Atbildes, kuras tu meklē

Par spēli

Erudīcijas spēle "Latvijas gada monēta 2021" ir noslēgusies!

Uzvarētāji balvās saņem Latvijas Bankas 2021. gadā izlaistās kolekcijas monētas – "Brīnumu monēta" (spēles individuālie uzvarētāji) un Veiksmes monēta (aktīvākās bibliotēkas).

Erudīcijas spēles uzvarētāji individuālajā konkurencē
Erudīcijas spēles uzvarētāji individuālajā konkurencē tika noteikti, izlozējot piecus veiksminiekus no tiem spēles dalībniekiem, kuri bija pareizi atbildējuši uz visiem spēles jautājumiem:
• Janīna Krompāne (Pļaviņu bibliotēka),
• Everita Raščevska (Preiļu novada Pelēču bibliotēka),
• Indra Kārkliņa (Vestienas bibliotēka),
• Kristīne Kļava (Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka),
• Inna Kabare (Riebiņu bibliotēka).
Erudīcijas spēles uzvarētāji saņem balvu no Latvijas Bankas – katrs vienu kolekcijas monētu “Brīnumu monēta” (māksliniece Dana Jasinkeviča).

Erudīcijas spēles uzvarētāji bibliotēku konkurencē
Savukārt monētu “Veiksmes monēta” (mākslinieki – Arvīds Priedīte un Jānis Strupulis) saņem piecas bibliotēkas, kuras visaktīvāk rosinājušas savus lasītājus piedalīties erudīcijas spēlē, kā arī medijos un sociālajos tīklos popularizējušas Gada monētas aptauju un spēli:
• kategorijā „Pagastu bibliotēkas” – Vestienas bibliotēka (vadītāja Jūsma Ogorodņikova) un Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka (vadītāja Agita Opincāne);
• kategorijā „Mazpilsētu un novadu bibliotēkas” – Riebiņu bibliotēka (vadītāja Olga Ribinicka) un Pļaviņu bibliotēka (vadītāja Ineta Grandāne);
• kategorijā „Reģionu galvenās bibliotēkas” – Aizkraukles pilsētas bibliotēka (direktore Valentīna Laizāne).

Šogad erudīcijas sacensībā kopskaitā piedalījās 460 dalībnieki no 99 bibliotēkām. 313 dalībniekiem izdevās atrast atbildes uz visiem spēles jautājumiem, un kopumā dalībnieki izspēlēja spēli 4824 reizes.Kura no 2021. gada kolekcijas monētām ir visizcilākā?

No 21. februāra līdz 6. martam Latvijas Banka sadarbībā ar partneriem rīko ikgadējo sabiedrības aptauju jeb balsojumu
Latvijas gada monēta, kas ir gada notikums Latvijas monētu mākslā.

Balso un laimē!
Aptaujas noslēgumā visu dalībnieku starpā tiks izlozētas 12 kolekcijas monētas.

Uzzini vairāk par monētām monetas.bank.lv!