Atbildes, kuras tu meklē

Pieliec skolai pareizo punktu!

Gatavojies eksāmenam ‒ atsvaidzini latviešu valodas zināšanas:

  • pareizrakstība
  • vārdformu veidošana
  • svešvārdu rakstība
  • sintakse un interpunkcija
  • biežāk pieļautās kļūdas

Pārbaudi zināšanas
gatavojies

Gatavojies!

VISC ieteikumi gatavojoties noslēguma pārbaudījumiem – mācību un metodiskie materiāli un pārskati skolotājiem un skolēniem.

Kā gatavoties latviešu valodas eksāmenam?

TESTS

TESTS

Pareizrakstības pārbaudes tests – partikulas, saikļi, apstākļa vārdi. Rakstīt kopā vai atsevišķi?
Pavisam vai pa visam kopā?

Pildīt testu

Citi testi

9. klase

9. klase

Ieteikumi gatavojoties 9. klases eksāmenam un biežāk pieļauto kļūdu lasītprasmē, valodas sistēmas izpratnēs, tekstveidē analīze.

Skolotājiem un skolēniem
Biežāk pieļautās kļūdas
Eksāmena analīze un ieteikumi

darba lapas

Darba lapas

Dažādi uzdevumi latviešu valodas ortogrāfijas un interpunkcijas zināšanu, valodas struktūras, tekstveides un stilistikas apguvei.

Uzdevumi 8. klasei
Uzdevumi 9. klasei
Dažādi uzdevumi

ATKĀRTO UN MĀCIES LATVIEŠU VALODU

Šie resursi tev palīdzēs sagatavoties latviešu valodas eksāmenam!

letonika.lv
resursi

Ja Letonika slēgta, izmanto:
lietotājvārdu: SOS2024
paroli: Letonika

Tev var noderēt:

vārdfromu analīze
vārdšķiras un garmatika
sinonīmu vārdnīca
termini un svešvārdi

Literatūra
7.-9. klasei

Digitāls mācību līdzeklis latviešu valodas un literatūras apguvei.

Skati:

mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi
literatūras veidi un žanri
spēle žanru apguvei

Tava klase videonodarbības

Mācību stundas video formātā pamatskolai un vidusskolai latviešu valodā un literatūrā.

Tev var noderēt:

jaukts salikts teikums
iespraudumi
tekstveide
sintaktiskie līdzekļi un interpunkcija

Nacionālā enciklopēdija

Mūsu partneru veidots resurss ar plašu informāciju arī latviešu valodas jomā.

Skati:

vārdšķiras
stilistiskās figūras
tropi, literatūrā