Atbildes, kuras tu meklē

IZZIŅAS AVOTU SARAKSTS

1. Latvijas Republikas likums „ Par vērtspapīriem”, pieņemts 23.08.1995., publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 12.09.1995.

2. Latvijas Republikas likums „Finanšu instrumentu tirgus likums”, pieņemts 20.11.2003., publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 11.12.2003.

3. Latvijas Republikas likums „Komerclikums”, pieņemts (ar grozījumiem) 14.02.2002., publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 01.03.2002.

4. Latvijas Republikas likums „Par ieguldījumu sabiedrībām”, pieņemts 18.12.1997., publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 13.12.1997, ar grozījumiem, kas pieņemti 24.10.2002.

5. Latvijas Republikas likums „Koncernu likums”, pieņemts 23.03.2000., publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 13.04.2000.

6. Klauss A. Vērtspapīru darījumi. VAS „Privatizācijas aģentūra”, 1996. – 116 lpp.

7. Klauss A. Zinības vadītājam. „Preses nams”, 2002. – 560 lpp.

8. Vērtspapīru tirgus zinības. Zin.red. A.Klauss. Rīgas Fondu birža, Jumava., 2003. – 211 lpp.