Atbildes, kuras tu meklē

Par "Latviešu–latīņu vārdnīcu"

"Latviešu–latīņu vārdnīcā" ir apkopoti vairāk nekā 2000 dažādu nozaru vārdu, izteicienu un terminu latviešu valodā un to tulkojumi latīņu valodā. Šeit publicētie termini ļauj precīzi identificēt un izmantot botānikas, Latvijas putnu, augu ģinšu taksonu, agronomijas, arheoloģijas, dabas un citu nozaru informāciju, nekļūdīgi izmantot citus informācijas avotus un lietot informāciju sfērās, kuru terminoloģijā tiek plaši izmantota latīņu valoda.