Atbildes, kuras tu meklē

Par Bibliotēku un skolu mapi

Portāla letonika.lv sadaļa Bibliotēku un skolu mape ir radusies Bibliotēku informācijas tīklu konsorcija (tagad — valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas") Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas pilotprojekta rezultātā. Mapē varat lasīt Aizkraukles pilsētas bibliotēkas, Aizkraukles novada ģimnāzijas, Jelgavas bērnu bibliotēkas "Zinītis", Jelgavas izglītības pārvaldes metodiski informatīvā centra, Jēkabpils rajona Elkšņu pamatskolas bibliotēkas, J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas, Līvānu pilsētas bibliotēkas, Līvānu ģimnāzijas bibliotēkas, Rīgas pilsētas skolu valdes bibliotēkas, Rīgas 47. vidusskolas bibliotēkas, Rīgas Angļu ģimnāzijas bibliotēkas, Rīgas Rīnūžu ģimnāzijas, Tukuma 2. vidusskolas bibliotēkas darbinieku, skolotāju vai skolēnu sagatavoto informāciju.

Sadarbībā ar LNB Profesionālo publikāciju nodaļu šajā mapē publicējām arī "Kalendāru bibliotēkām" — vecāko un pieprasītāko periodisko uzziņu izdevumu bibliotēkām. Tā saturu veido informācija par nozīmīgiem notikumiem, atceres dienām un ievērojamu personu jubilejām, kam nereti tiek pievienoti bibliogrāfiskie saraksti.

Sadarbībā ar LNB Profesionālo publikāciju nodaļu mēs veidojam un izdodam pusgada kalendārus–plakātus bibliotēkām. Ikviena Latvijas bibliotēka tos var saņemt bez maksas.

Mape ir brīvi pieejama ikvienam letonika.lv lasītājam. Aicinām pievienoties lasītāju un autoru rindām. Izzināsim Latviju!