Atbildes, kuras tu meklē

Par "Vērtspapīru darījumu skaidrojošo vārdnīcu" Ventspils Augstskolas Senāta priekšsēdētāja, asociētā profesora Andra Klausa (1941–2004) izveidotajā skaidrojošajā vārdnīcā "Vērtspapīri" ir iekļauti vairāk nekā 500 svarīgāko un biežāk lietoto vārdu un terminoloģisko savienojumu, kas sastopami brokeru, tirgotāju, baņķieru, ekonomistu un juristu leksikā. Šeit publicētā materiāla pamatā ir 1996. gadā izdotajā Andra Klausa grāmatā "Vērtspapīru darījumi. Skaidrojošā vārdnīca" ietvertā informācija, ko autors papildinājis un atjaunojis. Vārdnīca var būt noderīga ikvienam, kam nepieciešama aktuāla un kvalitatīva informācija par uzņēmējdarbību, biržu un vērtspapīru darījumiem.

"Vērstpapīru darījumu vārdnīcas" bibliogrāfija