Atbildes, kuras tu meklē

Par "Terminu un svešvārdu skaidrojošo vārdnīcu"

"Terminu un svešvārdu skaidrojošajā vārdnīcā" ir apkopoti Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nozaru apakškomisijās, Tulkošanas un terminoloģijas centrā, kā arī citu nozares speciālistu izstrādātie termini, kuriem ir pievienoti ne tikai tulkojumi, bet arī terminu skaidrojumi latviešu valodā. Vārdnīcā pašlaik ir apkopoti ap 5000 bibliotēkzinātnes, enerģētikas, sociālās sfēras, astronomijas, pedagoģijas, mehānikas, mežzinātnes, rūpniecības, inženierzinātnes un citu nozaru terminu ar skaidrojumiem.

Terminu skaidrojošā sadaļa ir papildināta ar vairāk nekā 15 000 svešvārdu un no citām valodām aizgūtu ikdienā lietotu vārdu (piem., a capella, abitūrija, a priori) skaidrojumiem. Šīs sadaļas pamatā ir J. Baldunčika un K. Pokrotnieces sastādītā 1999. gadā izdotā "Svešvārdu vārdnīca".