.93
62Evija Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.93
63Inese Rubule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.93
64Anna Siliņa

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.93
65Santa Gudža

Bauskas Centrālā bibliotēka

10.93
66Ligita Domulāne

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.93
67Egija Roznere

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.93
68Diana Rimdjonoka

Carnikavas novada bibliotēka

10.92
69Ansis Brūvers

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.92
70Velta Onzule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.92
71Raimonds Pastars

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.92
72Mārtiņš Kutra

Bauskas Centrālā bibliotēka

10.92
73Jānis Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.92
74Irisa Volkevica

Durbes pilsētas bibliotēka

10.92
75Linards Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.92
76Ziedītez Zitnere

Durbes pilsētas bibliotēka

10.92
77Līga Rudīte Kleina

Apes bibliotēka

10.92
78Raivis Domulāns

Rudzātu vidusskola

10.91
79Ervīns Domulāns

Rudzātu vidusskola

10.91
80Madara Maslova-Konrāde

Bauskas Centrālā bibliotēka

10.91
81Inese Gulbe

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.91
82Regīna Rožkova

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.91
83Inita Zitnere

Durbes pilsētas bibliotēka

10.91
84Skaidrīte Brūvere

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.91
85Rudīte Spundzāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.91
86Uģis Kuļikauskis

Bauskas Centrālā bibliotēka

10.9
87Diāna Sipoviča

Bauskas Centrālā bibliotēka

10.9
88Ieva Ričika

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.9
89Otīlija Bīriņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.9
90Žanete Kaufmane

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.9
91Andris Domulāns

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.9
92Žanna Meluškāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.9
93Vija Jakubsone

Apes bibliotēka

10.9
94Ineta Lesiņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.9
95Mirdza Cīrule

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.9
96Anna Cakule

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.89
97Svetlana Zahareviča

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.89
98Žanna Otersone

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.89
99Laine Otersone

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.89
100Vilnis Žīgurs

Zeltiņu bibliotēka

10.89
101Inga Brikmane

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.89
102Jānis Šurma

Skrundas pilsētas bibliotēka

10.89
103Larisa Selecka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.89
104Valdis Meluškāns

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.89
105Anna Meluškāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.88
106Rita Remeika

Nākotnes bibliotēka

10.88
107Tālis Koskevičs

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.88
108Vivita Armanoviča

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.88
109Dita Žīgure

Zeltiņu bibliotēka

10.88
110Vera Rubule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.88
111Agita Žīgure

Zeltiņu bibliotēka

10.88
112BAIBA ŠURMA

Skrundas pilsētas bibliotēka

10.88
113Zane Cīrule

Baložu pilsētas bibliotēka

10.88
114Jānis Antāns

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.88
115Inga Lapiņa

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.88
116Katrīna Groza

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.88
117Renāta Rimdjonoka

Carnikavas novada bibliotēka

10.88
118Normunds Jeske

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

10.87
119Janis Viksne Viksne

Nākotnes bibliotēka

10.87
120Zane Berga

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

10.87
121Inta Vīksna

Nākotnes bibliotēka

10.87
122Inita Lejiņa

Aknīstes novada Gārsenes pagasta bibliotēka

10.87
123Daina Smeile

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.87
124Liena Blūma-Smeile

Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes bibliotēka

10.87
125Haralds Bukšs

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.87
126Dairis Zariņš

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.87
127Maija Godele

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.87
128Māra Kuļikauska

Bauskas Centrālā bibliotēka

10.86
129Iveta Ragozina

Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes bibliotēka

10.86
130Sandra Silmane

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.86
131Raimonds Jasinskis

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.86
132Inta Strazdiņa

Sesavas pagasta bibliotēka

10.86
133Valentīna Laizāne

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.86
134BAIBA ŠURMA

Skrundas pilsētas bibliotēka

10.86
135Rasma Ozoliņa

Nākotnes bibliotēka

10.86
136Sarmīte Dreiblate

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.86
137Elita Juberte

Ogres Centrālā bibliotēka

10.86
138Maija Jasinska

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.86
139Inese Vīle - Bērziņa

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.86
140Alise Ungure

Rīgas Franču licejs

10.86
141Inga Šreibere

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.86
142Jūlija Vaivode

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.85
143Raina Vīksne

Nākotnes bibliotēka

10.85
144Valdis Lesiņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.85
145Tija Mukāne

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.85
146Agita Opincāne

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.85
147Ērika Purviņa

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.85
148Inese Zeltiņa

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.85
149Dzintra Punga

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.84
150Anda Šneidere

Zeltiņu bibliotēka

10.84
151Gaļina Sabļina

Ogres Centrālā bibliotēka

10.84
152Jana Ķepīte

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.84
153Jasmīna Lapa

Rīgas Franču licejs

10.84
154Ainis Gorenko

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.84
155Andris Punga

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.84
156Ingūna Kļaviņa

Valles pagasta Valles bibliotēka

10.83
157Elvīra Lemešonoka

Viļakas Valsts ģimnāzija

10.83
158Līva Valpētere

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

10.83
159Eva Valpētere

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

10.83
160Rūsiņš Otersons

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.83
161Māris Kļaviņš

Valles pagasta Valles bibliotēka

10.82
162Liāna Pastere

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.82
163Raisa Markova

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.82
164Iveta Ērkšķe

Talsu novada Valdgales bibliotēka

10.82
165Jānis Zalāns

Zeltiņu bibliotēka

10.82
166Dzintra Škapare

Zeltiņu bibliotēka

10.82
167Jana Ostrovska

Līvānu novada Centrālā bibliotēka

10.82
168Arnolds Pjuss10.82
169Artis Skujiņš

Cēsu Centrālā bibliotēka

10.82
170Andra Poota

Jēkabpils pilsētas bibliotēka

10.82
171Juris Vaivods

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.82
172Oļģerts Rudzāts

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.81
173Inta Puriņa

Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta bibliotēka

10.81
174Gunta Vanaga

Zeltiņu bibliotēka

10.81
175Ligita Ķekare

Valgundes bibliotēka

10.81
176Aldis Ancāns

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.81
177Alma Denisova

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.81
178Uģis Ogorodņikovs

Vestienas bibliotēka

10.81
179Ričards Edijs Štibe

Valmieras bibliotēka

10.8
180Kaiva Bukovska

Ērgļu bibliotēka

10.8
181Gundega Kalniņa

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.8
182Rinalds Pjuss

Veclaicenes bibliotēka

10.8
183Jadviga Brokāne

Baložu pilsētas bibliotēka

10.8
184Līga Pjuse

Veclaicenes bibliotēka

10.8
185Laura Rumpētere Rumpetere

Rīgas 6. vidusskola

10.8
186Sanda Anufrijeva

Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka

10.8
187Tatjana Voropaja

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.79
188Ināra Nikolajeva

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.79
189Jana Vozņesenska

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.78
190Sanita Rudzate

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.78
191Ina Romāne Romāne

Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka "Avots"

10.78
192Alvis Ancāns

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.78
193Anete Frīdenfelde

Alojas pilsētas bibliotēka

10.78
194Liene Jasinska

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.78
195Agrita Graudiņa

Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka

10.78
196Elīna Knipele

Rīgas Centrālās bibliotēkas Ķengaraga filiālbibliotēka

10.77
197Aivars Kolužs

Maļinovas pagasta bibliotēka

10.77
198Ritvars Ancāns

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.76
199Arturs Žīgurs

Zeltiņu bibliotēka

10.76
200Ilze Florence Florence

Jēkabpils pilsētas bibliotēka

10.76
201Gunta Pērkone

Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēka

10.75
202Lilita Rudzāte

Rudzātu vidusskola

10.75
203Agita Jasinska

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.75
204Maija Smilga

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāle - bibliotēka "Libris"

10.75
205Zane Locmele

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.74
206Anna. Ancāne

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.74
207Laura Šrenka

Salacgrīvas novada bibliotēka

10.74
208Estere Ozoliņa

Vestienas bibliotēka

10.74
209Gints Bārzdelis

Talsu Galvenā bibliotēka

10.73
210Sindija Batarāga

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.73
211Inga Zalgaucka

Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka

10.73
212Līga Lukjanska

Ogres Centrālā bibliotēka

10.72
213Artis Brauers

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.72
214Alekss Apsītis

Pļaviņu novada bibliotēka

10.72
215Inga Bērziņa

Teteles pamatskola

10.72
216Andris PĒRKONS

Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēka

10.72
217Iveta Mičule

Preiļu novada Līču bibliotēka

10.71
218Rita Ose

Rendas pagasta bibliotēka

10.7
219Aija Zolmane

Grobiņas pilsētas bibliotēka

10.7
220Gunta Brauere

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.7
221Vladimirs Govorins

Olaines Bibliotēka

10.7
222Dainuvīte Markelova

Baložu pilsētas bibliotēka

10.69
223Anda Krima

Gulbenes novada bibliotēka

10.69
224Jolanta Vonda

Rendas pagasta bibliotēka

10.69
225Irīda Mizuka

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.69
226Jūsma Ogorodņikova

Vestienas bibliotēka

10.68
227Ārija Bergmane-Sprūdža

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.67
228Uldis Ogorodņikovs

Vestienas bibliotēka

10.67
229Antra Skuja

Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka

10.67
230Oksana Kivleniece

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.66
231Solveiga Sāre

Aronas pagasta Kusas bibliotēka

10.66
232Ilze Vecrumba

Jelgavas bērnu bibliotēka "Zinītis"

10.65
233Sarmīte Frīdenfelde

Alojas pilsētas bibliotēka

10.65
234Jeļena Panteļejeva

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Ceriņu bibliotēka

10.64
235Velga Birkenšteine

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.63
236Indra Grandava

Rendas pagasta bibliotēka

10.62
237Inta Guļevska

Rendas pagasta bibliotēka

10.62
238Ingars Neimanis

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

10.61
239Jurģis Brauers

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.61
240Silvija Ivanova

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.61
241Anita Zača

Alūksnes pilsētas bibliotēka

10.6
242Elvīra Kokina

Maļinovas pagasta bibliotēka

10.6
243Zinta Zelča

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.56
244Vija Tihomirova

Rubenes bibliotēka

10.56
245Andra Struka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.56
246Tālivaldis Cacurs

Babītes novada pašvaldības bibliotēka

10.56
247Elga Komļeva

Pļaviņu novada bibliotēka

10.55
248Dzintra Grigorjeva

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.55
249Inese Šarkovska

Rendas pagasta bibliotēka

10.55
250Vitālijs Ribinickis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.53
251Valērija Trabo

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.52
252Jeļena Paļčevska

Rīgas Austrumu vidusskola

10.52
253Pēteris Brauers

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.52
254Mārtiņš Muša10.51
255Guna Sīle

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.5
256Dzintars Graudiņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.49
257Ilgvars Kaparkalējs

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola

10.48
258Nils Vītoliņš

Rīgas Juglas vidusskola

10.48
259Olga Ribinicka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.47
260Sanita Bogdanova

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.47
261Rudīte Pastare

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.46
262Ausma Guļevska

Rendas pagasta bibliotēka

10.46
263Zane Kince

Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes bibliotēka

10.46
264Līva Brauere

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.44
265Inga Trabo

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.44
266Zaiga Pulkstene

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.43
267Marija Giluče

Riebiņu novada Pieniņu bibliotēka

10.43
268Iluta Lūka

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.39
269Kate Slisane

Upītes bibliotēka

10.37
270Viesturs Gudulis

Upītes bibliotēka

10.37
271Jeļena Simanoviča

Ozolnieku novada Ānes bibliotēka

10.36
272Agita Leontjeva

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

10.34
273Liene Apsīte

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

10.32
274VIDA INAPAITE

Vilces pagasta Ziedkalnes bibliotēka

10.28
275RAITIS AŠMANIS10.27
276Vēsma Strautniece

Rendas pagasta bibliotēka

10.27
277Laura Avotiņa Avotiņa

Pļaviņu novada bibliotēka

10.25
278Māris Raugulis

Talsu Galvenā bibliotēka

9.97
279Lolita Lāce

Ķekavas novada Katlakalna bibliotēka

9.97
280Samanta Strautiņa

Ķekavas novada Katlakalna bibliotēka

9.83
281Ināra Valpētere

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

9.83
282Aija Žilvinska

Ogres Centrālā bibliotēka

9.83
283Signija Detkova

Rudzātu vidusskola

9.82
284Miķelis Kukainis

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

9.79
285Vineta Grīnīte

Rendas pagasta bibliotēka

9.79
286Iveta Gureviča

Pļaviņu novada bibliotēka

9.71
287Veronika Andrejeva

Elejas pagasta bibliotēka

9.71
288Zane Justīne Jasinska

Rožupes pamatskola

9.71
289Marija Indāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

9.7
290Evita Marija Aizpuriete

Rudzātu vidusskola

9.68
291Līga Bērziņa

Ogres Centrālā bibliotēka

9.67
292Igors Gurevičs

Pļaviņu novada bibliotēka

9.67
293Dace Rače

Elejas pagasta bibliotēka

9.65
294Jānis Pauniņš

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

9.63
295v s9.62
296Viviāna Jaudzema

Pļaviņu novada bibliotēka

9.55
297Emīls Bramanis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

9.55
298Gunārs Lācis

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

9.55
299Ilona Romaančenko

Dunalkas pagasta bibliotēka

9.51
300Anita Zača

Jaunalūksnes bibliotēka

9.47
301Anete Liekniņa

Mālpils novada bibliotēka

9.45
302Dmitrijs Šarovs

Valmieras bibliotēka

9.4
303Līga Uļģe

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

9.39
304Andris Slišāns

Upītes bibliotēka

9.3
305Nadežda Vovere

Kalnciema pagasta bibliotēka

9.23
306Ligita Spridzāne

Upītes bibliotēka

9.18
307Inguna Baško

Preiļu novada Līču bibliotēka

9.15
308Inara Sagalata

Glūdas pagasta Bramberģes bibliotēka

9.06
309Ineta Grandāne

Pļaviņu novada bibliotēka

9.02
310Sigita Freimane

Rendas pagasta bibliotēka

9
311Sandra Gredzena

Valmieras Pārgaujas ģimnāzija

9
312Marija Sproģe

Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka

9
313Dina Sestule

Lubānas novada Meirānu bibliotēka

9
314Baiba Bobrova

Valmieras bibliotēka

9
315Aina Mūrniece

Bauskas Centrālā bibliotēka

9
316Sandis Ozoliņš

Ogres 1. vidusskola

9
317Krists Čaupals

Jūrmalas Centrālā bibliotēka

9
318Lolita Spridzāne

Upītes bibliotēka

9
319Evita Steķe9
320Krista Priede

Pļaviņu novada bibliotēka

9
321Dana Lipenite

Pļaviņu novada bibliotēka

8.74
322Asnāte Jansone

Rudzātu vidusskola

8.74
323Justīne Paula Zīle

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

8.74
324Andra Barkoviča

Pļaviņu novada bibliotēka

8.73
325Madara Pugača

Tilžas pagasta bibliotēka

8.71
326Mareks Lieknins

Mālpils novada bibliotēka

8.68
327Vladimirs Keidans

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

8.67
328Zane Mazure

Garozas pamatskola

8.64
329Māris Pugačs

Tilžas pagasta bibliotēka

8.62
330Sarmīte Krūza

Zilākalna pagasta bibliotēka

8.52
331Juris Vanags8.46
332Daniels Pastars

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

8.3
333Ilona Matvejeva

Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka "Pārdaugava"

8.28
334Guntars Zeivots

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

8.16
335Elīza Vasile

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

8.12
336Tija Timofejeva8.08
337Sigita Mūrniece Mūrniece

Zeltiņu bibliotēka

8.06
338Laila Dronka

Jēkabpils pilsētas bibliotēka

8.02
339Igeta Gredzena

Ventspils bibliotēka. Pārventas bibliotēka

8
340Jana Saulīte

Kalsnavas pagasta bibliotēka

8
341Valda Šmagre

Skujetnieku bibliotēka

8
342Līga Zante

Staiceles pilsētas bibliotēka

8
343Ligita Iesalniece

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Jaunsilavu bibliotēka

8
344Dina Stabulniece

Babītes novada pašvaldības bibliotēka

8
345Ilze Kivleniece

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

8
346Regīna Deksne

Vilces pagasta Vilces bibliotēka

8
347Inga Grote

Ērgļu novada Sausnējas bibliotēka

8
348Kristīne Priževoite

Preiļu Galvenā bibliotēka

8
349Rēzija Detkova

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

8
350Ligita Popsujēviča

Lutriņu pagasta bibliotēka

8
351Anda Tora

Rīgas J.Poruka vidusskola

7.98
352Oksana Gravelsina7.91
353Lolita Namiķe

Rīgas Centrālā bibliotēka

7.86
354Janis Priede7.83
355Baiba Jaudzema

Pļaviņu novada bibliotēka

7.79
356Valentīna Medne

Pļaviņu novada bibliotēka

7.69
357Ina Balaņuka

Annas bibliotēka

7.66
358Ilze Pugača

Tilžas pagasta bibliotēka

7.53
359Miķelis Praņevskis Praņevskis

Rudzātu vidusskola

7.51
360Dace Grele

Iršu pagasta bibliotēka

7.46
361Evelīna Upeniece

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

7
362Līga Rudzīte-Besakirska

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Bērnu bibliotēka "Zīlīte"

7
363Inese Vaivare Vaivare

Latgales Centrālā bibliotēka

7
364Ērika Pelcere

Bauskas Centrālā bibliotēka

7
365ANDRIS ROZIŅŠ

Pļaviņu novada bibliotēka

7
366Mārtiņš Bērziņš7
367Inta Meistere

Staiceles pilsētas bibliotēka

7
368Inga Daudze

Birzgales pagasta bibliotēka

7
369Sarmīte Gerta

Jelgavas pilsētas bibliotēka

7
370Gunita Strode

Skrundas pilsētas bibliotēka

6.86
371Daniels Šaškins

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

6.79
372Jānis Drelings

Daugavpils Vienības pamatskola

6.74
373Ilze Saršūna

Dobeles novada Šķibes bibliotēka

6.71
374Daniels Driviņš

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

6.69
375Einārs Pūris

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

6.69
376Ilze Pugača

Tilžas pagasta bibliotēka

6.51
377Paula Putina

Rudzātu vidusskola

6.39
378Dora Berga

Rīgas 31. vidusskola

6.31
379Edijs Smalkais

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

6.3
380Inese Sproģe

Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasta bibliotēka

6.25
381Marija Demidova

Rīgas Centrālā bibliotēka

6.21
382Aija Ciguze

Drustu pagasta bibliotēka

6.09
383Sarmīte Praudiņa

Naukšēnu pagasta bibliotēka

6
384Antra Paegle

Bērzaines pagasta bibliotēka

6
385Vita Bērziņa

Vircavas pagasta bibliotēka

6
386Ināra Borovska

Seces pagasta bibliotēka

6
387Linda Indenberga

Tukuma bibliotēka

6
388Irēna Pakalne6
389Agris Upenieks

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

6
390Olegs Balcers

Rīgas Centrālās bibliotēkas Ķengaraga filiālbibliotēka

6
391Mārtiņš Meinarts

Olaines novada Gaismu bibliotēka

6
392Lība Biteniece

Rīgas 6. vidusskola

6
393Alģirds Spaičis6
394Rinalds Pastors

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

6
395Katrina Bikerniece

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

6
396Kristīne Stuļģe

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka

6
397Enija Guseva

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

6
398Maksimilians Terentjevs

Rīgas Purvciema vidusskola

6
399Sigita Irša

Latvijas Neredzīgo bibliotēka

5.98
400Skaidrīte Ceple

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Ceriņu bibliotēka

5.87
401Kristīne Spirģe Spirģe

Rīgas Centrālās bibliotēkas Bišumuižas filiālbibliotēka

5.55
402Iveta Šķepaste

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

5.55
403Ibrahim Loutfi

Ādažu bibliotēka

5.48
404Pēteris Pīternieks Pīternieks5.37
405Inguss Kampmanis5.27
406Maris Skukis5.03
407Nadīna Vītoliņa

Rīgas Centrālā bibliotēka

5
408Diāna Zemgale Zemgale

Aizputes novada Cīravas pagasta bibliotēka

5
409Ričards Ķīsis

Rīgas Imantas vidusskola

5
410jevgenijs perepjolkins

RTU inženierzinātņu vidusskola

5
411Janis vaivods

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

5
412Līga Kažemaka

Pļaviņu novada bibliotēka

5
413Vendija Kažemaka

Pļaviņu novada bibliotēka

5
414Inta Meļihova

Līvānu novada Centrālā bibliotēka

5
415Laima Brinka

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka

5
416Ilvars Vjakse

Rudzātu vidusskola

5
417Daniels Pudulis

Rudzātu vidusskola

5
418Inta Rudzīte

Mazsalacas novada Ramatas pagasta bibliotēka

5
419Jēkabs Sniegs

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

5
420Larisa Maligina

Cesvaines novada Kraukļu bibliotēka

5
421Mihails Božko

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

5
422Santa Odina

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

4.9
423Justīne Kļava

Jaunalūksnes bibliotēka

4.79
424Ilze Pīpkalēja

Jēkabpils 3. vidusskola

4.74
425Olga Šaršūne

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

4.46
426Linda Kudrjavceva

Pļaviņu novada bibliotēka

4.37
427Arta Kassaliete

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

4.33
428Jānis Jundzītis

Kārķu pagasta bibliotēka

4.23
429Aigars Kalnins4.1
430Alise Lapčenenko

Alsviķu bibliotēka

4.08
431Antra Else

Strenču pilsētas bibliotēka

4
432Madara Skrauča

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

4
433Astrīda Kukoja

Gulbenes novada bibliotēka

4
434Ingūna Arājuma

Nīgrandes pagasta bibliotēka

4
435Emma Malahovska

Bebrenes pagasta bibliotēka

4
436Jūlija Lukjanova

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

3.45
437Vita Silvestrova

Pļaviņu novada bibliotēka

3
438Maija Strazda

Tērvetes novada Bukaišu pagasta bibliotēka

2
439eriks l1