Atbildes, kuras tu meklē

Par Personu rādītāju biogrāfisko vārdnīcu

„Personu rādītāji” ir biogrāfisku šķirkļu krājums, kur vienkopus apvienota informācija no apgādā „Zelta grauds” izdotu grāmatu pielikumiem, ko sastādījis Artis Ērglis.
1) Grāmatas „Kāda cilvēka dzīve. Klāva Lorenca atmiņas” (izdota 2005. gadā apgādā „Zelta Grauds”, Rīgā) pielikumā apkopota koncentrēta informācija par Klāva Lorenca biogrāfijā minētajām, Latvijas 20. gs. pirmajā pusē sabiedriski aktīvajām personām.
Kā norāda pielikuma izdevējs Artis Ērglis, „personu rādītāja izveide bija sarežģīta. Sastādītāji iespēju robežās ir centušies minētos faktus pārbaudīt avotos un precizēt, bet ne visos gadījumos tas bija iespējams (arī tāpēc, ka daļa arhīvu materiālu nav Latvijā). Pat autoritatīvā uzziņu literatūrā publicēti atšķirīgi fakti.”
Izdevējs pateicas darba zinātniskajai redaktorei Aurorai Ūdrei, kas iniciēja šī darba tapšanu un radīja pamatu Klāva Lorenca atmiņu skaidrojumiem un personu rādītājiem, kā arī – par neatsveramo palīdzību personu rādītāja izveidē, sakārtošanā, informācijas precizēšanā un apkopošanā – Astrīdai un Ivaram Aļķiem, Uldim Norietim, Intai Pujātei, Rūtai Rašmeierei, Heinriham Strodam, Artūram Žvinklim, un daudzajiem palīgiem visā Latvijā.
2) Grāmatā „Baltijas brīvības ceļš” (izdota 2005. gadā apgādā „Zelta Grauds”, Rīgā) publicists Jānis Škapars apkopojis dažādu autoru publikācijas par Baltijas valstu un tautu ceļu uz neatkarības atgūšanu, trešo atmodu. Savukārt, portālā letonika.lv pārpublicētajā grāmatas pielikumā apkopotas ziņas par grāmatas autoriem, kā arī grāmatā iekļauto fotogrāfiju autoriem – fotogrāfiem.

Darbs ar „Personu rādītājiem”
Visi personu rādītāju šķirkļi ir sakārtoti alfabētiski pēc uzvārdiem šķirkļu sarakstā, kas vienmēr ir pieejams loga kreisajā pusē. Šķirkļu sarakstā vienlaikus var redzēt visus šķirkļus, kuru nosaukums sākas ar izvēlēto burtu. Noklikšķinot uz šķirkļa nosaukuma, šķirkļa teksts tiek parādīts pa labi no šķirkļu saraksta.
Lai meklētu un atlasītu informāciju, meklēšanas logā ir jāievada vajadzīgais vārds/frāze.